Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ XIII họp phiên chính thức

Ngày 29/6, Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam đã trọng thể khai mạc Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bắt tay đại biểu tham dự Đại hội. 

Dự Đại hội có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Sơn Minh Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; các vị trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các vị Uỷ viên Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam; các vị nguyên Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI, XII cùng 191 đảng viên trong Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Hầu A Lềnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan khẳng định, Đại hội lần thứ XIII, Đảng bộ Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu bước tiến của Đảng bộ trên chặng đường cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước nói chung và công tác Mặt trận nói riêng do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

“Với truyền thống đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao trước nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, tôi tin tưởng mỗi đảng viên của Đảng bộ phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thảo luận đóng góp và quyết định các nội dung để đóng góp cho sự thành công của Đại hội.” Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

 
 

Đại biểu chào cờ tại Đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan khóa XII nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ đã xác định đúng những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ do cấp uỷ cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII đề ra.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã phối hợp với Đảng đoàn, Ban Thường trực và Thủ trưởng cơ quan làm tốt công tác lãnh đạo các chi bộ, các ban, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, khắc phục cơ bản những biểu hiện hành chính hóa và chậm đổi mới, tăng cường đoàn kết, nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động, giám sát và phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

 

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham dự Đại hội.

Công tác chính trị, tư tưởng được Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ nghiêm túc triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chính trị, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong toàn Đảng bộ.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ luôn được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, trong đó có 2 năm được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; được Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

  Quang cảnh Đại hội.

Trước yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát huy vai trò của công tác Mặt trận trong giai đoạn mới, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ là giai đoạn Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ; Xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; phối hợp lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Bên cạnh đó, Đảng uỷ tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng của các chi bộ, Đảng bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, cấp ủy viên nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng; Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí...

 

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại Đại hội.

Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ cũng chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo các ban, đơn vị tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX và 5 chương trình hành động.

Giải pháp chủ yếu là luôn chấp hành, thực hiện đúng và đầy đủ các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Đảng ủy với Đảng đoàn và Thủ trưởng cơ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy, Đảng đoàn và Thủ trương cơ quan phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới và tình hình thực tiễn. Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát, động viên, khích lệ đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ cơ quan sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; qua tâm đến công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội.

 

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đọc Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XII.

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bám sát, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên đối với những nội dung có liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ cũng đã tham gia ý kiến với Đảng đoàn về công tác cán bộ, trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, tuyển chọn, tiếp nhận công chức, viên chức và trong công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ trong cơ quan; Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành; phân công nhiệm vụ từng ủy viên; kịp thời bổ sung, điều chỉnh chương trình làm việc, nhiệm vụ cấp ủy viên phù hợp với tình hình thực tế. Xây dựng, triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác hằng năm, hằng quý và tháng.

 

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại Đại hội. 

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm, tâm huyết vào báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 
 

Phát biểu tại Đại hội, ông Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương biểu dương những thành tích mà Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam đã đạt được, kết quả đó đã góp phần quan trọng vào những thành tích chung của toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ qua.

Để xây dựng Đảng bộ và cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam đạt trong sạch, vững mạng, ông Sơn Minh Thắng đề nghị Đảng ủy cần coi trọng và làm thật tốt công tác chính trị, tư tưởng, xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ và cấp ủy trực thuộc cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ; thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, để Đảng bộ thực sự trở thành hạt nhân chính trị, giữ vững và phát huy có hiệu quả vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên.

 

Ông Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội.

Ông Sơn Minh Thắng cũng nhấn mạnh tới việc tăng cường hơn nữa sự phối hợp hiệu quả giữa Đảng ủy cơ quan với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, giữa các cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị để thực hiện được các mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nội bộ đoàn kết, cán bộ đảng viên yên tâm công tác; toàn thể đảng viên nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Khẳng định, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban Chấp hành khóa mới có đủ bản lĩnh, trí tuệ, năng lực để lãnh đạo và xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, ông Sơn Minh Thắng đề nghị, sau Đại hội, Ban Chấp hành khóa mới sớm xây dựng chương trình, kế hoạch, có lộ trình cụ thể và phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam để kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm mà Đại hội đã chỉ ra.

“Trong nhiệm kỳ tới, với quyết tâm mới, khí thế mới của Đại hội, tin tưởng rằng Đảng bộ sẽ tiếp tục có những hoạt động đổi mới, sáng tạo, có hiệu quả thiết thực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”, ông Sơn Minh Thắng bày tỏ.

Trong phiên làm việc sáng cùng ngày, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam; công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan khóa XIII.

Hương Diệp - Ảnh Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều