Công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 và phát động Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo“

(Mặt trận) - Sáng ngày 28/8, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 và phát động Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Dưới đây, Tạp chí Điện tử Mặt trận xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại buổi lễ.

- Kính thưa: Đ/c Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam!

- Kính thưa: Đ/c Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam!

- Kính thưa: Đ/c Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam!

- Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, các bộ, ban, ngành, lãnh đạo thành phố Hà Nội và các địa phương!

- Kính thưa các vị trong Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và các đồng chí lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố và các tổ chức thành viên,

- Kính thưa các tác giả, các nhà khoa học có công trình sáng tạo về KHCN được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017!

- Thưa quí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí!   

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh Kỳ Anh.

Trong không khí cả nước vui mừng, phấn khởi tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017); hoà chung khí thế của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, quyết tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của Quốc hội, Chính phủ. Hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các bộ, ngành liên quan tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 và phát động Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan phối hợp tổ chức buổi lễ, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, chào mừng các nhà khoa học, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các đại biểu đại diện lãnh đạo của thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và đặc biệt xin chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả có công trình được tuyển chọn và công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 về dự buổi lễ trang trọng hôm nay.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng chân thành cảm ơn lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ban, ngành, các tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương đã quan tâm phối hợp, hỗ trợ cho việc tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố, phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam và tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo" hôm nay.

Kính thưa quí đại biểu!

Năm 2016, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các bộ, ngành, một số tổ chức thành viên, thống nhất tổ chức tuyển chọn, công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam lần thứ nhất với 71 công trình sáng kiến, sáng tạo được vinh danh nhân kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội xhủ nghĩa Việt Nam. Việc công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đã kịp thời cổ vũ, tôn vinh các tổ chức và cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong hoạt động khoa học, công nghệ; đồng thời giới thiệu, quảng bá các công trình sáng tạo khoa học, công nghệ để mọi người dân, mọi cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp biết, ứng dụng, tạo động lực thi đua hưởng ứng góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

Kế thừa, phát huy kết quả công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam lần thứ nhất, nhân kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 gồm có 72 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ được tuyển chọn từ 141 công trình do các bộ, ban, ngành, các tổ chức thành viên, các tỉnh, thành phố giới thiệu và đề nghị. Đó là những công trình sáng tạo khoa học - công nghệ tiêu biểu, các dự án, sáng kiến, nhất là các sáng kiến có giá trị hỗ trợ cộng đồng về y tế, môi trường về phát triển kinh tế - xã hội ở những địa bàn khó khăn, biên giới, biển đảo và được ứng dụng rộng rãi trong xã hội. Việc công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam không chỉ nhằm tôn vinh các nhà khoa học và thành tựu khoa học công nghệ mà còn nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân; thông qua đó góp phần kết nối, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Kính thưa quí đại biểu!

Trong thời gian qua, các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, sáng kiến có nhiều đặc điểm nổi bật đó là: đông đảo về đối tượng tham gia, đa dạng về cấp độ sáng tạo từ cả sáng kiến đến phát minh. Việc tổ chức thành chủ trương, phong trào góp phần định hướng giá trị, gia tăng sự cộng hưởng trong toàn xã hội và xây dựng được văn hóa sáng tạo. Hoạt động sáng tạo cũng rất cần có sự hỗ trợ, tư vấn, phản biện và cả điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật để thiết kế, thử nghiệm các ý tưởng sáng tạo. Nếu nhận được sự hỗ trợ đó, chất lượng của các sản phẩm sẽ rất cao, đáp ứng được yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh của mỗi địa phương và đất nước.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Sáng kiến và kinh nghiệm là của quý chung của dân tộc. Không biết quý trọng và phổ biến kinh nghiệm tức là lãng  phí của dân tộc”; hưởng ứng Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có chủ trương phát động Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”. Để thực hiện chủ trương này, Ban Thường trực đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm lắng nghe ý kiến của các ban, bộ, ngành, tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị, địa phương và ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các nhà khoa học, nhà quản lý, các vị trong Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại buổi lễ trang trọng hôm nay, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi chính thức phát động phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo" tới tất cả các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị,  tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư người Việt Nam ở trong và ngoài nước, đặc biệt là đội ngũ trí thức, doanh nhân, thanh niên, người lao động trực tiếp sản xuất và kinh doanh.

 

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 và phát động Phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo". Ảnh Kỳ Anh.

Kính thưa quí đại biểu!

Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” nhằm mục tiêu kết nối các phong trào thi đua sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, tạo những chuyển biến mạnh mẽ, có tính đột phá trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Phát huy sức sáng tạo của mọi người Việt Nam trong và ngoài nước thành sức mạnh sáng tạo của toàn dân tộc. Quá trình thực hiện Phong trào sẽ góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, đồng thời ứng dụng thành tựu nghiên cứu khoa học - công nghệ vào thực tiễn, khuyến khích phát triển tài năng sáng tạo của người Việt Nam.

Để có cơ sở ban đầu trong việc triển khai Phong trào, ngày 18/8/2017, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Đề án số 15: Tổ chức Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, gọi tắt là phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”, trong đó trình bày cụ thể mục tiêu, nội dung, giải pháp, tổ chức thực hiện của hệ thống Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên; phối hợp trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức; đặc biệt là hướng vào các hoạt động góp phần thực hiện chủ trương: Chính phủ kiến tạo, nhân dân khởi nghiệp của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra.

Việc triển khai Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” sẽ được thực hiện có lộ trình cụ thể, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, định kỳ sơ kết, tổng kết và tuyên dương, khen thưởng. Trong quá trình triển khai, cần thường xuyên đổi mới cách tổ chức, cách làm sao cho hấp dẫn hơn, ý nghĩa hơn, hiệu quả hơn, tránh phô trương, hình thức, đảm bảo tính ứng dụng cao vào thực tiễn và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cụ thể.

Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo để trước ngày tổ chức buỗi lễ hôm nay, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường trách nhiệm để phối hợp thực hiện Phong trào thi đua “ Đoàn kết sáng tạo”.

Kính thưa quí đại biểu!

Chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, quốc gia nào có năng lực cạnh tranh cao thì có nhiều cơ hội để phát triển nhanh và bền vững. Cạnh tranh giữa các quốc gia là sự cạnh tranh nguồn tri thức, thể hiện qua chất lượng nguồn nhân lực và trình độ khoa học công nghệ. Để tiếp tục bồi đắp sáng kiến, sáng tạo trở thành một nguồn động lực nội sinh quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất, đưa nước ta “sánh vai với các cường quốc năm châu” như ước nguyện lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, thì việc tổ chức Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” và thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sáng kiến, sáng tạo cần được coi là một ưu tiên mang tính chiến lược của quốc gia và cần được lan tỏa rộng rãi đến mỗi người dân Việt Nam.

Với truyền thống đoàn kết, hiếu học, trọng đức, trọng tài của dân tộc Việt Nam, đức tính thông minh, sáng tạo của người Việt Nam, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng, Chính phủ và sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, tôi tin tưởng rằng, đồng bào ta cả trong và ngoài nước sẽ tiếp tục tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết, khơi dậy, phát huy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, hưởng ứng Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”, đồng lòng, chung sức, vượt qua thách thức cùng nhau xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Một lần nữa, xin kính chúc đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, MTTQ và các tổ chức thành viên và các địa phương, cùng tác giả, nhóm tác giả, các nhà khoa học có công trình được tuyển chọn, vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017, cùng toàn thể quý đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và quý đại biểu!

Tạp chí Điện tử Mặt trận

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều