339 ứng viên GS, PGS đạt đủ số phiếu tín nhiệm của Hội đồng Giáo sư nhà nước

Hội đồng Giáo sư nhà nước (GSNN) đã tiến hành bỏ phiếu đối với các ứng viên Giáo sư, Phó Giáo sư (GS, PGS) năm 2020. Kết quả số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là 339 người, trong đó 39 ứng viên GS, 300 ứng viên PGS.
 
Ngày 5-12, Hội đồng GSNN tổ chức phiên họp lần thứ VI nhằm thảo luận và tiến hành bỏ phiếu đối với kết quả xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành và danh sách ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020. Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội đồng GSNN nhiệm kỳ 2018-2023 chủ trì phiên họp.

Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng GSNN, năm 2020, 87 Hội đồng GS cơ sở có ứng viên đăng ký và nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS với 542 hồ sơ ứng viên, trong đó 77 hồ sơ ứng viên GS, 465 hồ sơ ứng viên PGS.

Kết quả xét tại các Hội đồng cơ sở chuyển lên xét tại các Hội đồng GS ngành/liên ngành là 457 ứng viên (67 ứng viên GS, 390 ứng viên PGS). Sau đó, bảy ứng viên xin rút, còn lại 450 ứng viên. Như vậy, tổng số hồ sơ xét chính thức tại các Hội đồng GS ngành/liên ngành năm 2020 là 450 hồ sơ, trong đó có 66 ứng viên GS và 384 ứng viên PGS.

28 Hội đồng GS ngành, liên ngành đã xét 450 hồ sơ ứng viên (66 ứng viên chức danh GS và 384 ứng viên chức danh PGS). Kết quả đề nghị xét tại Hội đồng GSNN là 357 ứng viên, trong đó có 40 ứng viên GS, 317 ứng viên PGS.

Tiếp nhận hồ sơ ứng viên từ các Hội đồng GS ngành, liên ngành, Văn phòng Hội đồng GSNN đã phối hợp các đơn vị chức năng của Bộ GD-ĐT và Thường trực các Hội đồng GS ngành, liên ngành kiểm tra, rà soát minh chứng của toàn bộ hồ sơ ứng viên, báo cáo Thường trực Hội đồng GSNN trước khi trình Hội đồng GSNN xét và công nhận.

Sau khi có ý kiến rà soát của Văn phòng Hội đồng GSNN, 14 ứng viên xin rút hồ sơ không xét tiếp (một ứng viên GS và 13 ứng viên PGS). Như vậy, số ứng viên chính thức được xét tại Hội đồng GSNN là 343 ứng viên, trong đó có 39 ứng viên GS và 304 ứng viên PGS.

Hội đồng GSNN đã dành một ngày thảo luận công khai hồ sơ từng ứng viên, bầu ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu đối với kết quả xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành và danh sách ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

Kết quả số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là 339 ứng viên, trong đó 39 ứng viên GS, 300 ứng viên PGS. Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký nộp hồ sơ tại các Hội đồng GS cơ sở cho đến thời điểm này là 62,55% (trong đó tỷ lệ đạt của ứng viên GS là 50,65%, ứng viên PGS là 64,52%).

Đánh giá chung cho thấy, về cơ bản, chất lượng ứng viên năm 2020 khá tốt, năng lực ngoại ngữ tốt, hầu hết các ứng viên có công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI, Scopus.

Việc công khai thông tin ứng viên đạt tiêu chuẩn trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và trang thông tin điện tử của Hội đồng GS nhà nước đã phản ánh tính công khai, minh bạch của quá trình xét đạt tiêu chuẩn GS, PGS. Những thông tin phản biện từ xã hội, cộng đồng các nhà khoa học,… là nguồn thông tin hữu ích giúp các đơn vị chức năng lựa chọn những ứng viên đủ điều kiện và xứng đáng đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020.

Phát biểu bế mạc phiên họp thứ VI của Hội đồng GSNN, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội đồng GSNN nhấn mạnh: Hội đồng GS các cấp đã thể hiện sự quyết tâm trong công tác xét, bảo đảm chính xác, công bằng, công tâm, khách quan theo hướng nâng cao chất lượng GS, PGS. Văn phòng HĐGS nhà nước đã phối hợp tốt với các đơn vị chức năng của Bộ GD-ĐT bảo đảm chính xác đầy đủ về minh chứng trong công tác xét năm nay.

Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng GS nhà nước chỉ đạo Văn phòng Hội đồng GS nhà nước tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ GDĐT khẩn trương thực hiện công tác công khai kết quả xét và thực hiện các bước tiếp theo bảo đảm đúng quy định và đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Năm 2020 là năm thứ hai thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg (Quyết định 37) về quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS; Thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS và là năn đầu tiên thực hiện Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg (QĐ 25) về sửa đổi bổ xung một số điều của QĐ 37.

Theo MẠNH XUÂN - THANH XUÂN/Báo Nhân dân

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều