Cải cách hành chính nhằm đáp ứng kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp

(Mặt trận) - Ngày 2/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, UBTƯ MTTQ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAX INDEX 2017) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017 (SIPAS 2017).

Dự Hội nghị có ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương trong cả nước.

Đơn giản hóa các thủ tục hành chính

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, kết quả Chỉ số CCHC năm 2017 của các bộ, ngành được chia thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất, đạt kết quả từ 80% trở lên, bao gồm 12 bộ, trong đó Ngân hàng Nhà nước đạt chỉ số cao nhất với 92,36%. Sau đó lần lượt là các Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ NN&PTNT, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Giá trị trung bình Chỉ số CCHC của 19 bộ, ngành đạt được là 79,92%. Không có bộ, ngành nào có kết quả Chỉ số CCHC dưới 70%.

Kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2017 của các tỉnh, thành phố có sự thay đổi đáng kể so với năm 2016, khi mà sự quan tâm của lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố cho công tác CCHC ngày càng nhiều.

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng năm 2017 với kết quả đạt được là 89,45/100 điểm, xếp thứ 2 là TP. Hà Nội và tỉnh Đồng Nai xếp thứ 3, Đà Nẵng xếp thứ 4 và Hải Phòng xếp thứ 5.

Trong nhóm 5 tỉnh, thành phố đứng cuối cuối bảng, tỉnh Quảng Ngãi là địa phương có chỉ số thấp nhất với 59,69 điểm.

Đối với Bộ chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017 (SIPAS 2017), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính chung cả nước là 80,90%. Tỉnh có chỉ số hài lòng về sự phục vụ cao nhất là 95,97%, tỉnh thấp nhất là 67,70%.

Cụ thể, 6 tỉnh có chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính chung của tỉnh ở mức trên 90%, 12 tỉnh trong khoảng 85-90%, 13 tỉnh trong khoảng 80-85%, 19 tỉnh trong khoảng 75-80% và 13 tỉnh dưới 75%.

Về sự mong đợi của người dân, tổ chức về việc cung ứng dịch vụ hành chính công nói chung trong cả nước tập trung ở 3 nội dung (được sắp xếp theo thứ tự từ mong đợi nhiều nhất). Đó là, mong đợi tiếp tục đơn giản hoá thủ tục hành chính (74,72% số người được hỏi); mở rộng các hình thức thông tin (56,22% người được hỏi); rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (41,49% số người được hỏi).

Tại Hội nghị, ông Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, để đo lường sự hài của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam triển khai điều tra xã hội học tại 63 tỉnh, thành. Trong 10 tháng của năm 2017, tổng số phiếu SIPAS đã thu về trong cả nước là 30,991 phiếu, đạt hơn 91%. Kết quả SIPAS năm 2017 trung vị đạt 79,7%, phản ánh nỗ lực trong cải cách hành chính của Chính phủ và các cấp thời gian qua.

“Qua các chỉ số cũng cho thấy người dân tiếp tục mong muốn giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết; mở rộng các hình thức thông tin để nâng cao khả năng của người dân về tiếp cận các dịch vụ hành chính công.”, ông Ngô Sách Thực chia sẻ.

Chống tiêu cực, tham nhũng trong cải cách hành chính

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định, công tác cải cách hành chính của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, cả về tổ chức triển khai và kết quả đạt được trên từng lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng, vẫn còn tồn tại hạn chế nhất định như, một số bộ, ngành chưa quan tâm đúng mức, chưa quyết liệt đến CCTTHC. Việc chấp hành thực thi nhiệm vụ Chính phủ giao chưa nghiêm, còn tình trạng quá hạn, xin lùi thời gian hoàn thành. Tổ chức bộ máy còn tầng nấc, hiệu quả hoạt động chưa hiệu quả. Còn tình trạng bộ, ngành, địa phương ban hành các quy định TTHC trái thẩm quyền, công bố, công khai TTHC còn chậm, chưa đúng quy định; tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn còn phổ biến ở một số bộ, ngành, địa phương; việc thực hiện quy định xin lỗi người dân khi giải quyết TTHC trễ hẹn còn chưa nghiêm, chưa đầy đủ.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần sử dụng hiệu quả kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính trong chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tại bộ, ngành, địa phương, đề ra các giải pháp phù hợp để khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức. Căn cứ vào kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2017, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo rà soát, xác định rõ những điểm mạnh cũng như những hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính của đơn vị mình - thể hiện thông qua kết quả điểm đạt được của từng tiêu chí, lĩnh vực cải cách.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, trọng tâm là rà soát, hoàn thiện thể chế về quản lý công chức, viên chức; thể chế liên quan đến doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc không làm tăng thêm các điều kiện làm hạn chế cơ hội đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế…

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng cho rằng, cần phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với nội dung trọng tâm là: Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; tình hình tổ chức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Thừa nhận thực trạng tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn còn phổ biến ở một số bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu, phải đẩy mạnh chính phủ điện tử, ứng dụng các hình thức trực tuyến qua mạng sẽ tránh tiêu cực. "Phải đưa yếu tố phục vụ người dân, doanh nghiệp lên trên hết, chống tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ".

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nội dung, phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các tiêu chí đánh giá cải cách hành chính, bảo đảm đánh giá chính xác, khách quan và công bằng kết quả triển khai cải cách hành chính tại các bộ, các tỉnh.

“Trên cơ sở đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và các cơ quan liên quan trong triển khai đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Hương Diệp - Ảnh Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều