Đảm bảo công khai, minh bạch trong khen thưởng

(Mặt trận) - “Cần nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng trong công tác thi đua, khen thưởng”, đó là đề nghị của ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương khi làm Trưởng đoàn công tác của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương kiểm tra công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2017, 2018 tại tỉnh Yên Bái.

Tham dự buổi làm việc có bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái; ông Phạm Huy Giang, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; ông Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Yên Bái.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và 2018 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành các văn bản liên quan nhằm đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng trong toàn tỉnh và phát động các phong trào thi đua theo từng năm.

Năm 2017, UBND tỉnh tổ chức Phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: “Cán bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái đoàn kết, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ, thi đua quyết liệt, thi đua toàn diện, về đích sớm nhất”; năm 2018 với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, hành động quyết liệt thi đua thực hiện thắng lợi “Năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm” và “Ba khâu đột phá” trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh”.

Cùng với Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh Yên Bái đã phát động Phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020. Qua 3 năm thực hiện, giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2018 tăng 9% so với năm 2015. Đến nay, toàn tỉnh có 52/180 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ông Đỗ Đức Duy khẳng định, UBND tỉnh luôn coi trọng công tác khen thưởng, đặc biệt là đối với những tập thể, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung giải quyết công tác khen thưởng thành tích kháng chiến, phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

“Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời và thực chất hơn, đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích đến đâu khen đó, thực hiện dân chủ, công bằng, minh bạch, nghiêm túc, khắc phục được tình trạng luân phiên, cào bằng và bệnh thành tích”, ông Đỗ Đức Duy nói.

Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái cũng đẩy mạnh công tác phát hiện, khen thưởng, tôn vinh, truyên truyền nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong cách lĩnh vực của đời sống. Thông qua công tác tuyên truyền về các điển hình đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Trong năm 2017, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã khen thưởng cho 17 tập thể và 43 cá nhân của tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành 118 quyết định khen thưởng cho 1.075 tập thể và 2.146 cá nhân. 9 tháng đầu năm 2018, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã khen thưởng cho 21 tập thể và 138 cá nhân. UBND tỉnh đã ban hành 87 quyết định khen thưởng cho 1.140 tập thể và 1.401 cá nhân.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, để công tác thi đua, khen thưởng không làm theo lối mòn, cần thay đổi về nhận thức, thay đổi tư duy và cách làm, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất về công tác thi đua, khen thưởng, thể hiện được vai trò, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong triển khai các phong trào thi đua.

Để huy động sức mạnh toàn dân, tạo khí thế trong tham gia các nhiệm vụ chính trị của địa phương, bà Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, công tác khen thưởng phải được thực hiện thường xuyên, khen thưởng theo chuyên đề công tác, các thành tích đột xuất, gương người tốt, việc tốt các điển hình tiên tiến, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả nổi bật của tỉnh Yên Bái trong phát triển kinh tế, xã hội; an ninh quốc phòng được đảm bảo; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Biểu dương những kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Yên Bái, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, công tác thi đua, khen thưởng đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, các ngành, các cấp và từng người dân góp phần đưa phong trào thi đua ngày càng đi chiều sâu, có thực chất với nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu.

Trên tinh thần bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh Yên Bái cần tiếp tục quan tâm quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; các chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác thi đua, khen thưởng để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua theo hướng thiết thực. Thi đua phải là động lực cho phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, có sơ kết, tổng kết các mô hình điển hình, từ đó đưa ra những cách làm mới, sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước.

Nhắc lại lời Bác Hồ “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, trong xét duyệt các danh hiệu thi đua, tỉnh Yên Bái phải đảm bảo công khai, minh bạch để tạo sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của người dân khi tham gia các phong trào thi đua. “Công tác khen thưởng cần kịp thời, thực chất để người được khen thưởng cảm thấy vinh dự, tự hào”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu, MTTQ và các đoàn thể phải tích cực vào cuộc trong tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình điển hình, những nhân tố mới, những thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, sản xuất để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

“Cần nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng trong công tác thi đua, khen thưởng. Yên Bái phải giải quyết dứt điểm việc công nhận, khen thưởng đối với những người có công với cách mạng, để không còn tình trạng người có công không được khen và bị bỏ sót”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị, tỉnh Yên Bái tiếp tục cải thiện tốc độ tăng trưởng kinh tế, quyết tâm chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương; tập trung đầu tư cho giáo dục, đào tạo, nâng cao trình độ học vấn, gắn với đào tạo nghề, đào tạo việc làm đáp ứng nhu cầu thực tế tại địa phương góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII.

Trước đó, đoàn đã kiểm tra công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2017, 2018 tại huyện Yên Bình và khảo sát một số mô hình nuôi cá lồng sạch trên hồ Thác Bà.

Hương Diệp - Ảnh: Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều