Chín nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ Việt Nam trong năm 2023

(Mặt trận) - Sáng ngày 27/12, tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7, khóa IX, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đã trình bày dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022 và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong đó có nhấn mạnh tới 9 nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ Việt Nam trong năm 2023.
 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị
Trong năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tập trung quán triệt, hướng dẫn, triển khai trong hệ thống để hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Trong đó tập trung triển khai các nội dung trọng tâm:

1. Tập trung triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; trên cơ sở đó, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp triển khai thực hiện một số chương trình giám sát quy mô cấp toàn quốc; tổ chức phản biện xã hội đối với dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

2. Xây dựng các đề án, văn bản trình Ban Bí thư Trung ương Đảng: (1) Chỉ thị về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; (2) Đề án “Tổ chức giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn Trung Quốc và MTTQ Việt Nam 07 tỉnh của Việt Nam với Chính hiệp 02 tỉnh/Khu tự trị của Trung Quốc có chung đường biên giới lần thứ 2”; (3) Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

3. Tiến hành tổng kết, sơ kết các văn bản, đề án của Ban Bí thư, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: (1) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; trên cơ sở đó, đề xuất nâng tầm, mở rộng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; (2) Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; (3) Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án về “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”; (4) Tổng kết 10 năm thực hiện Thông báo số 150-TB/TW ngày 25/12/2013 của Ban Bí thư về xây dựng cốt cán phong trào và chính sách đối với cốt cán phong trào trong các tôn giáo.

4. Tự kiểm tra, chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Quỹ Vì người nghèo, nguồn cứu trợ Trung ương bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” và công tác chăm lo người nghèo, công tác cứu trợ.

5. Tập trung triển khai hoàn thành nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đổi mới phương thức hoạt động, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp; triển khai Quy định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức tư vấn của MTTQ Việt Nam các cấp.

6. Thực hiện có hiệu quả, thực chất, có trọng tâm công tác tiếp xúc, đối thoại, nắm bắt, tổng hợp, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài đến với Đảng, Nhà nước; củng cố, phát huy đoàn kết các tôn giáo tham gia xây dựng đất nước.

7. Tập trung triển khai các nhiệm vụ khoa học; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Mặt trận các cấp. Triển khai hoàn thành Đề tài Khoa học Công nghệ cấp quốc gia: Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để Nhân dân làm chủ trong thời ký phát triển mới của đất nước.

8. Triển khai thực hiện Kết luận của Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam về thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại nhân dân, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; công tác dân tộc, tôn giáo.

9. Rà soát, hoàn thiện cơ chế, điều kiện bảo đảm cho hoạt động của MTTQ Việt Nam; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp.

Hương Diệp - ảnh Kỳ Anh

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều