Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Ngày 3/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện và phương án công tác nhân sự trình Đại hội XI Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc.
 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Qua nghe báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ý kiến một số cơ quan Trung ương, Bộ Chính trị thống nhất đánh giá: Công tác chuẩn bị Đại hội XI Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025, được thực hiện nghiêm túc, khoa học, đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương; lấy ý kiến góp ý của các cơ quan Trung ương, cán bộ lão thành cách mạng, nhân sỹ, trí thức, các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, đảng viên, nhân dân Thành phố.

Nội dung các văn kiện đã thể hiện quan điểm đổi mới, tinh thần cầu thị, quyết tâm chính trị cao; bám sát các quan điểm, định hướng lớn của Trung ương và tình hình thực tiễn của Thành phố. Thành ủy đã tổng kết thực tiễn, góp phần để Trung ương nghiên cứu, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, đặc biệt là các vấn đề lớn: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ngoài các văn bản chính, Thành ủy còn chỉ đạo xây dựng các báo cáo chuyên đề để nghiên cứu, thảo luận; xây dựng các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố để nâng cao tính khả thi và sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Bộ Chính trị cơ bản nhất với chủ đề Đại hội. Kết cấu, bố cục dự thảo Báo cáo khá hợp lý, cần khái quát hơn, phản ánh kết quả của cả nhiệm kỳ 2015-2020. Các chương trình, đề án cần chọn lọc, tập trung giải quyết những vấn đề cốt lõi, cấp bách.

 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả nổi bật. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng bình quân 7,6%/năm, đóng góp 22,7% GDP toàn quốc; chất lượng tăng trưởng được nâng lên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các ngành có giá trị gia tăng và hàm lượng khoa học - công nghệ cao chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. Môi trường đầu tư được cải thiện. Năng suất lao động đứng đầu cả nước.
GRDP bình quân đầu người đạt 6.600 USD, gấp 2,4 lần so với bình quân của cả nước. Đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân được cải thiện, các chỉ số về an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo đều vượt chỉ tiêu đề ra; các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng được chăm lo tốt hơn.
Thành phố giữ vững ổn định chính trị, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thế trận và tiềm lực quốc phòng được tăng cường, cải cách hành chính, cải cách tư pháp có bước chuyển biến tích cực.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có những mô hình mới, cách làm hay. Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, thí điểm một số mô hình mới. Trong bối cảnh phải xử lý những vụ việc phức tạp, tồn đọng, bức xúc kéo dài, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấn chỉnh, vừa phát triển, thể hiện sức mạnh đoàn kết, sự kiên định, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Bộ Chính trị đánh giá cao, biểu dương những kết quả quan trọng mà Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan và bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn xây dựng, phát triển của Thành phố trong nhiệm kỳ qua.
Bộ Chính trị cơ bản tán thành các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của Thành phố trong nhiệm kỳ 2020-2025, tầm nhìn 2030; đồng thời nhấn mạnh thêm một số vấn đề cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt hơn nữa.
Thành phố Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn dài hạn, định vị đúng tầm vóc của Thành phố trong khu vực Đông Nam Á; tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương đối với Thành phố; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn cản trở sự phát triển kinh tế, xã hội như hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực chất lượng cao, thủ tục hành chính, môi trường đầu tư, hợp tác, liên kết vùng.

Thành phố cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo; tận dụng, khai thác mọi cơ hội, tiềm năng, thế mạnh, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng Thành phố là đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của cả nước, sớm trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.
Thành phố quan tâm phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự cường và truyền thống cách mạng của Thành phố; khơi dậy khát vọng và sức sáng tạo của nhân dân Thành phố, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực chủ yếu, là mục tiêu phát triển.
Đảng bộ Thành phố thực sự coi trọng và quyết tâm hơn nữa, tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về mọi mặt; chủ động xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung xây dựng cơ sở chính trị, nhất là tổ chức đảng, công đoàn trong các doanh nghiệp tư nhân trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng với nhân dân; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, quy trình, bám sát Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương, thể hiện được tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu về tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ…
Bộ Chính trị cơ bản tán thành nội dung các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự khóa mới, cơ bản đủ điều kiện trình Đại hội XI Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu tối đa ý kiến của các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, đại diện các cơ quan Trung ương để bổ sung, hoàn thiện trước khi trình Đại hội.   

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, được tiến hành công phu, nghiêm túc, cầu thị; cần tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhân dân, các nhà khoa học để hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tán thành ý kiến các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đồng thời lưu ý, nhấn mạnh vai trò, vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, có ý nghĩa sâu xa, vị trí rất quan trọng. Đây là một đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, là đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, động lực có sức hút, lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Trước đây, Sài Gòn là hòn ngọc của Viễn Đông, sau này mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, rực rỡ tên vàng, thiêng liêng không nơi nào có được. Trong kháng chiến, Thành phố Hồ Chí Minh rất kiên cường dũng cảm, trong hòa bình có nhiều sáng kiến sáng tạo, nhất là trong công cuộc đổi mới, là thành phố đi đầu đổi mới. Nhân dân có truyền thống anh hùng, là “thành đồng Tổ quốc”, đây là vinh dự lớn. Vào thời điểm này, rất cần khơi dậy lòng tự hào của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phải thấy rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Thành phố, từ đó xác định trách nhiệm làm thế nào xứng đáng những danh hiệu không nơi nào có được.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Đại hội Đảng 5 năm mới có một lần, là sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại, không chỉ đối với cả nước, mà với từng địa phương. Đại hội mở ra một tầm nhìn mới, một giai đoạn phát triển mới, trên cơ sở tổng kết những công việc thời gian vừa qua đã làm, rút kinh nghiệm cái gì làm tốt, cái gì chưa tốt, thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm một cách nghiêm túc, cầu thị, đề ra chủ trương sắp tới thật đích đáng, xác đáng. Đại hội là cột mốc đánh dấu bước phát triển mới nên phải rất công phu, chu đáo, không làm hình thức. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh là một mẫu mực về chuẩn bị Đại hội cho các nơi học tập.

Thành phố Hồ Chí Minh trước hết là trung tâm kinh tế lớn, có nhiều tiềm năng ở khu vực và trong cả nước, trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, du lịch, xây dựng, quản lý đô thị, quan hệ quốc tế… được Trung ương biểu dương nhiều lần, nhiều nơi đến học tập, tham khảo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong rằng, các dự thảo văn kiện Đại hội XI Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thể hiện một quyết tâm cao hơn nữa, ý chí vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, không cam chịu, bằng lòng như thế. Những thiếu sót, khuyết điểm thì phải cố gắng sửa chữa..., làm sao xứng tầm một thành phố rực rỡ tên vàng.
Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, văn hóa, con người, xây dựng tổ chức và quan hệ xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, nói đến Thành phố Hồ Chí Minh hình như cứ nghĩ là kinh tế, thương mại, phải tiêu biểu là một thành phố văn hóa, văn minh, chú trọng quan hệ giữa con người với con người, đặc biệt là truyền thống anh hùng cách mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho thật tốt. “Vừa qua tại sao xảy ra một số hiện tượng tiêu cực? Tại sao một số cán bộ bị kỷ luật? Chỗ này phải đề cập rõ hơn, chú trọng làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng. Tiềm năng, tiềm lực phong phú đến đâu đi nữa, nhưng con người không tốt, sự lãnh đạo không đúng thì không có hiệu quả, có khi đi chệch hướng. Vừa qua rất đau xót là phải thi hành kỷ luật một số cán bộ, cần nghiêm khắc kiểm điểm vì sao lại xảy ra như vậy. Có những ý kiến sai lệch, cho rằng do cơ chế, vậy tại sao vẫn cơ chế đó mà chỗ khác người ta làm tốt? Có ý kiến cho rằng, xử lý như thế làm nhụt chí anh em. Nhưng làm là để có khí thế vươn lên, chứ không phải nhụt chí đi, hay co lại không dám làm vì sợ khuyết điểm. Người đảng viên cộng sản không sợ khuyết điểm, “mỗi lần ngã là một lần bớt dại/để thêm khôn một chút nữa trong người”.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắn nhủ, cần cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc, kích động, chia rẽ, nói là trả thù lẫn nhau, phe này phe nọ, người cũ người mới…, trong báo cáo kiểm điểm phải làm sâu sắc hơn, thấm thía hơn nữa vấn đề này.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Suốt 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế như ngày nay. Những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực, trước hết là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, do Bác Hồ khởi xướng, thành lập. Bây giờ mặc dù Bác đã đi xa, nhưng Bác vẫn là ngọn cờ vĩ đại, soi đường chỉ lối. Việt Nam bây giờ đã là một đất nước độc lập, tự do, quy mô dân số gần 100 triệu người, có quan hệ với nhiều tổ chức khu vực và thế giới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là Đại hội Đảng, nên cần báo cáo sâu sắc hơn nữa về công tác xây dựng Đảng, chứ không chỉ nặng về kinh tế. Nếu Đảng không tốt, cán bộ không gương mẫu, thì có báo cáo kinh tế được không, mà kinh tế không lên được thì làm sao dân yên, kinh tế lại gắn với văn hóa, xã hội. Cho nên, Đại hội là dịp để đánh giá, kiểm điểm sâu sắc, chứ không chỉ nhăm nhăm vào chuẩn bị nhân sự.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy sắp tới, phải là một tập thể đoàn kết vững mạnh, mẫu mực, làm gương cho cả nước. Mỗi anh hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, nhưng cần phối hợp với nhau, xây dựng một tập thể đoàn kết, ăn ý với nhau, không "cua cậy càng, cá cậy vây", cậy tôi làm chức này, anh làm chức kia, anh nào biết anh ấy thì sao mà tốt được.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa nhắc nhở, phải làm tốt công tác xây dựng Đảng để lãnh đạo thực hiện cho được những nhiệm vụ đã đề ra. Nếu nội bộ Đảng không tốt, chính quyền không mạnh, pháp luật không nghiêm, nội bộ lủng củng thì chẳng làm được gì. Cho nên phải truyền đạt tới cán bộ, đảng viên tinh thần sâu sắc ấy. Nói tới xây dựng Đảng là xây dựng tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, kỷ luật, dân chủ; xây dựng con người ngay ngắn, đứng đắn, trung thực, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Việc này không chỉ nói riêng Thành phố, mà là trong toàn Đảng.
Vừa qua, một số trường hợp bị kỷ luật, rất đau xót nhưng không thể không làm, xử một vài người để cứu muôn người. Bác Hồ nói, chặt một cây sâu để cứu cả rừng cây. Mỗi chúng ta phải thật sự gương mẫu, trong sáng, thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, trước hết phải đoàn kết, “giữ gìn sự đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Theo Nguyễn Sự (TTXVN)

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều