Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam: Tiếp tục tăng cường hợp tác ngày càng thiết thực và hiệu quả

(Mặt trận) - Campuchia, Lào và Việt Nam là ba nước láng giềng gần gũi, cùng trên bán đảo Đông Dương, khu vực hạ lưu sông Mê Kông, có chung đường biên giới trên bộ và trên biển. Quan hệ đặc biệt giữa ba nước bắt nguồn từ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc, được vun đắp và phát triển qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng. Đó là tình đoàn kết thủy chung, là niềm tin về lòng chân thành, trong sáng mà ba dân tộc dành cho nhau, là sự giúp đỡ hết lòng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ba dân tộc.

Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 5 diễn ra tại Rhủ đô Viêng Chăn, Lào, ngày 9/4/2024

Ngày nay, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực thời gian qua diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng căng thẳng cũng như tác động của đại dịch Covid-19 đến kinh tế, xã hội của ba nước, nhưng Campuchia - Lào - Việt Nam luôn luôn đoàn kết, sát cánh, gắn bó bên nhau, chủ động phối hợp, tích cực hỗ trợ lẫn nhau thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa ba nước không ngừng phát triển, ngày càng tốt đẹp.

Quan hệ ba nước với bề dày truyền thống, đoàn kết, tương ái là tài sản vô cùng quý báu được xây dựng từ sự đồng cam cộng khổ, hi sinh của ba dân tộc, đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân ba nước dày công vun đắp.

Trong dòng chảy lịch sử vẻ vang đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước ra đời trong những thời điểm lịch sử quan trọng của mỗi nước. Mặt trận ba nước đã tập hợp, đoàn kết đông đảo các lực lượng, các tầng lớp nhân dân vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân ba nước. Truyền thống hợp tác hữu nghị giữa ba tổ chức Mặt trận là niềm tự hào trong cách mạng giải phóng dân tộc trước đây và là động lực phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện, thực chất, hiệu quả cho ngày nay.

Thực hiện Bản Ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2020 - 2023, hợp tác Mặt trận ba nước tiếp tục được củng cố, tăng cường và phát triển tốt đẹp. Điều đó thể hiện thông qua các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo ba tổ chức, các Hội nghị luân phiên, định kỳ được tổ chức ở mỗi nước. Đặc biệt trong năm 2022, Mặt trận 3 nước đã phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần vào thành công chung của “Năm hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” và “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam”, qua đó tạo sự lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với các tổ chức thành viên; các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương của Việt Nam thông tin về kết quả Hội nghị cùng các nội dung của Bản Ghi nhớ “Chương trình hợp tác giữa Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020 - 2023”; hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các địa phương và các tổ chức thành viên tuyên truyền về công tác đối ngoại nhân dân; công tác biên giới trên đất liền và kết quả phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; tuyên truyền vận động các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia góp phần thực hiện quản lý, xây dựng, bảo vệ an ninh biên giới.

Đồng thời, Mặt trận các địa phương đã tích cực chủ động triển khai hướng dẫn cơ sở và tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả đến đông đảo các tầng lớp nhân dân về truyền thống đoàn kết, hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào. Đặc biệt, năm 2022 là năm diễn ra rất nhiều sự kiện kỷ niệm quan hệ ngoại giao với Campuchia và Lào (50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào).

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc gìn giữ, củng cố và phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia trong tình hình mới; tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết chiến đấu gắn bó, sự ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân các nước Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước của mỗi quốc gia; tuyên truyền chống lại các luận điệu xuyên tạc nhằm chia rẽ mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình cảm đoàn kết, gắn bó sâu nặng giữa Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, vì lợi ích của nhân dân các nước.

Các địa phương như: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là các tỉnh có chung đường biên giới với Lào và Campuchia đã triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân và thường xuyên tổ chức thực hiện các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các tỉnh của hai nước bạn Lào và Campuchia để khơi dậy, thắt chặt và vun đắp hơn nữa mối tình đoàn kết hữu nghị gắn bó giữa nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Bên cạnh đó, việc tổ chức hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu, chia sẻ thông tin đã được thúc đẩy mạnh mẽ. Trong giai đoạn 2020 - 2023, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức 5 đoàn đại biểu cấp cao sang thăm và làm việc tại Lào; cử 3 lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Đoàn cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước sang thăm và làm việc tại Lào. Đồng thời đón 11 Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào xây dựng đất nước sang thăm hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm công tác và các đoàn sang nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo chương trình hỗ trợ Mặt trận Lào xây dựng đất nước bồi dưỡng đào tạo ngắn hạn hằng năm.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Mặt trận hai nước đã duy trì quan hệ hợp tác thông qua các kênh tiếp xúc đa dạng, như các cuộc điện đàm, hội đàm trực tuyến phù hợp với tình hình thực tế. Trong các chuyến thăm và hội đàm giữa các Đoàn đại biểu cấp cao, mỗi bên đều đánh giá kết quả thực hiện và tiếp tục thảo luận biện pháp tăng cường tổ chức thực hiện tốt hơn Bản Ghi nhớ “Chương trình hợp tác giữa Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn năm 2020 - 2023”;

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune trao tặng Huân, Huy chương của Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Kỷ niệm chương của Mặt trận Lào xây dựng đất nước cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ và nguyên lãnh đạo, cán bộ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương Đảng đã có những đóng góp xuất sắc vào quan hệ hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, Campuchia năm 2022 của đồng chí Đỗ Văn Chiến, hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận giai đoạn 2022 - 2027. Tại Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Lào - Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6, năm 2022, hai bên đã ký Thông cáo chung kết quả Hội nghị và Giao ước thi đua giữa Mặt trận các tỉnh có chung đường biên giới giữa hai nước Việt Nam - Lào giai đoạn 2022 - 2025.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đón tiếp các Đoàn đại biểu của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sang trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận và tìm hiểu, chia sẻ kinh nghiệm và cơ hội hợp tác giữa các địa phương của hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản.

Trong ba năm qua, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia duy trì tổ chức trao đổi đoàn ở các cấp để trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận giữa hai tổ chức. Chính phủ, Mặt trận hai nước cùng lãnh đạo các cấp và nhân dân địa phương hai nước tiếp tục phối hợp xây dựng, khánh thành các Công trình Tượng đài Hữu nghị (tổng số 23 Tượng đài Hữu nghị được trùng tu, tôn tạo và xây mới) ở nhiều tỉnh, thành phố trên đất nước Campuchia nhằm ghi nhớ công ơn những Anh hùng liệt sĩ của cả hai dân tộc đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng nhân dân Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng.

Thường xuyên duy trì trao đổi Điện mừng nhân dịp năm mới, Tết cổ truyền, những ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của nhau cũng như gửi Điện thăm hỏi, Điện chia buồn khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, lãnh đạo cấp cao từ trần. Tháng 11/2023, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng đã có Điện mừng gửi Samdech Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Cố vấn Tối cao của Vua Vương Quốc Campuchia nhân dịp được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia vào ngày 15/11/2023.

Đặc biệt, năm 2022, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tổ chức thành công Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Lào - Việt Nam tại tỉnh Sa-vẳn-nà-khẹt, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào tháng 11/2022; phối hợp cùng Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tổ chức thành công Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh An Giang (Việt Nam) tháng 9/2022 nhân kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào; Năm Hữu nghị Việt Nam - Camuchia.

Hợp tác giữa Mặt trận các địa phương và hợp tác biên giới

Mặt trận các địa phương phối hợp cùng các cơ quan, tổ chức các tỉnh biên giới và các địa phương kết nghĩa của Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, các thành phố trực thuộc Trung ương đã cử nhiều đoàn đại biểu Đảng, chính quyền, đoàn thể và các ngành, các cấp sang thăm, làm việc, duy trì các hoạt động đối ngoại chính thức, hoặc trao đổi kinh nghiệm, thống nhất quan hệ hợp tác, giúp đỡ nhau trên các lĩnh vực.

Các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, giao lưu nhằm thúc đẩy phát triển hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế - thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, giáo dục, y tế, quốc phòng - an ninh, giao lưu nhân dân… giữa các tỉnh có biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia và các tỉnh, thành phố của Việt Nam tiếp tục phát triển sôi động và mang lại hiệu quả cao. Hợp tác, giao lưu giữa các địa phương vừa đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương, đồng thời củng cố nền tảng và làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Campuchia - Lào - Việt Nam trên mọi phương diện.

Công tác đối ngoại nhân dân khu vực biên giới được diễn ra sôi động làm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, cùng vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt thêm bền chặt. Đặc biệt, các bên luôn quan tâm và tạo điều kiện cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên được tham gia các hoạt động giao lưu, trao đổi để lớp lớp thế hệ mai sau luôn giữ gìn, bảo vệ và phát triển tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, coi đó là cơ sở, điều kiện để ba nước cùng ổn định và phát triển.

Các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Campuchia (Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang)

Thực hiện Bản giao ước thi đua, Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Mặt trận các tỉnh chung đường biên giới giai đoạn 2020 - 2023, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh đã tổ chức đoàn hoặc phối hợp cùng cấp ủy Đảng, chính quyền thăm, tặng quà, chúc mừng năm mới nhân dịp Chol Chnam Thmay các tỉnh biên giới của Vương quốc Campuchia; tổ chức các Đoàn sang tham dự các Hội nghị sơ kết và ký kết các Biên bản thỏa thuận về xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Đồng thời tổ chức đón tiếp và làm việc với các đoàn đối tác sang thăm, chúc Tết Nguyên đán, học tập và trao đổi kinh nghiệm công tác..

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và các tổ chức thành viên hai bên đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo. Theo đó, trong lĩnh vực kinh tế, Việt Nam và Campuchia tạo điều kiện cho nhân dân đi lại buôn bán hàng hóa, tăng cường hợp tác thương mại nhằm giới thiệu hàng hóa, sản phẩm của hai nước.

Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, hai bên cùng phối hợp tổ chức luân phiên chương trình giao lưu văn hóa, thể thao, thực hiện các chương trình an sinh xã hội, tạo điều kiện để các tổ chức quần chúng được trao đổi khách du lịch, đưa tin quảng bá hình ảnh về đất nước, các địa điểm du lịch, nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch của hai nước.

Về y tế, hai bên đã phối hợp trao đổi thông tin, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân biên giới qua lại khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế; hàng năm hai bên đã tổ chức nhiều đoàn y, bác sĩ đến khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho hàng chục ngàn lượt người dân vùng biên giới. Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, các địa phương đã tiếp nhận đào tạo tiếng Việt và chuyên ngành hệ đại học, cao đẳng, trung cấp và cao đẳng nghề cho cán bộ, học viên các tỉnh của Campuchia.

Tổ chức Mặt trận các địa phương có chung đường biên giới của Việt Nam và Campuchia thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho Đội phân giới cắm mốc hai bên thực hiện nhiệm vụ để phấn đấu sớm hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc trên địa bàn các tỉnh; tăng cường tuyên truyền vận động các ngành, địa phương, các tổ chức và Nhân dân thực hiện đúng các Hiệp ước, Hiệp định về biên giới, trong đó có Thông cáo Báo chí chung ngày 17/1/1995 mà Chính phủ hai nước đã ký kết, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài vì lợi ích chung của hai nước.

Đồng thời tăng cường việc tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành tốt các quy chế về quản lý biên giới theo pháp luật của mỗi bên. Duy trì các hoạt động trao đổi thông tin, hội đàm, giao ban định kỳ; phối hợp tuần tra giữ gìn tốt trật tự, an ninh biên giới; đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn tốt trật tự, an ninh khu vực biên giới. Bên cạnh đó, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của nước bạn Campuchia nên công tác tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia được tiến hành thuận lợi.

Các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào (Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Kon Tum)

Hằng năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận các địa phương luân phiên trao đổi đoàn, tổ chức hội đàm, làm việc để trao đổi, chia sẻ thông tin, học tập kinh nghiệm trên từng lĩnh vực. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng chính quyền, các sở, ban, ngành 10 địa phương của Việt Nam có chung đường biên giới với Lào đã phối hợp tích cực để phát triển mối quan hệ chặt chẽ với các địa phương của Lào trong hợp tác phát triển kinh tế, thương mại đầu tư, khuyến khích nhân dân hai bên trao đổi hàng hóa, tránh xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp trong việc thông thương và giúp nhân dân thông thương đúng pháp luật; hợp tác giáo dục - đào tạo thông qua việc tiếp nhận đào tạo tiếng Việt và chuyên ngành hệ đại học, cao đẳng, trung cấp và cao đẳng nghề cho cán bộ, học viên các tỉnh của Lào.

Trong năm 2022, Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, tại nhiều địa phương đã tổ chức rất nhiều hoạt động kỷ niệm như: Mít tinh và nhiều hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao. Trong các chuyến thăm hỏi lẫn nhau giữa các địa phương khu vực giáp biên, hai bên thường trao đổi với nhau những kinh nghiệm công tác Mặt trận, về công tác tư tưởng, lý luận, công tác dân vận… và mối quan hệ đó ngày càng đi vào chiều sâu với nội dung thiết thực và có hiệu quả.

Các bên thường xuyên trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; cùng nhau xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các nước nhằm duy trì hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới; tiếp tục kiến nghị Chính phủ ba nước tạo thuận lợi cho kiều dân của nhau sinh sống, làm việc, học tập trên lãnh thổ của nước mình phù hợp với quy định, pháp luật của mỗi nước và thông lệ quốc tế. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố đã thường xuyên tổ chức các đoàn đại biểu sang thăm và trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác; phối hợp tổ chức mít tinh, tuyên truyền mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, hợp tác hữu nghị ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.         

Như vậy, sau 3 năm ký kết “Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020 - 2023” đã tập trung triển khai thực hiện và đạt được kết quả thiết thực trọng tâm như:

(1) Nội dung hợp tác ngày càng thực chất, sâu rộng, hiệu quả hơn và không ngừng phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Các nội dung "Chương trình hợp tác giữa Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia và Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam" đã góp phần tăng cường các hoạt động trao đổi giao lưu, hợp tác toàn diện của ba tổ chức Mặt trận và các đoàn thể nhân dân từ cấp Trung ương đến địa phương, nhất là các tỉnh có chung đường biên giới giữa Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào để cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác.

(2) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cùng các tổ chức thành viên đã tích cực thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng để mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên của ba nước hiểu biết sâu sắc hơn và tự hào về lịch sử quan hệ tốt đẹp, trong sáng, mẫu mực, thủy chung, đoàn kết đặc biệt giữa ba dân tộc Campuchia - Lào - Việt Nam.

(3) Đặc biệt năm 2022, tổ chức Mặt trận ba nước ở các cấp đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp phần vào thành công vào chuỗi các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào; Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

(4) Quan hệ hợp tác toàn diện và đa dạng giữa các địa phương và hợp tác biên giới thực sự là nét nổi bật, tạo ra nền tảng và chiều sâu của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Mặt trận ba nước giai đoạn 2020 - 2023; Công tác phối hợp chia sẻ thông tin lẫn nhau giữa ba tổ chức, nhất là Mặt trận ở cấp địa phương của ba nước còn chưa thường xuyên, kịp thời; Lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp còn mỏng (chủ yếu kiêm nhiệm), chưa được đào tạo qua nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ còn hạn chế nên có lúc còn chưa linh hoạt trong công tác tham mưu, triển khai các hoạt động đối ngoại với các đối tác của Campuchia và Lào.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Campuchia - Lào - Việt Nam, đều là những nước đang phát triển, nguồn lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế. Tình hình thế giới và khu vực, đặc biệt là tình hình Biển Đông có những thay đổi phức tạp, khó lường, đe dọa sự ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia; dịch bệnh, thiên tai ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội của mỗi nước. Tình hình trên tác động trực tiếp đến quan hệ Campuchia - Lào - Việt Nam, đòi hỏi phải đưa mối quan hệ ba nước nâng lên một tầm cao mới để phù hợp với xu thế phát triển chung trên cơ sở mối quan hệ đặc biệt, hiếm có đã được lãnh đạo và nhân dân ba nước xây dựng và vun đắp. Trong đó, tổ chức Mặt trận ba nước thống nhất thực hiện một số định hướng hợp tác trong thời gian tới như sau:

Thứ nhất, Mặt trận ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm không ngừng nâng cao nhận thức và làm sâu sắc thêm quan hệ đặc biệt Campuchia - Lào - Việt Nam trong hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật... tạo sự chuyển biến mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác ngang tầm với quan hệ truyền thống giữa ba nước.

Thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo: coi trọng, phát triển và củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia và coi đây là nhiệm vụ có tầm chiến lược to lớn, thiết thực phục vụ lợi ích đảm bảo ổn định an ninh chính trị và phát triển của mỗi nước.

Thứ hai, Mặt trận ba nước đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về chính trị và công tác đối ngoại nhân dân: duy trì hằng năm các cuộc gặp gỡ tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao dưới nhiều hình thức; đón các đoàn sang trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hội nhập quốc tế; mở các lớp nghiên cứu, trao đổi chuyên đề và bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp; phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2027 và các ngày lễ quan trọng hằng năm; đẩy mạnh tuyên truyền về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Campuchia - Lào - Việt Nam; phối hợp đề xuất khen thưởng huân, huy chương cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Campuchia - Lào - Việt Nam.

Thứ ba, coi hợp tác phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ chiến lược lâu dài giữa Mặt trận ba nước nhằm hình thành một thế hệ mới kế cận có đầy đủ năng lực và nhận thức một cách sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa ba nước, tạo lòng tin vững chắc, lâu dài lẫn nhau, góp phần tăng cường bền vững mối quan hệ giữa ba nước.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm với cán bộ của Mặt trận Lào, Mặt trận Campuchia về công tác Mặt trận nhằm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ Mặt trận cho cán bộ của Mặt trận Lào, Mặt trận Campuchia một cách có hệ thống, các phương pháp, cơ chế triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới; đồng thời tiếp thu kinh nghiệm của bạn; cùng đề xuất cơ chế, nội dung hợp tác giữa ba tổ chức.

Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác giữa Mặt trận địa phương và hợp tác biên giới. Mặt trận các địa phương tích cực tăng cường tuyên truyền, giáo dục để Nhân dân khu vực biên giới nhận thức đúng về biên giới, thực hiện tốt quy chế, hiệp ước, hiệp định về biên giới; nhận thức được việc giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với việc bảo vệ độc lập, chủ quyền và giữ vững ổn định chính trị tại địa phương; đồng thời cảnh giác, phát hiện ngăn chặn kịp thời những âm mưu, hành động phá hoại, gây mất ổn định của các phần tử xấu, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh và thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân ba nước.

Mặt trận của các tỉnh có chung đường biên giới giữa Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, vận động Nhân dân phát huy vai trò làm chủ đất nước, quê hương, tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực biên giới. Tăng cường các hoạt động giao lưu, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động nhân đạo, từ thiện giữa Nhân dân và các địa phương hai bên biên giới.

Lịch sử là một dòng chảy liên tục từ quá khứ đến hiện tại và tương lai, Campuchia - Lào - Việt Nam cùng uống chung một dòng nước sông Mê Kông, cùng chảy theo dòng chảy của lịch sử. Dòng sông ấy đã chứng kiến sự gắn bó keo sơn, thủy chung giữa nhân dân ba nước, chứng kiến sự bền bỉ, kiên cường trong chinh phục thiên nhiên và quá trình giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước.

Tình hữu nghị, đoàn kết giữa ba dân tộc là quy luật tồn tại, phát triển, nhân tố bảo đảm thắng lợi cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước trong lịch sử, hiện nay và mai sau. Trong từng bước tiến của ba nước, ba dân tộc hôm nay, Mặt trận ba nước cùng nhau đóng góp tích cực để làm cho quan hệ đặc biệt Campuchia - Lào - Việt Nam ngày càng keo sơn, bền chặt và không ngừng phát triển.v

TỪ THÀNH HUẾ -  Thạc sĩ, Trưởng Ban Đối ngoại và Kiều bào,

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều