Đại tướng Đoàn Khuê sinh ngày 29/10/1923, cách đây tròn 100 năm.

Trong chặng đường 60 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng Đoàn Khuê đã đảm nhiệm nhiều cương vị và có mặt ở nhiều vùng miền, địa phương, chiến trường khác nhau; trong đó có hơn 40 năm gắn bó với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Dù ở cương vị nào, đồng chí cũng “luôn đem hết sức mình cống hiến cho Đảng, cho nhân dân; đặt lợi ích của cách mạng; của nhân dân lên trên hết, phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng; luôn trau dồi kiến thức, sâu sát cơ sở, giữ vững tính Đảng… là tấm gương sáng về phẩm chất của người cán bộ cách mạng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, để lại tấm gương tốt đẹp là một nhà chính trị, quân sự xuất sắc.

Dẫn nguồn: https://www.vietnamplus.vn/dai-tuong-doan-khue-nha-chinh-tri-nha-chien-luoc-quan-su-xuat-sac/904252.vnp

Theo (TTXVN/Vietnam+)