Công tâm, công bằng, công khai trong chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ

(Mặt trận) - Sáng ngày 26/8, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tham dự Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2025.
 Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Văn phòng đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh, các Qui định, Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong tổ chức và sinh hoạt của chi bộ. Hoạt động của Chi bộ luôn bám sát tình hình, nhiệm vụ chính trị của Văn phòng và cơ quan; phối hợp với lãnh đạo Văn phòng tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra, trong đó nhiều lĩnh vực như công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đạt kết quả cao. Trong mỗi kỳ sinh hoạt đều yêu cầu đảng viên nếu có vấn đề cần đưa ra phản ánh trước chi bộ để thảo luận công khai, dân chủ.

Đại đa số cán bộ, công chức, người lao động trong Văn phòng luôn đề cao tính tập thể, sẵn sàng hợp tác, chia sẻ khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Chi ủy và lãnh đạo Văn phòng tạo điều kiện để cán bộ đảng viên học tập nâng cao trình độ, đối với mỗi nhiệm vụ đòi hỏi nắm rõ yêu cầu công việc để triển khai, giao việc đầy đủ, chi tiết, cụ thể, đúng người đúng việc, đối với mỗi mảng công việc đòi hỏi tính chuyên sâu.

Quang cảnh Đại hội 
Trong 2 năm liền (2020, 2021), chi bộ luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhận được Bằng khen của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương năm 2022; Cờ thi đua của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong tổng kết công tác chuyên môn trong hai năm 2020, 2021.

Trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Văn phòng tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ; bám sát Cương lĩnh, Điều lệ và các nghị quyết của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng chính trị và chuyên môn của đội ngũ đảng viên, quần chúng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Văn phòng và cơ quan; Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên; làm tốt công tác động viên, khích lệ đảng viên, quần chúng phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Chi ủy

 Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội  
Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu ghi nhận sự cố gắng và những kết quả đã đạt được của Chi bộ Văn phòng trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời nhấn mạnh Chi bộ đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo các đảng viên tập trung xây dựng Chi bộ cơ quan trong sạch vững mạnh, quan tâm công tác chính trị, tư tưởng trong nội bộ cán bộ, đảng viên; lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Văn phòng; xây dựng môi trường làm việc cơ bản thân thiện, đoàn kết, góp phần vào kết quả công tác cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc và thành tựu chung của hệ thống Mặt trận cả nước.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu, trong thời gian tới, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho công tác mặt trận ngày càng nặng nề, khối lượng công việc ngày càng lớn, tính chất phức tạp, đòi hỏi toàn hệ thống mặt trận các cấp, trong đó có Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phải đổi mới về mọi mặt theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu. Trước bối cảnh đó, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục được kiện toàn một bước, tổ chức, bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn sẽ có nhiều thay đổi. Với vai trò là đơn vị có vị trí đặc biệt quan trọng đối với hoạt động của Cơ quan, yêu cầu về chất lượng, khối lượng công việc và năng lực, trình độ cán bộ, đảng viên trong Văn phòng cũng sẽ phải nâng cao hơn nữa.

 
 Đại biểu biểu quyết tại Đại hội
Cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp Chi bộ Văn phòng đã đề ra trong nhiệm kỳ 2022-2025, để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua và khắc phục những tồn tại, hạn chế, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị cần phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Chi ủy, Lãnh đạo Văn phòng và toàn thể Đảng viên trong Chi bộ để xây dựng Văn phòng đoàn kết, thống nhất, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

“Kinh nghiệm cho thấy, việc khó đến mấy, nếu chúng ta đoàn kết thì sẽ hoàn thành; việc dễ đến mấy nếu chúng ta không đoàn kết, không ủng hộ đồng nghiệp, đồng chí của mình thì cũng sẽ thất bại. Muốn được như vậy, Chi ủy, Lãnh đạo Văn phòng phải hiểu rõ và thực hiện đúng 3 chữ công: Công tâm, Công bằng và Công khai trong chỉ đạo, triển khai mọi nhiệm vụ từ công tác cán bộ, đến chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Việc gì càng khó thì phải càng giữ đúng nguyên tắc, và luôn giữ mục tiêu vì tập thể vì cơ quan, đơn vị; việc gì càng nhạy cảm, khó nói thì càng nên công khai. Mỗi cá nhân, cần bỏ qua cái Tôi, cá tính riêng của mình vì tập thể vì nhiệm vụ chung; thắng thắn góp ý và góp ý đúng cách đối với đồng chí, đồng nghiệp của mình.”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu gợi mở.

 
  Đảng viên trong Chi bộ tiến hành bỏ phiếu tại Đại hội
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho rằng Chi bộ Văn phòng cần quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng Đảng. Trong đó cần chủ động, đi đầu trong việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện những chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, để từng cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu thấu đáo để cụ thể hoá một cách tốt nhất trong công tác tham mưu của từng bộ phận. Ngay sau Đại hội, Chi bộ cần xây dựng kế hoạch để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong nhiệm kỳ. Văn phòng phải là nơi đầu tiên và là nơi nghiêm túc nhất trong thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Đảng đoàn, Đảng ủy Cơ quan, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Cùng với đó cần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ tập thể chủ động nghiên cứu, đề ra những giải pháp có tính khả thi, thiết thực, hiệu quả để cụ thể hoá và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Chi bộ Văn phòng đã đề ra và các nhiệm vụ chuyên môn được giao; đồng thời quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển đảng viên trong Chi bộ; tập trung đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, tiếp tục quan tâm tổ chức sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Văn phòng.

 Ông Nguyễn Bình Minh, Chánh Văn phòng Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam giữ chức Bí thư Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2025
Nhấn mạnh mỗi cán bộ đảng viên phải luôn xác định mình là người Văn phòng, phải yêu và tự hào về công việc của mình, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên thuộc Văn phòng luôn có thái độ phục vụ, thái độ cầu thị, nỗ lực đổi mới hơn nữa phương thức thực hiện nhiệm vụ, tác phong làm việc năng động hơn, sáng tạo hơn, chủ động và tích cực hơn trong ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thực hiện nhiệm vụ được giao, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công việc.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng đề nghị, sau khi tổ chức thành công Đại hội, Chi ủy, Lãnh đạo Văn phòng tập trung kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy và nhân sự của Văn phòng, từ đó tạo động lực và khí thế mới nhằm nâng cao chất lượng trong triển khai nhiệm vụ. Để thực hiện nhiệm vụ này, Chi ủy phải hết sức quan tâm nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để sau khi sắp xếp tinh thần đoàn kết, nhất trí, chất lượng, hiệu quả công việc được nâng lên. Cùng với đó, cũng cần kiên quyết xử lý theo quy định những cá nhân không chấp hành hoặc đi ngược lại với quyết định của tập thể.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ Văn phòng sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và Chi ủy Chi bộ Văn phòng cơ quan nhiệm kỳ mới luôn phát huy tốt vai trò của mình, làm tròn trọng trách được Đại hội giao phó, xứng đáng với niềm tin của toàn thể cán bộ đảng viên trong Chi bộ.

 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu tặng hoa chúc mừng Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025
Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025. Ông Nguyễn Bình Minh, Chánh Văn phòng Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2025.

Hương Diệp - ảnh Thế Quảng

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều