Lực lượng Công an nhân dân xây dựng thế trận lòng dân

Công an nhân dân (CAND) là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, toàn diện, tạo tiền đề, điều kiện cơ bản, quan trọng để lực lượng CAND thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa, vì nhân dân phục vụ.

 Lực lượng CAND xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Ảnh: BCA.
Ngày 19/8/1945, Cách mạng tháng Tám thành công ở Hà Nội, lực lượng CAND được thành lập. Ngày 18/4/1946, Bộ Nội vụ ra Nghị định số 121 quy định tổ chức bộ máy của CAND có 3 cấp: Công an Việt Nam, Công an kỳ và Công an tỉnh. Sau năm 1954, đất nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền với hai nhiệm vụ chiến lược khác nhau, lực lượng CAND đã chủ động chiến đấu lập nên những chiến công xuất sắc trên cả chiến trường miền Nam và bảo vệ hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Sau ngày 30/4/1975, đất nước được thống nhất cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, lực lượng CAND cả nước thống nhất và tiếp tục bước vào trận chiến đấu mới, không kém phần gian khổ, hy sinh và đầy khó khăn, phức tạp. Phát huy truyền thống vẻ vang, CAND đã nhanh chóng thống nhất về tổ chức, triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác công an trên phạm vi cả nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị mới do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Giai đoạn từ năm 1986 đến nay, sau hơn 35 năm đổi mới, lực lượng CAND luôn chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Chính phủ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, các chủ trương, chính sách đối ngoại của Việt Nam với các nước lớn, các địa bàn chiến lược, ứng xử linh hoạt trước các sự kiện trong quan hệ đối ngoại và phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng, các mục tiêu, công trình trọng điểm.

 Lực lượng Công an nhân dân xây dựng thế trận lòng dân. Ảnh: BCA.
Bên cạnh đó, lực lượng CAND thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia dân tộc từ sớm, từ xa. Triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các mặt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh trong dân tộc, tôn giáo, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng… Đáng chú ý, gương mẫu đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành và quyết liệt triển khai Nghị quyết số 22 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, tập trung triên khai bố trí cán bộ ở cả 4 cấp Công an theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”…

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19/8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tạo điều kiện cho cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, giáo dục giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và tham gia “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, qua đó xây dựng thế trận lòng dân vững chắc tại các địa bàn cơ sở, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị của đất nước.

Trong giai đoạn hiện nay, cách mạng khoa học công nghệ ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, những yếu tố an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu như: An ninh mạng, năng lượng, tài chính, hàng hải, hàng không, dịch bệnh... diễn biến ngày càng phức tạp, gay gắt, cộng với tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm, tai nạn giao thông, các vụ cháy nổ, tệ nạn xã hội... có xu hướng gia tăng. Đây là những thách thức mà CAND cần tập trung giải quyết trong thời gian tới...

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc hiện nay, đòi hỏi CAND cần phải không ngừng phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang; tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác công an, nhất là triển khai đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới trong toàn lực lượng; gắn bó với nhân dân, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với quân đội nhân dân, các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND Việt Nam đã thể hiện sâu sắc, sinh động lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và Nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Thấm nhuần sâu sắc và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, dũng cảm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”…

Với những chiến công, thành tích đã đạt được, lực lượng CAND Việt Nam luôn tự hào với truyền thống 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngày đêm viết tiếp những những bản hùng ca chiến thắng trong thời kỳ mới!

Sơn Vân/Báo Tin tức

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều