Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, lãnh đạo các doanh nghiệp, đơn vị trong ưu tiên mua sắm và sử dụng hàng Việt

(Mặt trận) - Ngày 10/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và thảo luận chuyên đề "Giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện chủ trương các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau". Dự và phát biểu tại Hội nghị có ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.
Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy nhấn mạnh, ngày 19/5/2021, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới. Cuộc vận động là một trong những giải pháp cần thiết, quan trọng trong thực thiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn hiện nay. Chỉ thị cũng chỉ rõ, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong việc ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam. Các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước phải ưu tiên sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam phù hợp với các cam kết quốc tế và luật pháp của Việt Nam; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước ưu tiên sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu và các yếu tố đầu vào là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam. Điều này cũng khẳng định mặc dù ưu tiên dùng hàng Việt Nam song yêu cầu giai đoạn tới, hàng Việt Nam phải ngày càng khẳng định được chất lượng để chinh phục được thị trường Việt Nam.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng ủy Khối và các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ cho rằng, có được những kết quả này là nhờ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thu được những kết quả tích cực và khá toàn diện cả về công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Đặc biệt, Đảng ủy khối đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy là các Tập đoàn, Tổng Công ty, các ngân hàng thương mại, các đơn vị trực thuộc gắn nội dung triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với chương trình, kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tăng cường  nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ để tạo ra các hàng hóa, sản phẩm nâng cao sức cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh.

Trong toàn Khối đã có 6.210 công trình, sáng kiến, giải pháp làm lợi hơn 29.159 tỷ đồng; tích cực triển khai hệ thống phân phối sản phẩm, dịch vụ tại các vùng nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo với nhiều dự án, chương trình mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Khối tiếp tục được duy trì và phát triển, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời đóng góp lớn cho công tác an sinh xã hội và hưởng ứng mạnh mẽ lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về chăm lo giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy cũng đánh giá cao cách làm sáng tạo của Đảng ủy Khối về chủ trương để các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối nghiên cứu, thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác cụ thể, lâu dài về "Ưu tiên sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau". Kết quả 6 tháng đầu năm 2023 các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối sử dụng trong đầu tư, mua sắm hàng hóa dịch vụ cung cấp trong nước trị giá hơn 17.622 tỷ đồng, đầu tư trang thiết bị, nguyên liệu đầu vào là hàng Việt Nam cho sản xuất kinh doanh với tổng giá trị hơn 691.771 tỷ đồng, có thể coi đây là điểm sáng, cần tích cực lan tỏa, phát huy nhiều hơn nữa trong Khối vào thời gian tới.

"Thông qua Cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối đã thể hiện trách nhiệm cao với người tiêu dùng trong nước, khai thác tiềm năng thị trường nội địa, mạnh dạn đầu tư, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm mới với chất lượng ngày càng cao, mẫu mã đa dạng, giá cả cạnh tranh được với hàng ngoại nhập, đáp ứng nhu cầu trong nước và từng bước hướng tới xuất khẩu; phát triển kênh phân phối sản phẩm của doanh nghiệp, ngân hàng mình đến với người tiêu dùng mọi lúc, mọi nơi", Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đề nghị, Đảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, của Chính phủ về Cuộc vận động.

Nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của doanh nghiệp Nhà nước góp phần thúc đẩy, dẫn dắt đối với các thành phần doanh nghiệp khác trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đề nghị, Đảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, của Chính phủ về Cuộc vận động.

Cùng với đó tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác sử dụng hàng hóa, dịch vụ của nhau giữa các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối trên cơ sở xây dựng chỉ tiêu cụ thể, từng bước lượng hóa kết quả hợp tác giữa các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối để đánh giá toàn diện kết quả Cuộc vận động.

“Đảng ủy Khối doanh nghiệp cần chú trọng phân công cán bộ đầu mối để thực hiện nhiệm vụ điều phối cho chương trình, đồng thời chú trọng nắm tình hình, phát hiện và đề xuất, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa của các doanh nghiệp.”, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ gợi mở.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy cũng đề nghị các doanh nghiệp cần tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài, ứng dụng khoa học - công nghệ để nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ, đủ sức cạnh tranh với hàng ngoại nhập; Chủ động tham gia hội thảo, triển lãm, hội chợ, xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp; điều tra, khảo sát thị trường, nắm bắt tâm lý, thị hiếu, nhu cầu khách hàng, đối tác tiềm năng và người tiêu dùng để mở rộng mạng lưới phân phối; đồng thời phối hợp với địa phương tổ chức đưa sản phẩm, hàng hóa Việt Nam có thương hiệu, chất lượng, giá cả phù hợp về khu vực nông thôn, khu công nhân, vùng sâu, vùng xa.

Cũng theo Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của Đảng ủy Khối cần tham mưu với ban Thường vụ chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận, Chỉ thị của Trung ương, của Chính phủ, của Đảng ủy Khối về Cuộc vận động; rà soát lại quy chế hoạt động, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Cuộc vận động ở cơ sở. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, lãnh đạo các doanh nghiệp, đơn vị, vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam.

“Các Đảng ủy trực thuộc cần phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Công đoàn, phụ nữ… để tổ chức các hoạt động, phát động đội ngũ doanh nhân, nhân viên, người lao động hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.. Chú trọng động viên khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả của Cuộc vận động, nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện tốt Cuộc vận động”, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ gợi mở.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều