Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Phát huy nội lực, khơi dậy tinh thần tự hào, tự tin, tự lực để quyết tâm xoá đói, giảm nghèo

(Mặt trận) - Ngày 14/9, tại tỉnh Yên Bái, phát biểu kết luận Hội nghị tiếp xúc với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng trung du và miền núi Bắc Bộ năm 2023, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến mong muốn đồng bào dân tộc thiểu số cần phát huy nội lực, vượt khó và khơi dậy tinh thần tự hào, tự tin, tự lực trong mỗi người dân để cùng tương trợ lẫn nhau, quyết tâm xoá đói giảm nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ năm 2023

Cùng giữ đất, giữ rừng và gìn giữ văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, nói đến Trung du và miền núi Bắc Bộ là nói đến vùng chiến khu cách mạng với nhiều địa danh đã đi vào lịch sử với những trận chiến đấu ngoan cường và chiến thắng vẻ vang của quân và dân ta, đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm Châu, chấn động địa cầu.

“Trong bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng triển khai Nghị quyết XI của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tổng Bí thư khẳng định: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là nơi “địa đầu”, “phên dậu”, “lá phổi” của Tổ quốc, là vùng đất có bề dày lịch sử với nhiều di sản văn hoá đặc sắc, nhất là của đồng bào các DTTS; có truyền thống cách mạng vẻ vang; “là cội nguồn dân tộc” và “cái nôi của cách mạng Việt Nam”; là nơi gắn với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, như di tích Đền Hùng (Phú Thọ), Cây đa Tân Trào và An toàn khu (Tuyên Quang), Điện Biên Phủ (Điện Biên); là vùng cơ sở cách mạng, vùng kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ và hàng ngàn điểm di tích lịch sử cách mạng”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thông tin.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Cùng với đó, đồng bào vùng DTTS và miền núi đã phát huy nội lực, đoàn kết, đồng lòng chung sức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi và phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, tăng thu nhập, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá; đồng thời cùng với các lực lượng chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh biên giới và các địa bàn trọng yếu.

“Đảng, Nhà nước mà trực tiếp thường xuyên là cấp uỷ, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, ban hành nhiều chính sách phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà cho đại biểu tham dự Hội nghị

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, đến nay về cơ bản Nhà nước đã ban hành chính sách phủ hết các lĩnh vực trong đời sống của đồng bào. Trong đó 3 Chương trình mục tiêu quốc gia bố trí 100.000 tỷ vốn đầu tư, riêng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  được bố trí 50.000 tỷ đồng. Việc thực hiện hiệu quả chương trình này sẽ giải quyết cơ bản các vấn đề về đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sản xuất, y tế, giáo dục; phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, giữ gìn phát huy  bản sắc văn hoá các dân tộc.

Tuy nhiên, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến còn trăn trở khi so với mặt bằng chung của cả nước, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vẫn là “vùng trũng” trong phát triển và là “lõi nghèo” của cả nước. Bởi vậy, với sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam trong tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; lắng nghe, tổng hợp ý kiến của cử tri và nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tiếp xúc với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ năm 2023.

“Từ những ý kiến, kiến nghị của đại biểu tham dự Hội nghị, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ có văn bản gửi Chính phủ, các địa phương, bộ ngành liên quan để đề xuất khai thác sử dụng hiệu quả các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn; quan tâm đến chế độ cử tuyển và chính sách tuyển dụng cán bộ công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số…”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh và cho biết Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ xây dựng chương trình giám sát chuyên đề việc thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà cho đại biểu tham dự Hội nghị 

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn bà con đồng bào các DTTS đoàn kết, đồng thuận, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, của cấp uỷ, chính quyền địa phương, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy nội lực, vượt khó, khơi dậy tinh thần tự hào, tự tin, tự lực trong mỗi người dân để quyết tâm xoá đói giảm nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; tích cực tham các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; tích cực tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; vận động người dân cùng giữ đất, giữ rừng, gìn giữ văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS.

Nhấn mạnh dù khó khăn đến đâu cũng phải cho con cháu đi học, bởi có tri thức sẽ có tất cả, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn đồng bào các dân tộc quan tâm đến việc xây dựng nếp sống văn hoá, từng bước loại bỏ các hủ tục lạc hậu trong ma chay, cưới hỏi, không xảy ra hiện tượng tảo hôn và không hôn nhân cận huyết thống.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà cho đại biểu tham dự Hội nghị 

Tích cực tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG 1719

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh khẳng định những ý kiến, kiến nghị của đồng bào các DTTS là những mong muốn chân thành, thể hiện niềm tin, niềm mong mỏi đối với Đảng, Nhà nước về những vấn đề cơ bản, cấp bách trong cuộc sống. Với vai trò, trách nhiệm là cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, Uỷ ban Dân tộc sẽ tổng hợp, tiếp thu để tham mưu với Chính phủ thực hiện tốt hơn chính sách dân tộc trong thời gian tới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết, về mặt chủ trương, các vấn đề đại biểu kiến nghị đã được thể hiện toàn diện trong các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Đặc biệt, thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới, Chính phủ đã chỉ đạo tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2020 trở về trước để tích hợp lại thành một chính sách lớn, đó là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 17190. Hiện nay, Chương trình đang triển khai giai đoạn I. Bên cạnh đó, còn một số chính sách nhỏ nằm rải rác ở ngành, lĩnh vực. Các chính sách này cũng đang trong quá trình tổng kết, sửa đổi.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị

Giải đáp một số vấn đề liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng, các chính sách về y tế, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, giáo dục; các chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt; chính sách liên quan đến Người có uy tín..., Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết, hiện nay, Uỷ ban Dân tộc và các bộ, ngành liên quan đang tích cực tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG 1719. Bộ trưởng, Chủ nhiệm kỳ vọng, triển khai hiệu quả Chương trình MTQG 1719 tại cơ sở sẽ giải quyết những khó khăn, bức thiết nhất cho đồng bào DTTS ở những khu vực, địa bàn khó khăn nhất.

Nhân dịp này, thay mặt Cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh trân trọng cảm ơn Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc với đồng bào các DTTS vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và cho rằng đây là Hội nghị hết sức có ý nghĩa. Bộ trưởng, Chủ nhiệm mong muốn, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện cho cơ quan công tác dân tộc các cấp được tham gia những Hội nghị tiếp xúc với đồng bào các DTTS tại các khu vực khác nhau trên cả nước. Thông qua những kênh thông tin như thế này, cơ quan công tác dân tộc có cơ hội nắm bắt tình hình vùng đồng bào DTTS và tư tưởng, tình cảm của đồng bào các DTTS tốt hơn, phục vụ đắc lực trong quá trình tham mưu xây dựng và triển khai chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị

Hương Diệp - ảnh Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều