Cụm thi đua Mặt trận 5 thành phố trực thuộc trung ương sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2023

(Mặt trận) - Chiều ngày 3/8, Cụm thi đua Mặt trận 5 thành phố trực thuộc trung ương gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Cụm thi đua 6 tháng đầu năm 2023 tại thành phố Cần Thơ. Dự Hội nghị, có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Thành ủy Cần Thơ; các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 thành phố trực thuộc Trung ương.
Quang cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp của 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên, chủ động xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động, lập kế hoạch cụ thể, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước.

Theo đó, MTTQ 5 thành phố đã tập trung tuyên truyền các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; tuyên truyền, phối hợp tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước và mỗi địa phương. Công tác nắm bắt dư luận Nhân dân được Mặt trận 5 thành phố thực hiện nề nếp, kịp thời phản ảnh những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến với Đảng và Nhà nước. Tăng cường đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, thường xuyên tuyên truyên trên Trang Thông tin điện tử, các trang fanpage trên nền tảng facebook, zalo đến với các tầng lớp Nhân dân. 

Mặt trận các cấp của 5 thành phố đã đa dạng hóa các hoạt động để vận động Quỹ “Vì người nghèo”, trong 6 tháng đầu năm các thành phố đã tổ chức vận động cấp phát cho các hộ chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn hơn 560.000 phần quà Tết (tổng trị giá hơn 289 tỷ đồng); vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 157 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa trên 1.242 căn nhà đại đoàn kết (hơn 60 tỷ đồng).

Mặt trận 5 thành phố quan tâm triển khai hiệu quả các Chương trình phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông; giảm nghèo bên vững. Tập trung công tác sơ kết, tổng kết việc phối hợp liên tịch với các ngành, kịp thời biếu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện, tiêu biểu như: tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW giữa Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2023. Tiếp tục tăng cường thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các thành phố đã triển khai nhiều kế hoạch, hướng dẫn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các hoạt động giám sát và phản biện xã hội năm 2023; tích cực tham gia góp ý các dự thảo luật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Nhân dân; tập trung công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với việc triển khai một số công trình, dự án trọng điểm tại địa phương tạo sự đồng thuận trong nhân dân; phối hợp tổ chức 461 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền cùng cấp với Nhân dân; phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tổ cáo, công tác hòa giải ở cơ sở được quan tâm thực hiện tốt.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam 5 thành phố cũng quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, đã tổ chức 18 đoàn giám sát về 10 nội dung. Bên cạnh đó, đã tổ chức 319 hội nghị phản biện xã hội các dự thảo Nghị quyết HĐND và Quyết định của UBND thành phố, dự thảo Nghị quyết kỳ họp của HĐND địa phương, phát huy tốt vai trò của thành viên HĐTV, Ban Tư vấn, các chuyên gia, nhà khoa học góp phần nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội.

Với công tác đối ngoại nhân dân và kiều bào, Mặt trận 5 thành phố đã chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương đổi ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước. Duy trì việc thăm hỏi, tổ chức các hoạt động kỷ niệm, quốc khánh của các quốc gia, vùng lãnh thổ có quan hệ hữu nghị và hoạt động đầu tư, hỗ trợ nhân đạo. Tích cực vận động bà con của địa phương đang sinh sống và học tập ở nước ngoài tham gia xây dựng quê hương, đất nước.

Tại hội nghị, đại điện MTTQ Việt Nam 5 thành phố trong Cụm thi đua đã có nhiều ý kiến trao đổi kinh nghiệm và nêu những đề xuất kiến nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tặng lãnh đạo TP Cần Thơ bức ảnh Bác Hồ - Bác Tôn

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến yêu cầu các thành phố trong Cụm thi đua tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp. Trong đó, cần đánh giá, kiểm điểm lại vai trò của Mặt trận trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra; có những định hướng, giải pháp phù hợp, xác thực hơn trong nữa nhiệm kỳ còn lại.

Mặt trận Cụm thi đua tiếp tục triển khai các phong trào, cuộc vận động do Trung ương phát động gắn với triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với những mô hình, điển hình mới sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ sở. Năm thành phố cần đi đầu trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, ưu tiên nguồn lực để triển khai nhằm tạo kết quả rõ nét, nổi bật, tránh tình trạng dàn trải trong triển khai nhiệm vụ, nhất là các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Mặt trận các cấp của 5 thành phố cần tiếp tục quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết đồng bào dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài. Chủ động đề xuất, phối hợp tổ chức thường xuyên các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các tầng lớp nhân dân theo địa bàn, khu vực, theo nhóm đối tượng để lắng nghe đầy đủ, tâm tư, nguyện vọng của người dân, phát huy dân chủ; phối hợp, giải quyết các vụ việc phức tạp nảy sinh từ cơ sở. Cùng với đó, thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, trách nhiệm và có hiệu quả cao công tác giám sát, phản biện; quan tâm hơn nữa đến công tác nắm và phản ánh tình hình nhân dân, nâng cao chất lượng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, báo cáo với cấp ủy và Mặt trận Trung ương để tổng hợp, kiến nghị với Đảng, Nhà nước;…

Nhấn mạnh năm 2023 là chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, vì vậy, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Mặt trận 5 thành phố trực thuộc trung ương phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt để triển khai sâu rộng các phong trào thi đua đến cơ sở nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; đồng thời, tập trung nỗ lực, đoàn kết, vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều