Bế mạc Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tám (Khóa VIII)

(Mặt trận) - Phát biểu bế mạc Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tám (Khóa VIII) sáng 6/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Hội nghị và Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018, để năm 2018 sẽ là năm đột phá đối với Mặt trận.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch: Bùi Thị Thanh, Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng đồng chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí trong ban chủ trì Hội nghị.

Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tám (Khóa VIII) diễn ra không không khí trao đổi cởi mở, thẳng thắn và với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết. Hội nghị đã hiệp thương cử ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Ủy viên Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Bày tỏ sự xúc động và vinh dự khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tin tưởng phân công nhiệm vụ và được các cụ, các vị, các đồng chí trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tín nhiệm, thống nhất hiệp thương tham gia vào Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và cử làm Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hầu A Lềnh cho rằng, đây là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao phó. Đặc biệt trong bối cảnh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng khẳng định rõ vị thế, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị và trong đời sống nhân dân.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh.

Là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho rằng, Mặt trận là nơi tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, là nơi nói lên tiếng nói của nhân dân, đồng hành cùng nhân dân, cổ vũ sáng kiến, hội tụ trí tuệ của các nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, các vị chức sắc tôn giáo, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc và người Việt Nam ở nước ngoài… tạo nên sự đồng thuận, đồng lòng, sức mạnh tổng hợp vì mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Xác định rõ vinh dự lớn lao và trách nhiệm nặng nề, tân Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam nguyện sẽ đem hết sức mình cùng các cụ, các vị, các đồng chí trong Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung triển khai hoàn thành các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội 8 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2018 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp phần tiếp tục xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự chung sức, đồng lòng của tập thể đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động cơ quan chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giúp ông hoàn thành trọng trách của mình.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Chúc mừng các vị, các đồng chí vừa được hiệp thương cử vào Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng thời chúc mừng đồng chí Hầu A Lềnh vừa được hiệp thương giữ chức vụ Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng các đồng chí sẽ nỗ lực đóng góp thiết thực đối với công tác Mặt trận”.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, sau hai ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, đoàn kết, dân chủ, thẳng thắng và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 8 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VIII đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra. Từ các ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội nghị và nhiều ý kiến góp ý bằng văn bản của các cụ, các vị, các đại biểu gửi tới Ban tổ chức Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định: “Các ý kiến thảo luận rất phong phú, đại diện cho các vùng, miền, trên nhiều lĩnh vực của các đại biểu ở cấp tỉnh, huyện, xã và khu dân cư; của đại biểu trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài; của các nhà khoa học; chức sắc tôn giáo, cá nhân tiêu biểu; của đảng viên và người ngoài Đảng. Đây chính là tình cảm, trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của các cụ, các vị là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đối với đất nước, với Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam”.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng, Hội nghị không chỉ được lắng nghe ý kiến góp ý về công việc của Mặt trận mà còn là nơi bày tỏ tình cảm sâu lắng của mỗi đại biểu tham dự Hội nghị.

Hội nghị cũng đã thống nhất khẳng định, công tác Mặt trận năm 2017 đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác, góp phần quan trọng cùng Đảng, Nhà nước triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của đất nước và các địa phương; các hoạt động của Mặt trận đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương; sự phối hợp ngày càng chặt chẽ của Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành ở Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tăng cường tổng kết, rút kinh nghiệm, chú trọng đổi mới, sáng tạo trong công việc. Đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận tâm huyết, trách nhiệm, năng động và sáng tạo.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cơ quan, chính quyền các cấp đối với công tác Mặt trận, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên và Ban Công tác Mặt trận ở địa bàn khu dân cư, cũng như đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận và các đoàn thể từ Trung ương tới cơ sở; đặc biệt là sự tham gia nhiệt huyết của các cụ, các vị, các đại biểu là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bày tỏ niềm vui mừng khi Ban Bí thư đã sớm ban hành Chỉ thị số 17 về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024, đặc biệt Hội nghị được đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự và trao đổi, thông tin với Hội nghị những vấn đề quan trọng của đất nước, động viên, ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của hệ thống MTTQ, các tổ chức thành viên của Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở vào sự phát triển chung của đất nước trong năm 2017, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, những ý kiến gợi mở, định hướng của Thủ tướng về các nội dung cụ thể MTTQ Việt Nam cần chú trọng thực hiện trong năm 2018 là một trong những cơ sở quan trọng để Mặt trận các cấp xây dựng chương trình hành động của mình trong năm nay.  

Là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và là năm cuối chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Hội nghị và Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018, để năm 2018 sẽ là năm đột phá đối với Mặt trận. “Mặt trận các cấp cần chủ động tham mưu cho cấp uỷ và phối hợp với chính quyền các cấp chăm lo cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với gia đình chính sách, các hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa và đặc biệt là đồng bào và chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho một số cá nhân tiêu biểu.

Hội nghị đã thống nhất hiệp thương cử 5 vị tham gia Uỷ viên Uỷ ban; 3 vị tham gia Đoàn Chủ tịch; hiệp thương thống nhất cho thôi 7 vị không tham gia Ủy viên Ủy ban; hiệp thương cử ông Hầu A Lềnh giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; hiệp thương thống nhất Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam là thành viên của MTTQ Việt Nam. Hiện Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam có 6 vị; Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam có 64 vị; UBTƯ MTTQ Việt Nam có 381 vị; MTTQ Việt Nam hiện 47 tổ chức thành viên.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho các đơn vị.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh trao tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân tiêu biểu.

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các đơn vị.

Thừa uỷ quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Lê Bá Trình, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho các cá nhân tiêu biểu là bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam - dioxin và ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo. Hội nghị cũng đã trao tặng 9 Cờ xuất sắc toàn diện, 24 Cờ xuất sắc và 30 Bằng khen cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác Mặt trận năm 2017. Hội nghị cũng đã trao tặng 27 Kỷ niệm chương cho các cá nhân tiêu biểu là Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Hương Diệp - Ảnh Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều