Bảo đảm môi trường tín ngưỡng, tôn giáo ổn định, lành mạnh

(Mặt trận) - Ngày 13/10, tại Hà Nội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (UBĐKCG) đã tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội có chủ đề “Đồng hành - Hiệp thông - Phục vụ”, nhằm xác định đường hướng hoạt động cụ thể của UBĐKCG Việt Nam trong thời gian tới.

Tham dự Đại hội có ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội; các nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Huỳnh Đảm; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; đại diện lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tôn giáo bạn, cùng 400 đại biểu là các linh mục, tu sỹ và giáo dân tiêu biểu.

Tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo tiếp tục được duy trì và phát triển cả bề rộng và chiều sâu, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm tốt cùng với nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chấp hành tốt các đường lối, chủ trương của Đảng,  chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vừa thực hiện tốt chương trình mục vụ hàng năm của Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Ủy ban ĐKCG Việt Nam các cấp không ngừng được củng cố, kiện toàn và phát triển về mặt tổ chức. Hoạt động của Ủy ban ĐKCG các cấp ngày càng đi vào nề nếp, có chương trình, kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp. Các vị Ủy viên Ủy ban ĐKCG Việt Nam các cấp ngày càng phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong sinh hoạt và tham gia các hoạt động của Ủy ban cũng như hoàn thành nhiệm vụ được giao, theo dõi hoạt động của Ủy ban cấp dưới.

Trong phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”, đồng bào Công giáo đã góp hàng nghìn tỷ đồng và hàng chục nghìn ngày công để làm đường giao thông, công trình phúc lợi… Nhiều địa phương có đông đồng bào Công giáo sinh sống đã được chọn để làm điểm về xây dựng nông thôn mới, đến nay đã về đích nông thôn mới như huyện Hải Hậu (Nam Định), huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), huyện Đơn Dương (Lâm Đồng)… Bên cạnh đó, các phong trào: Xây dựng gia đình Công giáo gương mẫu, xứ họ đạo tiên tiến; Xứ, họ đạo an toàn; Xứ đạo thực hiện nếp sống mới văn minh, Xứ đạo sáng-xanh - sạch - đẹp đã góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa tại các xứ, họ đạo.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, UBĐKCG Việt Nam tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp đã có, đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện đường hướng "Đồng hành - Hiệp thông - Phục vụ" trong hoạt động. UBĐKCG Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc và Giáo hội, dấn thân vào đời sống xã hội để phục vụ mọi người, tiếp tục sứ mệnh phục vụ cộng đồng dân tộc và Giáo hội để góp phần hiện thực hoá phương châm “tốt đời - đẹp đạo” của người Công giáo.

Tại Đại hội, đại biểu tham dự đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm, những gương điển hình trong thực hiện tôn chỉ, mục đích tốt đẹp của tổ chức Ủy ban ĐKCG Việt Nam, từ đó góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quyết tâm thực hiện đời sống đạo theo đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, bám sát tôn chỉ, mục đích, đường hướng hoạt động của Ủy ban ĐKCG và Giáo hội.

Từ những kết quả đạt được của Ủy ban ĐKCG Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Ủy ban ĐKCG Việt Nam trong thời gian qua.

Đồng tình với mục tiêu và phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ tới, Phó Thủ tướng mong muốn UBĐKCG Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, phát huy trí tuệ Đại hội hoàn thiện Điều lệ nhiệm kỳ 2018-2023, bám sát thực hiện tôn chỉ mục đích đã đề ra.

Phó Thủ tướng đề nghị UBĐKCG tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối tập hợp đoàn kết, động viên đồng bào Công giáo trong và ngoài nước phát huy những giá trị tốt đẹp, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước đóng góp tích cực xây dựng quê hương, đất nước.

Cùng với đó, UBĐKCG Việt Nam cần nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện đường hướng của Giáo hội, gắn bó, đồng hành với dân tộc, tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đồng bào Công giáo, của tổ chức Giáo hội với Nhà nước và MTTQ Việt Nam để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đồng bào Công giáo và tổ chức Giáo hội.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, UBĐKCG Việt Nam quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức các cấp ngày càng vững mạnh, xứng đáng với vai trò là tổ chức tập hợp, đoàn kết những người Công giáo Việt Nam. Động viên đồng bào Công giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, thực hiện đường hướng “sống phúc âm giữa lòng dân tộc” để phục vụ hạnh phúc của đồng bào và chỉ dẫn của Giáo hoàng Bênêdictô XVI - “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”.

Làm tốt vai trò cầu nối giữa đạo với đời

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, trên tinh thần thấm nhuần đường hướng Mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đồng bào Công giáo Việt Nam luôn tích cực hưởng ứng và thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phong trào “Toàn đân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”, được cụ thể hóa bằng các nội dung như phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cộng đồng dân cư "sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh"; đoàn kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Bên cạnh đó UBĐKCG Việt Nam ở Trung ương đã hướng dẫn Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các địa phương triển khai Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch và Nghị quyết của UBĐKCG Việt Nam nhiệm kỳ VI, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ như tập hợp ý kiến, kiến nghị của đồng bào Công giáo Việt Nam và tổ chức Giáo hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam; thường xuyên tổ chức các chuyến công tác, khảo sát thực tế để nắm bắt tình hình tại các địa phương; phối hợp hoạt động với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc, của đồng bào Công giáo Việt Nam và những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong rằng UBĐKCG Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố, xây dựng và phát triển, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hiệu quả, thiết thực; triển khai thành công Chương trình hành động Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã đề ra trong nhiệm kỳ 2018-2023.

"Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam luôn là cầu nối giữa đạo và đời, góp phần với Giáo hội gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; thực hiện tốt vai trò là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam; vận động, tập hợp, đoàn kết đồng bào Công giáo luôn "Kính Chúa, yêu nước", thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động." Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng các vị được cử vào Đoàn Chủ tịch và Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ luôn phát huy vai trò, hoàn thành tốt trọng trách mà Đại hội giao phó, xứng đáng với lòng tin của đồng bào Công giáo trong cả nước.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp, Giáo hội và các Giáo phận Công giáo tiếp tục quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để động viên phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo đạt kết quả thiết thực hơn nữa trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho UBĐKCG Việt Nam, Huân chương Lao động hạng Ba cho Linh mục Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2013-2017.

Thừa ủy quyền của Quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2013-2018.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban các vẫn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2013-2018.

Các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng đã trao Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho 9 tập thể và 12 cá nhân UBĐKCG các tỉnh, thành phố đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2013-2018.

Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban ĐKCG Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 147 Ủy viên, hiệp thương bầu 28 vị trong Đoàn Chủ tịch và 8 vị trong Ban Thường trực. Linh mục Trần Xuân Mạnh được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Hương Diệp - Ảnh: Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều