Đảng bộ Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

(Mặt trận) - Chiều ngày 10/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Chủ trì Hội nghị có bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan; ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan.
Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng toàn thể đảng viên Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam.

Báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2023 của Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ, trong năm 2023, Đảng ủy Cơ quan tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt chương trình công tác năm. Công tác phối hợp giữa Đảng ủy với Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Thủ trưởng cơ quan ngày càng thường xuyên chặt chẽ và hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ chính trị trọng tâm và đột xuất trong năm.

Theo đó, Đảng đoàn, Ban Thường trực thường xuyên lấy ý kiến của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành về tổ chức, sắp xếp bộ máy, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật. Trong năm đã phối hợp tổ chức thực hiện và hoàn thành việc kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên; đồng thời Đảng đoàn, Ban Thường trực và Thủ trưởng cơ quan thường xuyên quan tâm, đảm bảo các điều kiện để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong cơ quan.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan phát biểu tại Hội nghị

Trong năm 2023, Đảng ủy đã phối hợp với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tổ chức các Hội nghị thông báo nhanh và hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu học tập, tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được triển khai sớm, nghiêm túc, bài bản và mang lại hiệu quả tích cực.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, hoàn thành kế hoạch đề ra; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, chính trị của đảng viên, quần chúng, phối hợp cùng Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo các ban, đơn vị cơ bản giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Nhìn chung, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ cơ bản ổn định, có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, khắc phục khó khăn, tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra; tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề, quán triệt, định hướng về nhận thức, tư tưởng cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Các chi bộ đã tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao chất lượng chi bộ”; một số đơn vị đã có những đổi mới, sáng tạo trong phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình; tăng cường công tác quản lý đảng viên; duy trì, giữ vững nề nếp sinh hoạt định kỳ. Nội dung sinh hoạt chi bộ tiếp tục được quan tâm, chú trọng, phát huy dân chủ, tạo không khí cởi mở để đảng viên được thể hiện chính kiến và tâm tư nguyện vọng.

Ông Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá cao những kết quả đáng khích lệ trong năm 2023 của Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương mong muốn, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, năm 2024, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực hết mình để cùng phối hợp với Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra. Đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng mong muốn Đảng ủy Cơ quan cần quan tâm hơn nữa tới việc triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết, quy định mới của Đảng; quan tâm hơn nữa tới việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của mỗi đảng viên và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong các chi bộ; Tích cực, chủ động chuyển đổi số trong công tác Đảng…

Nhấn mạnh năm 2025 là năm sẽ tiến hành Đại hội chị bộ nhiệm kỳ 2025-2027, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị, trong năm 2024, Đảng ủy Cơ quan cần triển khai công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2027; Hướng dẫn các chi bộ chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức Đại hội chi bộ trong năm 2025.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan trao giấy khen cho chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt danh hiệu chi bộ “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2023

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ bổ sung và cụ thể hóa những gợi mở của đồng chí vào nội dung phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Đảng bộ Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam.

Nhắc tới những kết quả đạt được trong năm 2023 của Đảng bộ Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, trong năm qua, mỗi cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu nêu cao tinh thần trách nhiệm để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Về nhiệm vụ năm 2024, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan; nỗ lực, tâm huyết, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm vụ chính trị được giao, từ đó góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận trong giai đoạn hiện nay.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cũng đề nghị các chi bộ cần đảm bảo nguyên tắc hoạt động của đảng, nguyên tắc sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò trách nhiệm của đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát; công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên…

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà kỳ vọng, phát huy những kết quả đạt được, toàn Đảng bộ sẽ bước năm 2024 với khí thế mới, quyết tâm mới, nhiệt huyết mới để nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Tại Hội nghị, Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam đã công bố và trao quyết định khen thưởng các chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt danh hiệu chi bộ “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2023; công bố và trao quyết định khen thưởng đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023.

Ông Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ươngtrao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ

* Trước đó, Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hoàng Công Thứ, chi bộ Sinh vật cảnh; trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Vũ Thành Nam, chi bộ Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan phát biểu phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng
Ông Vũ Thành Nam, chi bộ Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu ĐảngĐại biểu phát biểu tại Hội nghị

Hương Diệp - ảnh Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều