Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hải Phòng lần thứ XVI

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với Phương châm “Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Phát triển”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành bế mạc chiều 15/10.
Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI ra mắt Đại hội.  
Đại hội có sự tham dự của 350 đại biểu được triệu tập thay mặt cho gần 124.934 đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ trực thuộc. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ khóa XV trình Đại hội và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tiếp tục thảo luận tham gia ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; Báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận, góp ý tại Đại hội đối với dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và các Văn kiện trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Tại phiên khai mạc Đại hội đã diễn ra Lễ Đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ Hai, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng thưởng cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hải Phòng đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao Huân chương Hồ Chí Minh cho các đồng chí lãnh đạo thành phố đại diện Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hải Phòng.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội. Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao những thành tích trên mọi lĩnh vực của thành phố đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế đáng lưu tâm nhất trên các lĩnh vực, những vấn đề mà Hải Phòng phải có trách nhiệm đề ra các giải pháp quyết liệt cần khắc phục trong thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh và chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong nhiệm kỳ tới để Đại hội hoàn thiện Nghị quyết, xây dựng đường lối phát triển thành phố Hải Phòng trong giai đoạn tới theo đúng những định hướng mà Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị đã xác định. Thủ tướng tin tưởng với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chính trị cao, Đại hội sẽ dân chủ, sáng suốt lựa chọn các đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, đủ đức đủ tài, dám nghĩ, dám làm, nêu cao trách nhiệm trước Nhân dân thành phố để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI và chọn những đại biểu xứng đáng dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bộ Chính trị tin tưởng Đảng bộ thành phố Hải Phòng tiếp tục đoàn kết, cùng nhau tranh thủ những vận hội mới, với tư duy và tầm nhìn mới, kế thừa những thành tựu to lớn đã đạt được và phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, đề cao phẩm chất đoàn kết, nghĩa tình, năng động, sáng tạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Ðồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu bế mạc Đại hội.  
Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, trong đó khẳng định những kết quả trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời, với ý thức trách nhiệm, tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, Đại hội đã thẳng thắn kiểm điểm, đánh giá những yếu kém, khuyết điểm và chỉ ra nguyên nhân dẫn đến hạn chế, yếu kém, nhất là nguyên nhân chủ quan; đồng thời rút ra một số bài học kinh nghiệm sâu sắc cho nhiệm kỳ tới.

Với Chủ đề: Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn đảng bộ; phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển bứt phá; cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030; Khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước.

Đại hội đã xác định mục tiêu tổng quát: Trên cơ sở dự báo tình hình, quán triệt và nắm vững chủ trương, định hướng của Trung ương, Đại hội đã thống nhất xác định mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ tới đó là: Đến năm 2025, thành phố Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm phát triển kinh tế biển, trung tâm du lịch của cả nước; hoàn thành xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị thành phố tại Khu đô thị Bắc sông Cấm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững; có tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo nền tảng vững chắc để trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030

Hình ảnh tại Đại hội.  
Đại hội đã thống nhất quyết nghị 20 chỉ tiêu chủ yếu, bao gồm 10 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, 05 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, 03 chỉ tiêu về môi trường, 02 chỉ tiêu về xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

Đại hội đã xác định tiếp tục thực hiện 03 đột phá chiến lược cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

(1) Xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị Hải Phòng mang đặc trưng, bản sắc riêng của thành phố cảng biển. Bố trí nguồn lực hợp lý để tiếp tục đẩy mạnh chỉnh trang, nâng cấp đô thị trung tâm, nhất là các khu đô thị dọc theo hai bờ các dòng sông chảy qua nội đô như sông Tam Bạc, sông Cấm, sông Hạ Lý, sông Lạch Tray, tạo thành các cảnh quan, công trình công cộng phúc lợi xã hội. Cơ bản hoàn thành đầu tư các công trình, dự án lớn trong quy hoạch phát triển không gian đô thị theo 03 hướng đột phá (Bắc sông Cấm, Cát Hải - Cát Bà, Đồ Sơn và ven sông Lạch Tray). Song song với việc tập trung đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội, triển khai các thủ tục pháp lý để chuyển đổi huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc thành phố, huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận trước năm 2025; chuyển đổi huyện Kiến Thụy thành đơn vị hành chính quận trước năm 2030.

(2) Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, triển khai quyết liệt các thủ tục đầu tư, nhất là giải phóng mặt bằng, sẵn sàng các điều kiện để thu hút làn sóng đầu tư mới chuyển dịch đến Việt Nam mà Hải Phòng là địa phương có nhiều lợi thế, ưu tiên phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường để Hải Phòng trở thành một trung tâm công nghiệp lớn của đất nước.

(3) Phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế. Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn về phát triển hạ tầng du lịch đã và đang được triển khai trên địa bàn Đồ Sơn, Cát Hải - Cát Bà, đảo Vũ Yên. Tiếp tục thu hút các nhà đầu tư lớn để triển khai các dự án du lịch, trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp theo quy hoạch đã được phê duyệt. Hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố gắn với biển đảo, các di tích lịch sử, văn hóa, phấn đấu đến năm 2025, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo đúng định hướng tại Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị.

Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Đã có hơn 87.950 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trong đó tại đại hội các chi, đảng bộ và 35 đảng bộ trực thuộc Thành ủy có hơn 13.208 lượt ý kiến của đại biểu đại hội tham gia góp ý. Tại Đại hội, có 65 lượt ý kiến tham gia vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và 84 lượt ý kiến tham gia vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Đại hội có tổng số 41 tham luận, trong đó có 12 tham luận trình bày tại Hội trường góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Đại hội đã bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, lần thứ Nhất đã bầu Ban Thường vụ Thành uỷ khóa XVI gồm 15 đồng chí.

Hội nghị đã bầu đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy khóa XV, Chủ tịch HĐND thành phố tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thành uỷ khoá XVI.

Hội nghị đã bầu 02 Phó Bí thư Thành uỷ khoá XVI, gồm: Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy khóa XV, Chủ tịch UBND thành phố;  Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy khóa XV.

Hội nghị đã bầu Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ khoá XVI gồm 09 đồng chí.

Tại Đại hội, đã diễn ra Lễ Đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ Hai. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng. 
Đại hội tiến hành bầu cử Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội XIII của Đảng. Kết quả bầu cử Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội XIII của Đảng gồm 23 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy cho biết, được Đại hội cùng toàn Đảng bộ và Nhân dân thành phố tin tưởng, trao trọng trách, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI nguyện tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những thành tích đã đạt được, những bài học kinh nghiệm quý báu được đúc rút trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành khóa trước, không ngừng đổi mới, sáng tạo, toàn tâm, toàn ý, tận tâm, tận lực phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố, vì sự phồn vinh, hạnh phúc của Nhân dân.

Đại hội kêu gọi toàn thể Đảng bộ, Nhân dân và Lực lượng vũ trang thành phố phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, “Trung dũng – Quyết thắng”, nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chúng ta quyết tâm xây dựng Hải Phòng trở thành “thành phố gương mẫu của nước ta” như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu./.

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều