Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Mặt trận) - Trong 2 ngày 25-26/6, tại tỉnh Phú Thọ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu tham dự Đại hội

Tham dự Đại hội có ông Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ; các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Nguyễn Hữu Dũng, Hoàng Công Thủy; các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ cùng 235 đại biểu tiêu biểu ưu tú, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong toàn tỉnh đã về dự Đại hội.

Không ngừng đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc


Đại biểu tham dự Đại hội

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ XV có nhiệm vụ đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn; trên cơ sở đó xác định mục tiêu, xây dựng chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2024 - 2029 nhằm “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam các cấp, mở rộng dân chủ; không ngừng đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc”.

Diễn văn khai mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ Nguyễn Hải nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2019-2024, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự phối hợp của chính quyền, các tổ chức thành viên và các ngành chức năng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã đoàn kết thống nhất, bám sát Nghị quyết của cấp ủy Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; thực hiện dân chủ; tăng cường củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra.

Theo đó, công tác tuyên truyền, vận động tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc được đổi mới; phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ và các tổ chức thành viên đã thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, góp phần để 6/13 đơn vị cấp huyện, 136/196 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục; vận động, quyên góp được hơn 160 tỷ đồng, hỗ trợ làm mới và sửa chữa 2.152 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ trên 9,2 ngàn lượt người nghèo về tư liệu sản xuất, chữa bệnh và giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, học giỏi; các hộ nghèo, cận nghèo đều được tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán.

MTTQ Việt Nam các cấp từ tỉnh đến xã cũng đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng tổ chức Đảng và chính quyền vững mạnh. Đã thực hiện hàng trăm cuộc giám sát, tập trung vào những vấn đề nhân dân quan tâm, đã tập hợp nhiều ý kiến xác đáng, tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và nhân dân gửi đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết; tích cực tổ chức hòa giải ở cơ sở với hơn 85% cuộc hòa giải thành, góp phần giữ gìn “tình làng nghĩa xóm”, đoàn kết, đồng thuận ở các khu dân cư.

Quang cảnh Đại hội

Cùng với đó, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động được coi trọng, tạo tiền đề quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới. Công tác phối hợp giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên, các cơ quan nhà nước và vai trò chủ trì, phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận ngày càng được khẳng định. Đặc biệt MTTQ Việt Nam các cấp đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết, vận động có hiệu quả ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19; tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp.

“Những kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua có ý nghĩa to lớn và quan trọng, góp phần cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị được giữ vững, khối đại đoàn kết được tăng cường, mở rộng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ Nguyễn Hải nêu rõ.

3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2024-2029

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, Hoàng Công Thủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ cho biết, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2024, trong nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ Việt Nam các cấp trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ và các tổ chức thành viên vận động, tập hợp, quy tụ đông đảo các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền; chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp.

MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ xác định 3 khâu đột phá tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2024 - 2029 đó là: Phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng hoạt động giảm sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Tăng cường huy động các nguồn lực, hỗ trợ kinh phí hoàn thành xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; Vận động Nhân dân xây dựng khu dân cư “Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, Hoàng Công Thủy tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ, Bác Tôn

Đại hội cũng đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: Hằng năm, phấn đấu 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày pháp luật Việt Nam; mỗi khu dân cư có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình, cụ thể góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng (xanh, sạch, đẹp, an ninh, trật tự, an toàn...) phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Tổ chức vận động, quyên góp nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đạt khoảng 100 tỷ đồng; đến năm 2025 hoàn thành vận động, ủng hộ xóa nhà tạm cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; phấn đấu hỗ trợ xây dựng mới ít nhất 500 căn nhà “Đại đoàn kết”, trong đó có 200 căn nhà theo hình thức “chìa khoá trao tay”.

Hằng năm, Ủy ban MTTQ và các tổ chức Chính trị - xã hội là tổ chức thành viên cấp tỉnh tổ chức từ 08 đến 10 nội dung giám sát chuyên đề, từ 6 nội dung phản biện trở lên; MTTQ cấp huyện và cấp xã và các tổ chức thành viên là tổ chức Chính trị - xã hội tổ chức từ 6 đến 8 nội dung giám sát chuyên đề; từ 3 nội dung phản biện xã hội trở lên.

Tại diễn đàn Đại hội, đại biểu tham dự đã cùng tập trung thảo luận nhằm chia sẻ những cách làm hay, những kinh nghiệm trong triển khai 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể, gắn với tình hình phát triển thực tế tại địa phương nhằm quyết tâm hoàn thành mục tiêu mà Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029 đề ra.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi cùng với các vị đại biểu về dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029; đồng thời gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu và toàn thể Đại hội lời chào trân trọng, lời thăm hỏi sức khỏe, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều