36 Đảng bộ trực thuộc TƯ tổ chức Đại hội Đảng bộ trong tuần tới

Theo kế hoạch, trong tuần từ 11-18/10, sẽ có 36 Đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức Đại hội Đảng bộ. Đáng chú ý, đại hội các Đảng bộ lớn như: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hải Phòng, Công an Trung ương... cũng sẽ được tiến hành trong tuần tới.
 Hình ảnh tại buổi họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội.
Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 11/10 đến 13/10 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Hà Nội, với chủ đề là: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Tổng số nhân sự được giới thiệu ứng cử tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 là 81 đồng chí, bầu tại đại hội là 71 đồng chí (số dư 14,08%). Nhân sự tái cử là 47/81 đồng chí (58,02%); nhân sự tham gia lần đầu là 34/81 đồng chí (41,98%); số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy là 17 đồng chí. Số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII là 13 đồng chí, trong đó có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và 4 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Ngoài 14 nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm, Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ và những trọng tâm phát triển Thủ đô giai đoạn 5 năm 2020-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, Báo cáo chính trị đề ra 4 nhóm chỉ tiêu với 20 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực; 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm; 3 khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020-2025.

Cũng trong thời gian này diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên từ 11 đến 13/10/2020 với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức. Nhân sự khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến sẽ bầu BCH Đảng bộ tỉnh gồm 51 đồng chí và BTV Tỉnh ủy là 15 đồng chí, đảm bảo giảm số lượng cấp ủy và BTV theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Theo thông tin từ buổi họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 – 2025, sẽ được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 13/10 với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức đại diện cho 69.036 đảng viên và 96 đại biểu khách mời.

Tiếp đó, dự kiến trong ngày 14/10, sẽ có 14 tỉnh khai mạc Đại hội như: Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Giang, Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Yên, Đắk Lắk, Bình Dương, Long An….

Hình ảnh tại buổi họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ Thành phố Hải Phòng. 
Cụ thể, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trong 3 ngày, từ 13 đến 15/10 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Tiệp với sự tham  dự của 350 đại biểu thay mặt cho hơn 124 nghìn đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố. Đại hội xác định chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống Trung dũng - Quyết thắng”, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển bứt phá; cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030; khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước".

Đồng chí Đào Khánh Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng cho biết, để chuẩn bị cho Đại hội, Đảng bộ thành phố đã chuẩn bị Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, trọng tâm là Báo cáo chính trị được triển khai xây dựng với quy trình khoa học, chặt chẽ, nghiêm túc. Trong quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, Thành ủy Hải Phòng đã phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân. Đã có 21 ban, bộ, ngành Trung ương; 35 đại hội đảng bộ trực thuộc; hàng trăm lượt ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt thành phố qua các thời kỳ, hàng nghìn lượt ý kiến của giới trí thức, khoa học, văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân tham gia vào Dự thảo Báo cáo chính trị. Đặc biệt, sau cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy về đề án Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục thảo luận, tiếp thu chỉ đạo của Bộ Chính trị và hoàn thiện lần cuối theo hướng ngắn gọn nhưng bảo bảo đầy đủ các nội dung.

Công tác nhân sự được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 26 của Ban Tổ chức Trung ương. Trong đó, theo Đề án giới thiệu 61 đồng chí để bầu 53 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVI. Các đồng chí được giới thiệu thực sự là những người tiêu biểu, được rà soát trong tổng thể nguồn cán bộ của tỉnh; đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện của đề án; bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, có cơ cấu ngành nghề, lĩnh vực công tác hợp lý...

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 13-15/9 với sự tham dự của 312 đại biểu chính thức.

Trong nhiệm kỳ tới, Bắc Giang đặt mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, thành phố phát triển có quy mô kinh tế dẫn đầu cả nước vào năm 2025 với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 14% đến 15%, thu nhập bình quân đầu người từ 5.500-6.000 USD.

Tỉnh đề ra 4 giải pháp đột phá, trong đó tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Trong đó hạt nhân là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI dự kiến từ ngày 14 đến 18/10. Đại hội có chủ đề: “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, tận dụng thời cơ cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tăng cường hội nhập quốc tế; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân”.

Theo dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, kinh tế thành phố tăng trưởng khá, tiếp tục giữ vững vị trí là đầu tàu kinh tế của cả nước, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2016 - 2019 tăng bình quân 7,72%, ước giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 6,41%, tỷ trọng kinh tế thành phố đóng góp trên 22,2% kinh tế cả nước. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển thành phố giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 và 24 chỉ tiêu phát triển chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện chức năng lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng bộ thành phố xây dựng và thực hiện 3 Chương trình đột phá và 1 Chương trình trọng điểm phát triển thành phố.

Cùng thời điểm trên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh với 350 đại biểu chính thức.

Cho đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đã được tỉnh triển khai nghiêm túc, chặt chẽ theo quy định của Trung ương. Riêng dự thảo báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, khoa học, tập trung trí tuệ của toàn Đảng bộ; được lấy ý kiến tại Đại hội cấp cơ sở, cấp trên cơ sở, cán bộ chủ chốt tỉnh, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ, cán bộ ban, ngành trung ương và đội ngũ trí thức, cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã có tờ trình gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin điều chỉnh, bổ sung phương án nhân sự cho phù hợp. Dự kiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ gồm 52 người; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên gồm 16 người, bầu tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 14 người, để khuyết 2.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, sẽ diễn ra tại thành phố Tuy Hòa, từ chiều 13-16/10 với 320 đại biểu chính thức.

Tỉnh Phú Yên phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thiện nền tảng hạ tầng kỹ thuật quan trọng của một số ngành kinh tế chủ lực, để đến năm 2030, tỉnh có ngành dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp phát triển mạnh.

Tỉnh Phú Yên đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá như: Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, trọng tâm là kinh tế biển gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển, nhất là Khu Kinh tế Nam Phú Yên, để đẩy nhanh quá trình hội nhập và phát triển bền vững…

 Hình ảnh tại buổi họp báo thông tin Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.  
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 3 ngày, từ 14-16/10 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Tham dự Đại hội có 317 đại biểu chính thức.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, cũng như kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự thảo Báo cáo chính trị cũng đề ra 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về: phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội; về quốc phòng an ninh; về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá cho nhiệm kỳ mới nhằm tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, ý chí và khát vọng phát triển của toàn dân; huy động mọi nguồn lực, tập trung 5 trụ cột đã xác định để phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh.

Phấn đấu đến năm 2025, Bạc Liêu tiếp tục là tỉnh khá của khu vực và phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030; có mức GRDP/người thuộc nhóm cao của vùng; quy mô kinh tế đến năm 2025 tăng từ 2-2,5 lần so với năm 2020; phấn đấu đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới; trong đó có có 15/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 16/10. Theo Tỉnh ủy Bình Dương, đến nay toàn bộ dự thảo các văn kiện và Đề án nhân sự cấp ủy khóa mới trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã được chuẩn bị xong, bảo đảm đúng quy định và có chất lượng. Bên cạnh việc chuẩn bị các dự thảo văn kiện, Tỉnh ủy Bình Dương đã tập trung xây dựng hoàn thành Đề án nhân sự cấp ủy khóa mới để trình đại hội. Căn cứ vào các quy định, hướng dẫn của Trung ương và nguồn cán bộ quy hoạch, Tỉnh ủy đã thực hiện nghiêm túc quy trình năm bước để giới thiệu nhân sự, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và đạt chất lượng cao. Kết quả bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tái cử và nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu ở từng bước trong quy trình năm bước đều rất tập trung, số phiếu giới thiệu đạt từ 95% trở lên và bỏ phiếu một lần là đủ số lượng nhân sự cần giới thiệu.

Nhìn chung, phương án nhân sự cấp ủy tỉnh Bình Dương khóa mới đã bảo đảm cơ cấu, tiêu chuẩn và số lượng theo đúng quy định của Trung ương và phù hợp đội ngũ cán bộ của tỉnh; phương án nhân sự cấp ủy đã gắn kết chặt chẽ với công tác chuẩn bị nhân sự các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và nhân sự lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 của tỉnh.

Tính đến ngày 7/10, đã có 15 tỉnh, thành phố hoàn thành Đại hội Đảng bộ, bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-205 là: An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bình Phước, Cần Thơ, Gia Lai, Hà Nam, Hòa Bình, Kon Tum, Lạng Sơn, Nam Định, Quảng Ninh, Sơn La, Vĩnh Long và Yên Bái./.

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều