Bàn giải pháp nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

(Mặt trận) - Ngày 17/1, tại Hà Nội, TS.Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của MTTQ Việt Nam. Đề tài do Ban Phong trào UBTƯ MTTQ Việt Nam là đơn vị chủ trì; ThS Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam là Chủ nhiệm Đề tài.
Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Trưởng Ban Phong trào UBTƯ MTTQ Việt Nam, Thư ký đề tài cho biết, trong quá trình nghiên cứu, Đề tài đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi, nội dung nghiên cứu bằng việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu như phương pháp lịch sử, logic, hệ thống hóa, khái quát hóa, trừu tượng hóa, xin ý kiến chuyên gia, phỏng vấn và trao đổi trực tiếp... Đến nay, Ban Chủ nhiệm đề tài đã hoàn thành các sản phẩm nghiên cứu.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hường, Đề tài đã nêu ra 7 nhóm giải pháp cơ bản, trong đó có 16 giải pháp cụ thể, phân tích và đưa ra định hướng cụ thể trong từng giải pháp. Một trong những giải pháp then chốt, quan trọng mà đề tài tập trung nghiên cứu, đó là nâng cao nhận thức cho người dân, nâng cao năng lực và chất lượng của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư - lực lượng nòng cốt trong triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; thực hiện tốt công tác phối hợp trong triển khai thực hiện cuộc vận động; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tổ chức ứng dụng công nghệ số trong triển khai thực hiện cuộc vận động và các điều kiện về nguồn lực đảm bảo tổ chức thực hiện cuộc vận động.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Đề tài đưa ra những giải pháp mới có tính khả thi như phát động phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, xây dựng mô hình khu dân cư đoàn kết, đồng thuận, an ninh, an toàn, ấm no, hạnh phúc, tạo sức mạnh nội lực ngay từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư ở địa bàn nông thôn và khu vực đô thị.

Tại Hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học đã thảo luận, đóng góp ý kiến phản biện đối với nội dung nghiên cứu của Đề tài. Đa số đại biểu cho rằng Đề tài có phương pháp nghiên cứu tốt, đảm bảo tính khoa học thông qua sưu tầm nhiều tài liệu, tư liệu, cập nhật nhiều văn bản mới liên quan đến nội dung nghiên cứu, từ đó đã đề xuất nhiều giải pháp có tính khả thi cao nhằm nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khẳng định, Đề tài có nội dung nghiên cứu mang tính thực tiễn cao, trong đó đã đề cập đến thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của MTTQ Việt Nam.

Những kết quả nghiên cứu của Đề tài sẽ giúp những người đang làm công tác Mặt trận và những người quan tâm đến công tác Mặt trận bước đầu có thêm tư liệu để nghiên cứu và vận dụng trong hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ làm công tác phong trào của cấp tỉnh và cán bộ cấp huyện, cấp cơ sở có thêm kiến thức và kinh nghiệm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, các sản phẩm chính của Đề tài đều đáp ứng yêu cầu của một đề tài khoa học. Đặc biệt, Đề tài đã đạt được nhiều thành công trong nghiên cứu, trong đó phải kể đến cơ sở lý luận đã được nhóm nghiên cứu phân tích, đánh giá kỹ, đưa ra nhiều quan điểm, luận chứng về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đề tài đã hệ thống hóa các văn bản của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo cơ sở, căn cứ quan trọng để tiếp tục thực hiện cuộc vận động trong thực tế sau này.

Bên cạnh đó, phần thực trạng đã khái quát được kết quả thực hiện cuộc vận động, nêu rõ kết quả đạt được, nguyên nhân hạn chế và bài học kinh nghiệm. Báo cáo tổng hợp được đưa ra với nhiều ví dụ minh chứng về một số mô hình được áp dụng, triển khai có hiệu quả trên thực tế.  Phần giải pháp đã đưa ra 7 nhóm giải pháp, được nhóm nghiên cứu phân tích cụ thể, nhiều giải pháp mang tính khả thi cao, là những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, Ban chủ nhiệm Đề tài tiếp tục hoàn thiện, rà soát lại một số mục để nêu bật được sự cần thiết việc triển khai nghiên cứu đề tài, trình bày ngắn gọn, cô động, làm rõ một số nội dung, cụ thể phải đề cập đến tầm quan trọng của cuộc vận động, đồng thời khẳng định vai trò của MTTQ Việt Nam trong triển khai Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều