Cần xác định trọng tâm, trọng điểm và điểm nhấn trong triển khai thực hiện

(Mặt trận) - Ngày 4/7, phát biểu kết luận Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2018 tại Nghệ An, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, Mặt trận các cấp cần xác định trọng tâm, trọng điểm và điểm nhấn trong triển khai thực hiện công tác Mặt trận trong thời gian tới.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng thời khẳng định đây là những ý kiến tâm huyết của những người luôn cống hiến hết sức mình cho công tác Mặt trận.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, tháng 1/2019, các chuyên đề sẽ được nghiệm thu để phục vụ cho báo cáo chính trị trước Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ 9, Ban Thường trực sẽ tổng kết, đúc kết bài bản, đánh giá cái gì được, cái gì chưa được, nguyên nhân khách quan, chủ quan và đưa ra phương hướng, nội dung nhiệm kỳ tới theo hướng dễ nhớ, dễ làm trong triển khai các hoạt động của Mặt trận.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, các nội dung của Đại hội, sau khi tổ chức lấy ý kiến sửa đổi, tiếp thu sẽ được phát hành rộng rãi trong nhân dân để nhân dân góp ý.

Đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, hoạt động của Mặt trận có nhiều đổi mới, trong đó các cơ chế, chính sách được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với Chính phủ và các bộ, ngành liên quan tìm biện pháp tháo gỡ, người đứng đầu Mặt trận khẳng định, trong thời gian tới, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng có văn bản hướng dẫn về tiêu chí xây dựng đô thị văn minh; góp ý với Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương về sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng.

Đồng thời phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi về công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, gia đình văn hoá tiêu biểu, trong đó tập trung quan tâm tới số lượng và chất lượng. 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6, 7 đều nhấn mạnh vai trò giám sát của Mặt trận và các đoàn thể, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận các cấp tổ chức thực hiện theo hướng hiệu quả để phát huy vị trí, vai trò, uy tín của Mặt trận.

“Uy tín, vai trò của Mặt trận có được phát huy hay không là phụ thuộc vào vai trò của người đứng đầu. Cùng với đó, Đảng, Nhà nước tạo điều kiện cho công tác Mặt trận phát huy được thế mạnh của mình.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, cán bộ Mặt trận phải là những người tiên phong trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phải có đạo đức, biết chọn việc để làm, xác định cái gì có trọng tâm, trọng điểm và có điểm nhấn trong triển khai thực hiện.

Trong công tác phối hợp, Mặt trận cần hiệp thương các chương trình hành động, phối hợp tốt với các tổ chức thành viên, các ngành và phải tạo được sự tin tưởng trong triển khai các chương trình đã đề ra.

Cũng theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, từ nay đến cuối năm, Mặt trận các cấp cần bám vào Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, ổn định chính trị.

Cùng với đó, cán bộ Mặt trận các cấp cần phải nắm tình hình nhân dân, phải gần dân, sát dân, hiểu dân, nắm tâm tư, nguyện vọng của dân, chính quyền phải do dân, vì dân theo đúng chủ trương Năm của “Dân vận với chính quyền”.

Đặc biệt phải tăng cường chất lượng báo cáo theo hướng trung thực, thẳng thắn, không bao che và giấu giếm.

Đối với việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua và các chương trình giám sát, phản biện xã hội, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, Mặt trận các cấp cần xác định các chương trình hoạt động theo đúng khả năng của mình và phải đảm bảo được chất lượng trong quá trình triển khai.

Thực tế hiện nay có nhiều nơi các chương trình giám sát, phản biện triển khai chưa có bài bản và chưa có kết quả, chưa huy động được sự vào cuộc kịp thời của nhân dân.

Nhắc lại lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc huy động sự vào cuộc của nhân dân trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, Mặt trận phải thực sự là nơi quy tụ các giai tầng, quy tụ và huy động sự vào cuộc của quần chúng nhân dân.

Cùng với đó, công tác đối ngoại nhân dân phải được triển khai đồng bộ tại 63 tỉnh, thành phố để góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vùng trời, vùng biển của đất nước.

Trong công tác Tổ chức - Cán bộ, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng đoàn Mặt trận Trung ương sẽ sớm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương tham mưu Ban Bí thư để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định 282-QĐ/TW và Nghị quyết 18 của BCH Trung ương Đảng khoá XII.

Hương Diệp - Ảnh Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều