Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về xây dựng Nhà nước pháp quyền

(Mặt trận) - Ngày 14/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.
Chủ tịch nước và các đại biểu tại buổi làm việc. 
Tham dự cuộc làm việc có ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Thành viên Ban Chỉ đạo; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài cùng các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam và các ban, bộ, ngành liên quan.
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc làm việc 
Căn cứ Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 20/7/2021 của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam được phân công chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, xây dựng hai chuyên đề gồm Chuyên đề 26 với nội dung “Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” và Chuyên đề 27 với nội dung “Bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”.

Hai chuyên đề của MTTQ Việt Nam đã được xây dựng công phu với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của MTTQ Việt Nam, lãnh đạo của các tổ chức thành viên của Mặt trận, việc xây dựng chuyên đề đảm bảo tiến độ và chất lượng nội dung.

 Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc làm việc
Tại cuộc làm việc, đại biểu tham dự đã cùng thảo luận vào 4 nội dung liên quan đến vai trò, trách nhiệm và hoạt động của MTTQ Việt Nam được đề cập trong Đề án: nội dung đổi mới pháp luật bầu cử, nội dung thành lập thiết chế bảo vệ Hiến pháp, nội dung hoàn thiện cơ chế thực hiện quyền trưng cầu ý dân và quyền phúc quyết Hiến pháp và nội dung về thành lập Ủy ban Quốc gia về quyền con người, từ đó nhằm góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.
 Quang cảnh cuộc làm việc 
Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, MTTQ Việt Nam có vai trò nòng cốt trong việc xây dựng, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là nơi tập hợp, đoàn kết các giai cấp, các tầng lớp, các giai tầng xã hội, các giới, các tôn giáo, các cá nhân tiêu biểu ở trong và ngoài nước để góp phần thực hiện đồng thuận xã hội. Mặt trận là nơi trực tiếp để nhân dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng của mình tới Đảng và Nhà nước, là trung tâm của khối đại đoàn kết của dân tộc.

Nhắc tới câu nói của Bác Hồ “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, vai trò đại đoàn kết toàn dân tộc của MTTQ Việt Nam có ý nghĩa chính trị lớn lao với đất nước và dân tộc qua nhiều thời kỳ cách mạng.

“Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện hoạt động của MTTQ Việt Nam. Nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước được ban hành đã khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam, để MTTQ Việt Nam thực sự là nhân tố trung tâm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vui mừng khi nhận thấy, trong thời gian qua, thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, MTTQ Việt Nam phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước. Điều này khẳng định truyền thống quý báu của MTTQ Việt Nam được kế thừa và phát triển từ khi thành lập đến nay.

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu trao đổi bên lề cuộc làm việc 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là trách nhiệm trong việc xây dựng 2 nội dung Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các ý kiến tại cuộc làm việc đã tập trung làm rõ vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân; phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong giám sát, phản biện xã hội, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tập hợp, phản ánh kịp thời kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan nhà nước.

Ý kiến của đại biểu cũng nhấn mạnh tới vai trò hiệp thương của MTTQ Việt Nam trong công tác bầu cử để từ đó lựa chọn, giới thiệu những người thực sự xứng đáng, đại diện cơ cấu, thành phần phản ánh được ý chí, nguyện vọng của người dân. Ý kiến đại biểu cũng tập trung vào việc nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế thực hiện quyền trưng cầu ý dân và quyền phúc quyết Hiến pháp, khẳng định sâu sắc hơn nữa quyền của nhân dân trong Hiến pháp năm 2013 khi thực hiện toàn dân phúc quyết Hiến pháp…

Từ những ý kiến thảo luận của đại biểu tham dự cuộc làm việc, Chủ tịch nước đề nghị Thường trực Ban chỉ đạo tiếp thu ý kiến, từ đó tổng hợp để báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, chỉnh sửa trên tinh thần phát huy dân chủ, có cơ sở khoa học thực tiễn và lý luận, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, định hướng XHCN, phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong đại diện tiếng nói của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

 Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc làm việc
Trân trọng cảm ơn những đánh giá và sự ghi nhận của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đối với MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định đây là niềm vinh dự và là cơ sở để Đảng đoàn MTTQ Việt Nam xác định rõ hơn vai trò, vị trí, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong thực hiện sứ mệnh cao cả là tập hợp, phát huy tinh thần đoàn kết trong nhân dân để thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia ý kiến xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Đặc biệt là thực hiện tốt hơn nữa 6 nội dung trọng tâm trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngày 16/8/2021 của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, góp công, góp sức xây dựng đất nước ta phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Với cách làm bài bản, khoa học, dân chủ, khách quan, minh bạch. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng, Đề án sẽ thành công, được Bộ Chính trị thông qua và Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua, ban hành Nghị quyết để thực hiện trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc làm việc  
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại cuộc làm việc 
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại cuộc làm việc 

Hương Diệp - Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều