Chủ động phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo tổ chức thành công Đại hội

(Mặt trận) - Tinh thần trên được ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đưa ra khi chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TW của Bộ Chính trị và nắm bắt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh chiều ngày 18/3.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có ông Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên; ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức - Cán bộ UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Chỉ thị 35

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát việc thực hiện chỉ thị, hướng dẫn và kế hoạch của cấp trên, đồng thời đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, sâu sắc nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và các văn bản có liên quan đến đại hội.

Công tác chuẩn bị dự thảo văn kiện đại hội được thực hiện theo phương châm đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế; chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để đại hội thảo luận, thông qua; tập trung và giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia cấp ủy các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi làm việc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quy định rõ việc tổ chức đại hội cấp cơ sở không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020; đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 3 ngày; hoàn thành trước ngày 31/8/2020; đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh không quá 4 ngày, hoàn thành trước ngày 31/10/2020 (dự kiến trung tuần tháng 10/2020).

Đối với tình hình phòng, chống dịch Covid-19, ông Trần Quốc Tỏ cho biết, là địa bàn có đông học sinh, sinh viên, công nhân và người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn, chính vì vậy, ngay sau khi có thông tin về dịch bệnh Covid-19 và nhận được chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã có chỉ đạo kịp thời, quyết liệt và đồng bộ, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; thực hiện phương châm 4 tại chỗ, phát hiện sớm, cách ly ngay người đến từ hoặc đi qua vùng có dịch; sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến mới của dịch; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ, hiện nay, tỉnh ưu tiên các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó dành nguồn lực từ việc dừng tổ chức các hoạt động lễ hội, các công trình dự án chưa thực sự cần thiết để hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tổng số kinh phí là trên 112 tỷ đồng để mua hóa chất, khẩu trang, trang thiết bị…

“Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 do Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động; chiều ngày 17/3/20120, tỉnh Thái Nguyên đã phát động và nhận được sự ủng hộ ban đầu từ cộng đồng doanh nghiệp với tổng số tiền là 15,5 tỷ đồng”, ông Trần Quốc Tỏ thông tin.

Không thể xem thường một đốm lửa nhỏ

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao Ban Thường vụ cấp ủy các cấp tỉnh Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đầy đủ Chỉ thị 35 - CT/TW của Bộ Chính trị. Từ đó, công tác chuẩn bị nhân sự thực hiện đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.

Đặc biệt, việc chuẩn bị dự thảo văn kiện đại hội đã đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện, nhất là nhiệm vụ xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cả nhiệm kỳ; đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, từ đó xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới sao cho sát với tình hình thực tế tại địa phương và có tính khả thi cao, phù hợp với sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đánh giá cao nỗ lực của Ban biên tập văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 khi đã thực hiện xong việc lấy ý kiến lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nghỉ hưu các thời kỳ; lấy ý kiến của các nhà khoa học trên địa bàn toàn tỉnh. Cùng với đó Ban Thường vụ cấp ủy đã tập trung và giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia cấp ủy các cấp. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay, chúng ta "không thể xem thường một đốm lửa nhỏ”.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng quan tâm đến kiểm tra công tác tổ chức đại hội điểm ở các cấp để rút kinh nghiệm; chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý, thảo gỡ đối với những tổ chức đảng còn gặp khó khăn hoặc có vấn đề phức tạp nảy sinh.

“Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt, từ đó thể hiện tinh thần đoàn kết nhất trí trong Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và sự chung sức, chung lòng của nhân dân để đồng thuận với chủ trương của Đảng, Nhà nước, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, nhất là đồng bào dân tộc ngày càng được quan tâm. Đây là thế mạnh để tỉnh tiếp tục phát huy trong thời gian tới”. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Nhấn mạnh nhiệm vụ chuẩn bị đại hội là nhiệm vụ quan trọng trong thời điểm này, tuy nhiên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, việc chuẩn bị không được làm ảnh hưởng đến các mặt công tác khác. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp cần quan tâm hơn nữa tới công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình và giải quyết khiếu nại, tố cáo diễn ra trên địa bàn; phải kiên quyết chống lại những thông tin sai lệch, những cá nhân lợi dụng cơ hội này để kích động, xuyên tạc đường lối, chính sách, đặc biệt là công tác nhân sự.

“Báo chí và các cơ quan chức năng phải huy động được lực lượng rộng rãi để đẩy mạnh đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch và những thông tin giả, xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc trên mạng xã hội, internet”. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Trong công tác chuẩn bị văn kiện, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, phải có đổi mới để phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc; trân trọng tiếp thu những ý kiến xác đáng, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân. Việc tổ chức lấy ý kiến phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Căn cứ tình hình cụ thể của đảng bộ để lựa chọn cách lấy ý kiến cho phù hợp, tiếp thu được nhiều ý kiến có chất lượng.

Đặc biệt, việc chuẩn bị nhân sự cấp uỷ phải trên cơ sở quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ. Đại hội cần quan tâm tới cơ cấu nữ, cơ cấu trẻ, cơ cấu dân tộc, chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý tỉnh Thái Nguyên cần chủ động trong việc phòng, chống dịch bệnh nhưng vẫn đảm bảo tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp. Với đặc thù là địa bàn có đông học sinh, sinh viên, công nhân và người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, chính vì vậy tỉnh Thái Nguyên cần có những giải pháp chỉ đạo kịp thời, quyết liệt và đồng bộ để phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó cần nỗ lực tuyên truyền vận động trong cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để có thêm nhiều nguồn lực trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều