Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX: Đại hội của đổi mới

(Mặt trận) - Đó là mong muốn của ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khi kiểm tra công tác Mặt trận tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhằm kiểm tra kết quả công tác Mặt trận năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019.

Tham dự buổi làm việc có ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; bà Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng, đại diện Ủy ban MTTQ thành phố Hải Phòng - Cụm trưởng Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương, và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ các quận, huyện thành phố Hà Nội.

Nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác Mặt trận

Theo ông Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, năm 2018, MTTQ các cấp đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của thành phố; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung triển khai tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Theo đó, thực hiện chủ đề năm 2018 của thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã cụ thể hóa bằng chủ đề “Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận các cấp thành phố Hà Nội”. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã ký và triển khai kế hoạch liên tịch giữa UBND thành phố về việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội đã tạo sự phối hợp chặt chẽ, đảm bảo điều kiện cho các khu dân cư tổ chức ngày hội tốt hơn, từ đó thu hút, tập hợp được đông đảo nhân dân, nội dung hoạt động phong phú, sinh động, thiết thực hơn.

MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp giảm nghèo bền vững, đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thông qua việc phối hợp với UBND thành phố đánh giá, xác nhận mức độ đạt các tiêu chí đề nghị xét, công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới, lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới trình Hội đồng thẩm định thành phố xét công nhận, dự kiến số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 324/386 xã. Tỉ lệ hộ nghèo trên toàn thành phố còn 1,19%.

Trong triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn, bên cạnh các nguồn lực như: Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay; gia đình, dòng họ giúp đỡ; MTTQ các cấp đã chủ trì phối hợp với chính quyền quyên góp, vận động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân các địa bàn dân cư được hơn 77 tỷ đồng, góp phần hoàn thành kế hoạch xây sửa nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn thành phố là 4.566 nhà.

Ông Vũ Hồng Khanh cũng cho biết, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong cả nước triển khai giám sát và nhận xét của Ban Công tác Mặt trận đối với đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú, đảng viên tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp; thực hiện giám sát cán bộ, công chức, đảng viên nơi cư trú theo Nghị quyết liên tịch số 05 và Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư.

“Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tập trung chỉ đạo hướng về cơ sở, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Vì vậy sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác Mặt trận ngày càng tốt hơn và đi vào nề nếp, tạo cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp bền vững”, ông Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao và biểu dương những đóng góp và sáng kiến đổi mới của Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội và khẳng định, trong thành công chung thành phố có đóng góp quan trọng của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Bí thư Hoàng Trung Hải cho biết, trước những vấn đề “nóng” của thành phố, luôn có sự tham gia của MTTQ các cấp qua việc triển khai hiệu quả công tác phản biện xã hội, tăng cường đối thoại, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua đó góp phần tạo sự đồng thuận trong tầng lớp nhân dân.

Năm 2019 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 tại Thủ đô Hà Nội,  Bí thư Hoàng Trung Hải khẳng định, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với UBTƯ MTTQ Việt Nam để tổ chức thành công sự kiện trọng đại này.

Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng thành phố Hà Nội với những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh được đảm bảo, hệ thống chính trị vững mạnh, bộ mặt của Hà Nội từ thành thị đến nông thôn đều có sự đổi thay từng ngày. “Trong những thành tựu đó có đóng góp tích cực của hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên trên địa bàn thành phố”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Mặt trận thành phố Hà Nội năm 2018 với nhiều cách làm mới, chủ động, sáng tạo trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận phát động; thành phố có nhiều điểm sáng trong giảm nghèo bền vững, chăm lo cho người nghèo. Công tác giám sát và phản biện xã hội đã được triển khai hiệu quả và đi vào chiều sâu với những cách làm bài bản, gắn với lợi ích trực tiếp của nhân dân; việc phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân luôn kịp thời; đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận và đoàn thể luôn tâm huyết, trách nhiệm trong triển khai công việc;…

Để công tác Mặt trận trong năm 2019 hoàn thành tốt mục tiêu đề ra, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cần tiếp tục đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin vào việc truyền tải các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động tới nhân dân. 

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cần chủ động nắm bắt tình hình nhân dân để tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, hạn chế tối đa việc phát sinh những điểm nóng, phức tạp trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý Mặt trận cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục triển khai các chương trình giám sát, phản biện đi vào chiều sâu, phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương và đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Trong công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp của thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố bám sát Chỉ thị 17 ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư, hướng dẫn của Mặt trận Trung ương và lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy để tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội vào tháng 7/2019.

“Đại hội phải thực sự đổi mới về nội dung, xác định khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ, và đưa ra được những giải pháp có trọng tâm, trọng điểm trong triển khai các chương trình hành động”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý.

Trong quá trình tổ chức Đại hội, cần quan tâm đến việc chỉ đạo, sắp xếp bộ máy thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 18 theo hướng tinh gọn, để lựa chọn được những Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch có tâm huyết và đội ngũ Ban Thường trực đáp ứng yêu cầu công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, cần chú trọng việc nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ các cấp thông qua việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, trình độ cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Đối với việc thực hiện thí điểm mô hình Tưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam ở địa phương, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý, thành phố Hà Nội cần thực hiện thí điểm ở những nơi có đủ điều kiện, lựa chọn nhân sự có năng lực, trình độ, uy tín, từ đó có lộ trình sơ kết, tổng kết và đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam đã kiểm tra công tác Mặt trận tại Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Hương Diệp - Ảnh: Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều