Công bố Quyết định của Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của Cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

(Mặt trận) - Chiều ngày 26/9, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 120-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam. Chủ trì Hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam.
Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã công bố Quyết định số 120-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

3 nhiệm vụ trọng tâm

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, đây là Quyết định mang tính lịch sử và đánh dấu bước ngoặt mới của Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam. Theo đó, Quyết định số 120-QĐ/TW nêu rõ: Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam có chức năng tham mưu, giúp việc Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam thực hiện các quy định của Luật MTTQ Việt Nam, Điều lệ MTTQ Việt Nam và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ công tác Mặt trận.

Về nhiệm vụ của Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, theo Quyết định số 120-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam có nhiệm vụ tham mưu, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị. Thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước. Thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân.

Bên cạnh đó, Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam có nhiệm vụ chủ trì phối hợp xây dựng các văn bản, nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến MTTQ Việt Nam; đề xuất trình xây dựng luật, pháp lệnh. Chủ trì phối hợp và thống nhất hành động với các cơ quan của tổ chức thành viên tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước mang tính toàn dân, toàn diện, toàn quốc. Phối hợp với cơ quan chức năng, cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, công tác bảo tàng, giám sát và phản biện xã hội.

Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Chương trình phối hợp thống nhất hành động trong hệ thống Cơ quan MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam. Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội theo quy định của Luật, Điều lệ MTTQ Việt Nam và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan. Hướng dẫn, kiểm tra công tác huy động xã hội, tiếp nhận các khoản quyên góp, hỗ trợ, ủng hộ của các cá nhân và tổ chức. Quản lý tài chính, tài sản, biên chế; thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Điểm mới trong tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cũng nêu rõ, Quyết định số 120-QĐ/TW đã quy định cụ thể về tổ chức bộ máy của Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam (Ban Thường trực) gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chuyên trách. Đồng chí Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam được phân công là Thủ trưởng cơ quan.

Cơ cấu tổ chức Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam gồm các ban, đơn vị chuyên môn: Ban Tổ chức - Cán bộ; Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội; Ban Tuyên giáo; Ban Phong trào; Ban Dân tộc; Ban Tôn giáo; Ban Đối ngoại và Kiều bào; Ban Công tác phía Nam; Văn phòng cơ quan; Văn phòng Đảng đoàn.

Các đơn vị sự nghiệp gồm Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận; Bảo tàng MTTQ Việt Nam; Báo Đại đoàn kết; Tạp chí Mặt trận; Các tổ chức hỗ trợ cho hoạt động Tôn giáo  gồm: Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Báo người Công giáo Việt Nam. Ban Thường trực thành lập các Hội đồng tư vấn, thực hiện chế độ chuyên gia, cán bộ biệt phái, cộng tác viên phục vụ cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cũng theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà, tại Quyết định số 120-QĐ/TW mối quan hệ công tác giữa Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam với các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, tổ chức có liên quan thực hiện theo quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ MTTQ Việt Nam. Ban Thường trực là đầu mối phối hợp công tác với các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ban Thường trực ban hành Quy chế làm việc của Cơ quan, Quy chế tổ chức và hoạt động của các Hội đồng tư vấn bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, công khai, dân chủ, minh bạch.

Quang cảnh Hội nghị

Từ nội dung của Quyết định số 120-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, đây là quyết định quan trọng, làm thay đổi căn bản cơ cấu tổ chức, bộ máy của Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam. Cùng với những quy định mới về cơ cấu tổ chức Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, Quyết định đã nhấn mạnh tới vai trò Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam trong việc thành lập các Hội đồng tư vấn, thực hiện chế độ chuyên gia, cán bộ biệt phái, cộng tác viên phục vụ cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Thường trực là đầu mối phối hợp công tác với các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để triển khai Quyết định quan trọng này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị các ban, đơn vị trong Cơ quan cần đề cao tinh thần tham mưu, phối hợp nghiên cứu để nâng cao hơn nữa nhiệm vụ của các ban chuyên môn; phát huy năng lực của đội ngũ tham mưu, huy động đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của từng ban, đơn vị.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều