Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế: Nỗ lực, sáng tạo, bứt phá trong triển khai nhiệm vụ

Sáng ngày 27/4, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế, do Hội Sinh vật cảnh Việt Nam là Cụm trưởng.
  Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị
Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế gồm 9 thành viên: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, Hội Nghề cá Việt Nam, Hội Làm vườn Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Hội Mỹ nghệ, Kim hoàn, Đá quý Việt Nam; Hội Làng nghề Việt Nam.

Ông Nguyễn Hữu Vạn, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua cho biết, việc triển khai các phong trào thi đua trong năm 2022 nhằm tuyên truyền sâu rộng tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên và người lao động về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, gắn công tác thi đua, khen thưởng với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2022 của MTTQ Việt Nam thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Quang cảnh Hội nghị  
Với tinh thần đó, Cụm thi đua đề ra 8 giải pháp cụ thể trong triển khai phong trào thi đua trong năm 2022 như: tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nội dung Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT ngày 31/8/2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; vận động cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, người lao động thi đua học tập, lao động sáng tạo, tạo sự đồng thuận cao trong đơn vị, phấn đấu thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

Các đơn vị trong cụm cũng tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, của hội viên, tăng cường giám sát, phản biện xã hội và tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đồng thời cần đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng, gắn phong trào thi đua với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị thông qua việc xây dựng kế hoạch, nội dung, tiêu chí cho từng công việc phù hợp với lĩnh vực quản lý…

Tại Hội nghị, Đại biểu tham dự đã cùng thảo luận để việc xây dựng kế hoạch, nội dung tiêu chí cho từng công việc gắn kết chặt chẽ giữa công tác thi đua, khen thưởng với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

   Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, mỗi cá nhân, đơn vị, thành viên của các tổ chức Hội cần nỗ lực, sáng tạo, bứt phá trong triển khai nhiệm vụ
Đồng tình với những nội dung triển khai phong trào thi đua trong năm 2022 mà Cụm thi đua đề ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, nội dung giao ước thi đua đã bám sát vào 5 chương trình hành động của Mặt trận trong năm 2022 và đã được cụ thể hóa hơn trong lĩnh vực hoạt động của Cụm.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các kế hoạch theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; là năm thứ 2 triển khai thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn những diễn biến phức tạp, đặt ra những thách thức cho các tổ chức Hội.

Bởi vậy, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, bên cạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, các tổ chức Hội cần vào cuộc mạnh mẽ để hỗ trợ thành viên, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc để đưa ra các giải pháp, kiến nghị kịp thời, giúp thành viên ổn định phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.

“Mỗi cá nhân, đơn vị, thành viên của các tổ chức Hội cần nỗ lực, sáng tạo, bứt phá trong triển khai nhiệm vụ; phải tăng cường phát hiện điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, làm tốt công tác biểu dương, tôn vinh, động viên cán bộ, nhân viên và người lao động hăng hái thi đua, vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực vươn lên, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất và công tác”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng gợi mở.

Cũng theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, các hoạt động thi đua sẽ góp phần tăng cường sự gắn kết, hỗ trợ, phối hợp giữa các đơn vị trong Cụm nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành viên trong Cụm, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng chung của Cụm và từng thành viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

“Các phong trào thi đua cần thực chất, hiệu quả hơn nữa để các tập thể, cá nhân khi được tôn vinh sẽ là những tấm gương và là động lực để các đơn vị trong Cụm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận trong năm 2022 và những năm tiếp theo”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng yêu cầu.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đề nghị mỗi thành viên trong Cụm thi đua cần bám sát hơn nữa Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2022 như: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; chủ động rà soát, đánh giá tính hiệu quả và cách thức triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động; kiên trì, bền bỉ trong việc theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát, phản biện; đồng thời kêu gọi, vận động và có giải pháp thu hút các chuyên gia, nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài; kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực hoạt động của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam…

Hương Diệp

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều