Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân cần làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng

Đảng bộ Quân đội phải làm gương, làm mẫu; mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải luôn nêu cao tinh thần "tự soi, tự sửa", giữ gìn và phát huy tốt phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đây là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp thứ 5 Quân ủy Trung ương sáng 19/12, tại Hà Nội.
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Phiên họp thứ 5 Quân ủy Trung ương nhằm thảo luận, thông qua Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2022; xác định phương hướng, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và một số nội dung khác.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương; lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Quân ủy Trung ương tiến hành phiên họp thứ 5 là để tiếp tục xác định nội dung lãnh đạo, chỉ đạo và biện pháp tổ chức triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI vào cuộc sống. Phân tích những kết quả quan trọng đạt được, Tổng Bí thư cho rằng một trong những nguyên nhân chủ yếu là Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, tập thể Quân ủy Trung ương và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân đã giữ vững nguyên tắc, đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, có nhiều đổi mới về phương pháp, phong cách công tác, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời tích cực đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung; kiên quyết khắc phục những khâu yếu, mặt yếu; lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, khâu đột phá, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với những giải pháp đồng bộ, toàn diện, thiết thực và hiệu quả.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, toàn quân cần nhận thức thật sâu sắc việc bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc và giữ gìn anh ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của đất nước là nhiệm vụ chiến lược của Quân đội và Công an. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chiến lược này, Quân đội cần luôn luôn chủ động, nắm chắc tình hình, diễn biến trong nước, khu vực và trên thế giới, nhất là âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, kịp thời phát hiện mọi tình huống có thể xảy ra để có đối sách phù hợp, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Mỗi cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ phải hiểu đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng phải đi liền với bảo vệ; bảo vệ đất nước bình yên là tiền đề để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Đất nước có yên, lòng dân có yên thì mới xây dựng phát triển được. Đây là vấn đề cơ bản, chiến lược.

"Quân đội cần luôn luôn chủ động, nắm chắc tình hình, diễn biến trong nước, khu vực và trên thế giới, nhất là âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, kịp thời phát hiện mọi tình huống có thể xảy ra để có đối sách phù hợp, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ". Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư cho rằng, có nắm chắc, làm chủ tình hình mới tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước nhiệm vụ, đối sách, chính sách tổng thể về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong điều kiện mới.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Quân đội tiếp tục chăm lo xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao chất lượng trang bị phương tiện công tác và chiến đấu; giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Quân đội Anh hùng của nhân dân Việt Nam Anh hùng, nêu cao tinh thần tự hào dân tộc. Nhiệm vụ xây dựng Quân đội cần làm một cách bài bản, chuẩn bị xây dựng Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới để trình Hội nghị Trung ương 8.

Về nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Quân đội, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là nhiệm vụ then chốt. Các tổ chức đảng trong toàn quân đã làm tốt phải tiếp tục làm tốt hơn nữa; tập trung xây dựng từng cấp ủy, tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, gương mẫu; cán bộ, đảng viên phải mẫu mực về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Đảng bộ Quân đội phải làm gương, làm mẫu; mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải luôn "tự soi, tự sửa", giữ gìn và phát huy tốt phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đặc biệt, chú trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho Quân luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao,...

"Đảng bộ Quân đội phải làm gương, làm mẫu; mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải luôn "tự soi, tự sửa", giữ gìn và phát huy tốt phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong bất cứ hoàn cảnh nào". Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đánh giá, năm 2022, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước. Nhiệm vụ xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp, tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc được quan tâm, tổ chức thực hiện hiệu quả toàn diện. Toàn quân phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn; triển khai nghiêm túc, chặt chẽ điều chỉnh tổ chức lực lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh.

Chất lượng huấn luyện, diễn tập, đào tạo, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” có chuyển biến, tiến bộ; hội thi, hội thao trong nước và quốc tế đạt nhiều thành tích xuất sắc. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng Quân đội về chính trị được đặc biệt coi trọng, đạt nhiều kết quả tích cực. Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tích cực, chủ động, linh hoạt, thực chất, hiệu quả; tổ chức thành công Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ nhất,... Trước những diễn biến phức tạp của tình hình, toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất, vững vàng, kiên định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều