Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 15

Sáng 23-9, Đảng bộ tỉnh Sơn La tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 15, nhiệm­ kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng dự và chỉ đạo Đại hội. 
 Lẵng hoa của Bộ Chính trị, Ban Bí thư gửi tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 15.
Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, cán bộ lãnh đạo tỉnh Sơn La qua các thời kỳ cùng 348 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 86 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh Sơn La.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, kế thừa và phát triển, Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nêu rõ chủ đề: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững".

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2015 - 2020, do đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày nêu rõ, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, Sơn La đã nỗ lực phấn đấu vươn lên và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. 

Định hướng cho nhiệm kỳ tới, Sơn La xác định ba khâu đột phá và chín nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện.

Ba đột phá bao gồm: Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, tạo nghề, việc làm cho người lao động; Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư, tạo bước chuyển mới trong phát triển kinh tế; Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số cạnh tranh nhằm cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh.

Nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tăng cường xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực. Tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển ngành du lịch; cơ cấu lại ngành du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững. Quản lý và sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn tài nguyên. Tiếp tục xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Sơn La, xây dựng con người phát triển toàn diện. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.   

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Phan Đình Trạc cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao sự chuẩn bị đại hội nghiêm túc, khoa học của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La. Các báo cáo trình Đại hội được xây dựng đúng với tinh thần Chỉ thị 35  của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của T.Ư. 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Cấp ủy, chính quyền các cấp xác định rõ tiềm năng, thế mạnh và cả những thách thức của địa phương, từ đó có hướng đi phù hợp, hiệu quả, đạt được những thành tựu quan trọng. 

Đồng chí cho rằng, nhiệm kỳ qua, Sơn La đã tạo được những dấu ấn quan trọng trong phát triển kinh tế, nhất là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao đã có sức lan tỏa đối với các tỉnh Tây Bắc nói riêng và các tỉnh khác nói chung…

Để tiếp tục phát huy những thành quả, đồng thời khắc phục mặt còn hạn chế, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Đại hội cần thảo luận kỹ, sâu sắc nhằm xác định rõ hơn nữa thời cơ và thách thức để có định hướng phát triển rõ nét, hiệu quả trong thời gian tới. Đồng chí cho rằng, tỉnh cần đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung nguồn lực cho phát triển toàn diện nông, lâm nghiệp, thủy sản; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, tổ chức sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa và ứng dụng khoa học, công nghệ cao, mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu; phấn đấu trở thành trung tâm chế biến nông sản, trung tâm sữa, hoa quả, cây dược liệu, du lịch của vùng Tây Bắc; hướng tới xây dựng Trung tâm quốc gia nghiên cứu về khoa học, công nghệ cao trong nông nghiệp tại huyện Mộc Châu.

Sơn La cần tập trung phát triển du lịch, tăng cường quảng bá giới thiệu các sản phẩm du lịch; chú ý phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, các giá trị văn hóa đang được bảo tồn và phát huy tại Sơn La. Xây dựng hoàn thiện quy hoạch thu hút đầu tư Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; đồng thời, quy hoạch du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La thành khu du lịch kết nối lòng hồ thủy điện Hòa Bình - Sơn La - Lai Châu để tạo điểm nhấn, động lực phát triển kinh tế, du lịch của tỉnh. 

Huy động các nguồn lực để phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đầu tư nâng cấp các tuyến giao thông trọng điểm, nhất là tập trung triển khai xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, tuyến tránh thành phố Sơn La, cảng hàng không Nà Sản; nâng cấp, cải tạo hạ tầng giao thông đến các huyện, xã đặc biệt khó khăn; phát triển thành phố Sơn La theo định hướng đô thị loại I và phấn đấu xây dựng huyện Mộc Châu thành thị xã vào năm 2025.

Sơn La cần tập trung nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là những chương trình rất có ý nghĩa, rất nhân văn của Đảng, Nhà nước, không chỉ xóa đói giảm nghèo bền vững, mà còn nâng cao đời sống mọi mặt cho đồng bào các dân tộc, nhất là dân tộc thiểu số; đồng thời, quan tâm tuyên truyền, giáo dục ý thức vươn lên thoát nghèo cho người dân, từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại.

Đặc biệt, Sơn La là địa bàn chiến lược quan trọng của vùng Tây Bắc và trung du miền núi Bắc Bộ. Đây là nơi có đường biên giới dài, có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, tội phạm ma túy hoạt động phức tạp… Do đó, tỉnh cần làm tốt công tác dân vận, tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn công trình thủy điện Sơn La; quyết liệt và hiệu quả trong công tác phòng, chống ma túy, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; chủ động phát hiện và xử lý kịp thời mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là vùng biên giới; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Mặt khác, tỉnh Sơn La nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đảng viên phải gương mẫu hơn quần chúng, cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

Với vị trí trung tâm của vùng Tây Bắc, vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đồng chí Phan Đình Trạc mong muốn tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững, trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Tây Bắc, làm cho mọi người dân đều được “No ấm, đều được biết chữ, đều được hưởng hạnh phúc, yên vui” như lời Bác Hồ đã căn dặn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành đảng bộ khóa 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 53 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 15 họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm 15 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, gồm chín đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La tiếp tục làm việc và kết thúc vào ngày 24-9.

 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 15 ra mắt Đại hội.

Theo ĐỨC TUẤN/Báo Nhân dân

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều