Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ: Bàn giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo trong giai đoạn hiện nay

(Mặt trận) - Ngày 5/7, tại tỉnh Bình Thuận, Cụm thi đua các tỉnh Miền Đông Nam Bộ do Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận làm Cụm trưởng đã tổ chức Hội nghị Tọa đàm về Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” (gọi tắt là phong trào Đoàn kết sáng tạo) trong tình hình mới. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Toạ đàm

Tham dự Toạ đàm có đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 tỉnh thuộc Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh miền Đông Nam Bộ: Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong triển khai phong trào

Hưởng ứng phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ-Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX (tháng 12/2015), ngày 18/8/2017 Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Đề án số 15/ĐA-MTTW-BTT về việc tổ chức phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” (gọi tắt là Đoàn kết sáng tạo) với Mục tiêu và 05 Nội dung rất cụ thể. Tiếp đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản, Thông tri, Hướng dẫn, gần đây là Hướng dẫn 84/HD-MTTW-BTT, ngày 16/5/2022)… nhằm tổ chức thực hiện tốt phong trào gắn với thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ là: “Chính phủ kiến tạo, nhân dân khởi nghiệp” và các phong trào gắn với việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Đại biểu tham dự Toạ đàm

Tại Toạ đàm, đại biểu tham dự đã chia sẻ những cách làm hay, những nét đổi mới trong triển khai, vận dụng sáng tạo các phong trào, Cuộc vận động của MTTQ Việt Nam gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… để phát động sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân và được Nhân dân hưởng ứng tích cực.

Từ việc triển khai này, tham luận của các tỉnh cũng đề cập đến những mô hình hay, hiệu quả, thiết thực như: tỉnh Đồng Nai phát động cuộc thi Tìm hiểu ý tưởng thực hiện phong trào “Đoàn kết, sáng tạo” trên địa bàn huyện Long Thành năm 2023, “Mô hình Nuôi Bò 3B”, “Khu nhà Đại đoàn kết vệ sinh - sạch đẹp”, “Khu dân cư hạn chế rác thải nhựa” kết hợp “phân loại rác tại nguồn”…; tỉnh Bình Dương với các mô hình “Nuôi gà theo hướng an toàn sinh học”, “Trồng cây ăn quả, rau an toàn trong nhà lưới”, “Giảm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất”...; tỉnh Ninh Thuận với việc phối hợp xây dựng Ban vận động cấp huyện và Câu lạc bộ thân nhân kiều bào cấp xã để tiếp nhận phản ánh tâm tư, nguyện vọng của thân nhân Kiều bào, đồng thời vận động kiều bào hướng về quê hương đất nước…; tỉnh Tây Ninh, với “Cải tiến, nâng cấp mẫu thiết kế nhà ở cho người nghèo trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh”, “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình tuyến phố văn minh – mỹ quan đô thị”, “Giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo”, mô hình hợp tác xã sản xuất lúa chất lượng cao Việt - Hàn…

Cùng với đó, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng chia sẻ những sáng kiến như “Thiết bị kéo dãn cột sống thắt lưng trọng lượng nước”, “Máy đo thân nhiệt và rửa tay tự động phòng chống Covid”, “Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ sáng kiến cấp tỉnh”...; tỉnh Bình Thuận với mô hình “Khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông”, “Khu dân cư phòng, chống tội phạm”, “Khu dân cư bảo vệ môi trường”, “Ánh sáng an ninh”, “Khu dân cư phòng, chống tội phạm”…; tỉnh Bình Phước với cách làm phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cùng các sở, ngành phát động các phong trào thi đua hướng đến vì người nghèo, không để ai ở lại phía sau… xin được ghi nhận sự tích cực, biểu dương sự chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu, triển khai xây dựng các mô hình hay, có hiệu quả của MTTQ các tỉnh.

Tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Toạ đàm

Phát biểu tại Toạ đàm, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của 7 tỉnh trong Cụm thi đua đã có những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong triển khai phong trào thi đua; đồng thời khẳng định trong quá trình triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết Sáng tạo”, MTTQ và các tổ chức thành viên đã thường xuyên đổi mới cách thức và cách làm để phong trào ngày càng ý nghĩa hơn, hiệu quả hơn, tránh phô trương, hình thức, đảm bảo tính ứng dụng cao vào thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội cụ thể.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, phong trào đã kết nối các cuộc vận động, phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân, tạo những chuyển biến mạnh mẽ, có tính đột phá trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo của người Việt Nam trong và ngoài nước thành sức mạnh sáng tạo của toàn dân tộc. Quá trình thực hiện phong trào đã góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển tài năng sáng tạo của người Việt Nam, cơ chế, chính sách ứng dụng thành tựu nghiên cứu khoa học-công nghệ vào thực tiễn.

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều những anh hùng, chiến sĩ thi đua, những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong thời kỳ đổi mới. Thông qua thực tiễn các phong trào thi đua, các cuộc vận động cho thấy ở đâu và khi nào cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện và sáng tạo trong lãnh đạo, vận động quần chúng thực hiện thì ở đó phong trào phát triển mạnh mẽ, đạt hiệu quả cao; ngược lại ở đâu cán bộ đảng viên thiếu gương mẫu thì ở đó phong trào yếu kém, hiệu quả thi đua thấp.

“Qua 6 năm triển khai Phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam các cấp trong công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết phải thi đua sáng tạo trong giai đoạn hiện nay, công tác vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác,… tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” đã tạo động lực mạnh mẽ để các tầng lớp nhân dân phát huy khả năng sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; xuất hiện nhiều mô hình, sáng kiến, ý tưởng, giải pháp hữu ích, làm lợi cho Nhà nước và xã hội hàng trăm tỷ đồng”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận Bố Thị Xuân Linh phát biểu tại Toạ đàm

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, do đây là phong trào mới, đối tượng, lĩnh vực thực hiện rộng nên biện pháp tổ chức triển khai phong trào còn lúng túng, chưa thực sự phát huy sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua, chủ yếu lồng ghép vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Cùng với đó, việc thành lập Hội đồng thẩm định sáng tạo, sáng kiến, ý tưởng mới còn gặp nhiều khó khăn về cơ chế, đối tượng, cách thức thẩm định; các gương điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, thành tích đạt được giá trị cao và mang ý nghĩa quan trọng, song việc nuôi dưỡng nhân tố mới và nhân rộng gương điển hình tiên tiến còn nhiều hạn chế; chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa phong trào “Đoàn kết sáng tạo” với các phong trào của từng ngành, từng lĩnh vực, vì vậy chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong xã hội, chưa khơi dậy hết tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân. 

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị thành viên trong Cụm thi đua cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về chính sách, pháp luật của Nhà nước, về nội dung, mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết phải đẩy mạnh phong trào “Đoàn kết sáng tạo” trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó cần kết nối các phong trào thi đua có tính sáng tạo hiện có của các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng phối hợp xây dựng các mô hình trong triển khai Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” để thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, đồng thời nhân rộng một số mô hình hiệu quả đã có ở các tổ chức thành viên để phổ biến đến cơ sở.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận Phạm Thị Bích Hà trình bày tham luận tại Toạ đàm

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm và các tổ chức chính trị - xã hội cần phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ; Giám sát và phản biện xã hội về chính sách và hoạt động sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ; Quan tâm công tác phát hiện sáng kiến mới tiêu biểu, giới thiệu để Hội đồng tuyển chọn của Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam xem xét, công bố trong “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” nhằm nhân rộng mô hình, áp dụng trong phạm vi toàn quốc.

“Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo”. Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực tham gia thúc đẩy phong trào thi đua những sáng kiến, ý tưởng tiêu biểu đã được ứng dụng”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng gợi mở.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cảng Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Trước đó, sáng ngày 5/7, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cùng các thành viên trong Cụm thi đua đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cảng Phú Quý, tỉnh Bình Thuận; đến thăm gia đình liệt sĩ Bùi Từ Thức, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cùng các thành viên trong Cụm thi đua đã đến thăm Công an huyện đảo Phú Quý và Ban Chỉ huy Quân sự huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng thăm hỏi và tặng quà gia đình Liệt sĩBùi Từ Thức, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận nhân nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng thăm, tặng quà Công an huyện đảo Phú Quý
Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng thăm, tặng quà Ban Chỉ huy Quân sự huyện đảo Phú Quý

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều