Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI tại Long An

(Mặt trận) - Ngày 27/3 tại TP Tân An, Tỉnh uỷ Long An đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu tham dự Hội nghị

Vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên

Theo báo cáo của tỉnh Long An, trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Trong đó, xác định rõ, sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo Nghị quyết Trung ương 8 gắn với các chủ trương, định hướng, quy định của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng - an ninh.

Từ đó, làm chuyển biến rõ nét về nhận thức và ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được nâng lên; hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Công tác quân sự - quốc phòng địa phương được quan tâm.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 cũng góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, an ninh chính trị, trật tự kỷ cương xã hội giữ vững, ổn định, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng – an ninh đã, đang và sẽ tạo thành thế trận phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Một số công trình lưỡng dụng kinh tế và quốc phòng an ninh đã được quan tâm, đầu tư. Đã hoàn thành 120/154 km đường tuần tra biên giới đã góp phần to lớn trong việc phát triển kinh tế địa phương đồng thời đảm bảo quốc phòng an ninh trên toàn tuyến biên giới.

Cần có phương án, kế hoạch phòng, chống từ sớm, từ xa, không thể để bị động, bất ngờ

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An đã đạt được trong 10 năm qua khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.

Nhấn mạnh tỉnh Long An là trung tâm kết nối vùng giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển kinh tế, xã hội chiến lược về quốc phòng, an ninh, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã nhắc tới một số điểm nổi bật trong triển khai Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI của tỉnh, trong đó phải kể đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên; quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng hiệu lực, hiệu quả; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, gắn bó chặt chẽ hơn với nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người 95-100 triệu đồng/người/năm. Hộ nghèo theo tiêu chí mới thấp hơn nhiều với bình quân chung của cả nước. Quan tâm vận động, sửa chữa, làm nhà ở cho hộ nghèo, người yếu thế.

Cùng với đó sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy. Dân chủ trong Đảng, trong xã hội được mở rộng, niềm tin của nhân dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền được nâng lên.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị

Nhận định trong thời gian tới tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề nảy sinh chưa từng có tiền lệ, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị tỉnh Long An cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ những yếu tố tác động bất lợi để có phương án, kế hoạch phòng, chống từ sớm, từ xa, không thể để bị động, bất ngờ, không được xem thường đặc biệt là công tác quản lý 135km đường biên giới.

“Cần quán triệt sâu sắc phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, đảm bảo quốc phòng – an ninh là trong yếu thường xuyên”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gợi mở.

Để thực thực hiện được những điều này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị tỉnh Long An cần quán triệt sâu sắc thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI, XII, XIII về xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đề cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp; đồng thời tăng cường công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Cùng với đó, tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Từ đó, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với bảo đảm quốc phòng và an ninh. Đầu tư phát triển của tỉnh gắn với liên kết phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng nhấn mạnh tới việc không ngừng củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết các giai tầng trong xã hội, và đoàn kết các dân tộc, đoàn kết lương giáo và thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”. Làm gì cũng phải đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân.

“Mọi hoạt động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang phải gắn với dân “tận tụy để dân mến/ trách nhiệm để dân thương/ kỷ cương để dân trọng/ năng động để dân nhờ”. Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã chứng minh, khi nào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, lòng dân an yên, thì đất nước phát triển, biên cương, bờ cõi được bảo vệ vững chắc”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ và đề nghị tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn quan điểm của Đảng về “đối tác”, “đối tượng”, hợp tác và đấu tranh. Thực hiện đúng đắn, sáng tạo đường lối đối ngoại của Đảng là: độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng Quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 15 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả những nội dung của Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng lưu ý tỉnh Long An cần xây dựng lực lượng vũ trang thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt trong sự nghiệp toàn dân bảo vệ Tổ quốc; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các cơ quan chức năng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn; chủ động ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống.

“Quân đội thực sự là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất và phải quan tâm, đầu tư nguồn lực để phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gợi mở.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 15 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều