Công bố kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII tại Ban Nội chính Trung ương

Chiều 12/9, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra 547 của Bộ Chính trị (theo Quyết định số 547-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng) tổ chức Hội nghị công bố kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII tại Ban Nội chính Trung ương.
 Đồng chí Phạm Bình Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng đoàn Kiểm tra 547 của Bộ Chính trị, phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Chủ trì Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng đoàn Kiểm tra 547 của Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Cùng dự có một số thành viên Đoàn kiểm tra, lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương.

Theo báo cáo tại Hội nghị, thời gian qua, công tác nghiên cứu, học tập, phổ biến, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Ban Nội chính đã được tổ chức bài bản, nghiêm túc. Tất cả cán bộ, đảng viên đã được tham gia học tập, quán triệt, nghiên cứu, trao đổi, thảo luận với nhiều hình thức sáng tạo trong việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, khắc phục được khó khăn tại thời điểm đại dịch COVID-19. Điều này giúp mỗi cán bộ, đảng viên nắm chắc, hiểu rõ các nội dung cơ bản của Nghị quyết, nhất là các chủ trương, giải pháp về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp để vận dụng vào công việc chuyên môn.

Công tác xây dựng Chương trình hành động và các văn bản để cụ thể hóa, tổ chức triển khai Nghị quyết được thực hiện từ sớm, đồng bộ, bài bản, khoa học, cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Nội chính Trung ương và ngành Nội chính Đảng. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của ngành Nội chính Đảng rất cụ thể, chi tiết, rõ ràng các nội dung công việc cần triển khai thực hiện; phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị chủ trì, phối hợp; xác định rõ thời gian hoàn thành, giúp cho việc triển khai thực hiện của các vụ, đơn vị được thuận lợi.

Sau khi Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết được ban hành, lãnh đạo Ban và Đảng ủy cơ quan đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra tiến độ thực hiện.

Lãnh đạo Ban phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy cơ quan gắn việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức.

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết đã có những cách làm hay, sáng tạo như: Trong kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, thi hành án, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ đến khi kết thúc quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, thi hành án mới chuyển. Nếu phát hiện vi phạm liên quan đến cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải báo cáo ngay cho Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để kịp thời chỉ đạo xử lý; đồng thời chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thực hiện cơ chế phối hợp trong chỉ đạo xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế có khó khăn, vướng mắc theo 5 cấp độ. Đồng thời, tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo chỉ đạo thực hiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và cấp tỉnh trong điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc.

Ban Nội chính Trung ương đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn kết chặt chẽ với việc triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ban Nội chính Trung ương cũng phát động phong trào thi đua chuyên đề về “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ trì tham mưu xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự tại địa phương giai đoạn 2021-2025” trong toàn ngành Nội chính Đảng; đồng thời xây dựng, trình Ban Chấp hành Trung ương Đề án “Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”; tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các địa phương…

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương đã nêu một số ý kiến, kiến nghị nhằm làm tốt hơn nữa công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng tại Ban.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cho biết, đây là hoạt động kiểm tra, giám sát thường xuyên, hàng năm của Bộ Chính trị. Qua đó, kịp thời phát hiện, ghi nhận các kết quả đạt được, ưu điểm, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn các nội dung được kiểm tra trong thời gian tới. Quá trình kiểm tra bảo đảm dân chủ, khách quan, thực hiện đúng quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức Đảng được kiểm tra; bảo đảm thiết thực, tránh hình thức. 

Trên cơ sở báo cáo, Trưởng đoàn Kiểm tra 547, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Nội chính Trung ương trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát từ khâu nội dung, lên kế hoạch, lịch làm việc, thành phần tham gia, đến quá trình đóng góp vào việc xây dựng dự thảo Báo cáo. Ban Nội chính Trung ương đã triển khai tốt công tác quán triệt Nghị quyết thông qua việc tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn; đảm bảo 100% đảng viên, công chức cán bộ của Ban đều được quán triệt.

Đề cập đến vai trò tham mưu của Ban Nội chính Trung ương cho Đảng trong lĩnh vực nội chính, là cơ quan thường trực của hai Ban Chỉ đạo: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Cải cách tư pháp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao đề xuất của Ban Nội chính Trung ương trong tham mưu xử lý các vụ án, vụ việc theo hướng phòng ngừa là cơ bản, rõ đến đâu xử lý đến đó, cũng như ý kiến tham mưu với Bộ Chính trị về chủ trương kiểm soát quyền lực trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng đề nghị Ban Nội chính Trung ương rà soát, khắc phục một số hạn chế về tiến độ tham mưu xây dựng đề án; tham mưu phương án thể chế hóa Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về "Chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung"; nêu rõ quan điểm xử lý một số vụ án, vụ việc trước năm 2012. Đoàn Kiểm tra 547 sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại Hội nghị này; tiếp tục làm việc với một số đơn vị của Ban Nội chính Trung ương để hoàn thiện Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII tại Ban Nội chính Trung ương trong thời gian tới.

TTXVN

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều