Đại hội Đảng bộ Ban Kinh tế Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều 29/6, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tới dự có ông Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương. 

 

Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội cho thấy, trong giai đoạn 2016 - 2020 Đảng bộ cơ quan đã chủ trì nghiên cứu, trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 13 đề án lớn liên quan đến kinh tế - xã hội, trong đó nổi bật là 3 đề án về kinh tế trình Hội nghị Trung ương 5 khóa XII gồm: (1) Ðề án "Tổng kết 15 năm 2002-2017 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân"; (2) Đề án "Tổng kết 10 năm 2008 - 2017 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; (3) Đề án "Tổng kết 15 năm 2001-2016 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước".

Căn cứ các nội dung do Ban Kinh tế Trung ương tham mưu, BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét, ban hành 9 Nghị quyết  và 4 Kết luận của Bộ Chính trị để lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời điểm hiện tại và thời gian tiếp theo.

Các chủ trương do Ban Kinh tế Trung ương tham mưu trong giai đoạn 2016 - 2020 không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện tại, định hướng, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế nhanh, bền vững mà còn góp phần tăng cường vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Đảng về kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực cho xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

Bên cạnh việc nghiên cứu để tham mưu, đề xuất, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ còn tham gia nghiên cứu, thẩm định, góp ý đối với 498 đề án, báo cáo, văn bản về kinh tế - xã hội theo yêu cầu của các cơ quan liên quan; tham gia công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về kinh tế - xã hội để kịp thời nắm bắt thực tiễn, phát hiện và đề xuất biện pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của Đảng...

 

Ông Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình lưu ý, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Cơ quan cần phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Trọng tâm là triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 và Quy định 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Cần nghiên cứu, đề xuất những cách làm hay, sáng tạo việc học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng phù hợp với đặc thù của cơ quan; gắn các phong trào thi đua, các hoạt động của đoàn thể với các hoạt động nâng cao chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đảng viên, có các giải pháp cụ thể để lãnh đạo xây dựng môi trường làm việc, văn hóa làm việc của Ban ngày càng tốt hơn với tinh thần đoàn kết, kỷ luật và đồng tâm trong công việc.

Đặc biệt, cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp với đặc điểm chức năng, nhiệm vụ của Ban; cải tiến, sớm xây dựng phương pháp và chỉ tiêu định lượng để đánh giá chất lượng tổ chức đảng và chất lượng đảng viên trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên. Thực hiện tốt Quy chế làm việc của Đảng ủy và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, các chi bộ, chi ủy theo quy định.

Thực hiện phân công nhiệm vụ rõ ràng trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, chi ủy các cấp theo hướng một đầu mối, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và kiên quyết cùng lãnh đạo Ban sắp xếp, tinh giản cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng được yêu cầu công tác.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Cơ quan Ban Kinh tế Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Quan tâm công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Có biện pháp cụ thể để làm tốt công tác bảo vệ Chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng, quản lý và bảo vệ cán bộ; ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi gây mất đoàn kết và phá hoại nội bộ.

Trong năm nay, cần tập trung trọng tâm vào góp ý các văn kiện của địa phương và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đồng thời hoàn thành các đề án lớn theo kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành.

Đại hội sẽ diễn ra đến hết ngày 30/6.

Theo Văn Hiếu/VOV1

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều