Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Đại hội lần thứ II Hội Khoa học hành chính

(Mặt trận) - Ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội Khoa học hành chính đã tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ thứ I (2016-2022), đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác của Hội trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam dự và phát biểu tại Đại hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu tham dự Đại hội

Tham dự Đại hội có ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Thiếu tướng Lê Văn Tiến, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành viên Hội Khoa học hành chính.

Liên kết, gắn bó, sáng tạo và trách nhiệm

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2022, ông Nguyễn Ngọc Hiến, Chủ tịch Hội Khoa học hành chính cho biết, trong nhiệm kỳ thứ I, công tác tổ chức, bộ máy nhân sự được Ban Chấp hành Hội KHHC xem là công tác quan trọng hàng đầu trong điều kiện hội mới thành lập. Ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban Chấp hành Hội đã ban hành nhiều quyết định quan trọng liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, nhân sự và những quy định về phương thức hoạt động, lề lối làm việc của các tổ chức, cá nhân thuộc Hội.

Thực hiện mục tiêu mở rộng và phát triển Hội, khai thác sức mạnh từ các địa phương cơ sở và các lĩnh vực khoa học công nghệ khác, lãnh đạo Hội đã thành lập Ban phát triển Hội. Trong nhiệm kỳ vừa qua Hội đã kết nối với địa phương và cơ sở để thành lập được 1 chi hội ở địa phương và kết nạp 1 tổ chức vào làm thành viên của Hội.

Một trong những thế mạnh của Hội là tổ chức giảng dạy và nghiên cứu khoa học về quản lý hành chính và chính sách công. Trong những năm qua, mặc dù lực lượng mỏng nhưng Hội đã phối hợp với các địa phương, tỉnh, thành trong toàn quốc mở 27 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hành chính, quản lý cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện, xã.

Quang cảnh Đại hội

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2027, ông Nguyễn Ngọc Hiến nêu rõ, với phương châm “Liên kết, gắn bó, sáng tạo, trách nhiệm” vì một nền hành chính vì nhân dân phục vụ trong 5 năm tới, Hội Khoa học hành chính tập trung hoàn thiện việc sửa đổi Điều lệ các quy chế họat động của Hội và phát triển hội viên.

Nhiệm kỳ tới, Hội phấn đấu thành lập thêm ít nhất 10 chi hội ở những địa phương, vùng có tiềm năng và điều kiện thuận lợi cho hoạt động phát triển khoa học hành chính; xúc tiến và thúc đẩy thành lập Hội địa phương để các Hội này sẽ tham gia Hội Khoa học hành chính với tư cách là thành viên tổ chức.

Trong triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, Hội phấn đấu mỗi năm triển khai nghiên cứu ít nhất 2 - 3 đề tài nghiên cứu cấp Bộ; 1 đề tài cấp nhà nước. Cùng với đó Hội cũng tích cực tham gia và các hoạt động tư vấn, phản biện xã hội, đánh giá hiệu quả, sự hài lòng của người dân đối với hoạt động của các cơ quan hành chính, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hiệp hội.

Tích cực tham gia hoạt động tư vấn, nghiên cứu khoa học, phản biện xã hội

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương những kết quả đáng trân trọng của Hội Khoa học hành chính đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời khẳng định hành chính là một hoạt động có tính hệ thống, diễn ra trong mọi tổ chức, tác động mạnh mẽ có tính quyết định đến kết quả tác động của tổ chức, ở nước ta, nền hành chính quốc gia tổ chức từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn đảm bảo cho sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, từ khi thành lập đến nay, Hội đã quy tụ được đông đảo các nhà khoa học, nhân sĩ tri thức, các doanh nhân, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, ngành địa phương… tham gia và Hội đã đạt được những kết quả bước đầu về hoạt động nghiên cứu khoa học hành chính, phản biện xã hội về cải cách hành chính; góp ý kiến vào xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, tinh gọn bộ máy, phân cấp, phân quyền, phát triển nguồn nhân lực, cung ứng dịch vụ công… như thông điệp Đại hội xác định hoạt động của Hội góp phần quan trọng “Vì một nền hành chính phục vụ nhân dân” và “Liên kết, Gắn bó, Sáng tạo, Trách nhiệm”.

Nhấn mạnh Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược, 12 nhóm giải pháp chủ yếu trong đột phá thứ nhất, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, Đảng ta đã xác định “…Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả”. Để thực hiện được điều này cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, giải quyết 3 yêu cầu cơ bản: Tổ chức nền hành chính quốc gia đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; kiểm soát và phát huy tính năng động của kinh tế thị trường định hướng XHCN; phát huy dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương hành chính. Giải quyết tốt mối quan hệ Nhà nước – Thị trường – Xã hội.

“Song song với đó cần sử dụng và phát huy hiệu quả các sản phẩm của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và các thành tựu khác của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số quốc gia theo quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời hội nhập sâu rộng với quốc tế, tiến cùng thời đại văn minh của nhân loại.”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ.

Biểu quyết tại Đại hội

Bày tỏ sự nhất trí cao với phương hướng nhiệm vụ công tác của Hội nhiệm kỳ 2022-2027 được trình bày tại Đại hội, để hoạt động của Hội thiết thực, hiệu quả hơn nữa, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội và mỗi hội viên cần quán triệt sâu sắc hơn nữa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hoạt động của Hội là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Hội tập hợp quy tụ những người cùng sở thích, hiểu biết, đam mê nghiên cứu khoa học hành chính. Hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự đảm bảo kinh phí, cùng nhau trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, bổ sung tri thức, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học theo đặt hàng của Nhà nước.

Đồng thời tạo sự đồng thuận, tư vấn góp ý, phản biện xã hội, đóng góp công sức, trí tuệ phục vụ cho sự nghiệp cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính quốc gia chuyên nghiệp, hiện đại vì nhân dân phục vụ góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, Hội Khoa học hành chính là một tổ chức xã hội nghề nghiệp nhưng có đặc điểm riêng và vai trò vị trí quan trọng có thể tham gia vào nhiều hoạt động tư vấn, nghiên cứu khoa học, phản biện xã hội trong nhiều lĩnh vực cả khu vực công và khu vực tư. Phát huy thế mạnh này đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo Hội đã tâm huyết rồi, cần tâm huyết, trách nhiệm hơn nữa, tăng cường tính chủ động, nắm bắt thông tin, kết nối với các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp để mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội, lan tỏa tạo uy tín của Hội trong đời sống xã hội.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố, các tổ chức, doanh nhân, doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt chẽ để Hội Khoa học hành chính hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình hành động cải cách hành chính của Chính phủ và 8 nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính năm 2022.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng với thông điệp và định hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hội, phối hợp, liên kết chặt chẽ với các cấp, các ngành, các cơ quan tổ chức, Hội sẽ gặt hái nhiều thành quả hơn nữa, đóng góp trí tuệ nhiệt huyết, trách nhiệm vào xây dựng nền hành chính quốc gia vì nhân dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

“Thành công của Đại hội hôm nay sẽ tạo khí thế mới, kết nối lan tỏa tinh thần liên kết, gắn bó, sáng tạo, trách nhiệm, vượt khó khó trong các thành viên của Hội, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng đất nước ta phát triển hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến kỳ vọng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 37 thành viên và thống nhất đổi tên Hội Khoa học hành chính thành Hiệp hội Khoa học hành chính. 

Ngay sau đó, Ban Chấp hành Hiệp hội Khoa học hành chính họp phiên thứ nhất để kiện toàn nhân sự Hiệp hội. Kết quả, Ban Chấp hành Hiệp hội đã bầu TS. Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Nội vụ làm Chủ tịch hiệp hội; 2 Phó Chủ tịch gồm: TS. Phạm Trí Thức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; TS. Phạm Quang Long Giám đốc Trung tâm Phát triển nhân lực Vustar.

Ngoài ra Ban Chấp hành Hiệp Hội cũng bầu 9 Ủy viên Ban Thường vụ.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều