Đoàn kiểm tra số 538 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Tổ chức Trung ương

Chiều 11/10, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 538 của Bộ Chính trị do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Tổ chức Trung ương thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Tổ chức Trung ương.
 Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; đại diện các đơn vị có liên quan.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra số 538 của Bộ Chính trị Trần Quốc Cường đã báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Ban Tổ chức Trung ương.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã được Ban Tổ chức Trung ương quan tâm thực hiện với nhiều cách làm hay, sáng tạo, chủ động và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp Vụ trở lên của Ban đã nghiêm túc tham gia đầy đủ Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng chí Trưởng Ban đã trực tiếp báo cáo chuyên đề về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII), Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức 11 hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng đến các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương… Ban đã chủ động xây dựng Kế hoạch và phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trọng tâm là kết quả công tác tham mưu, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình hành động của Ban. Ban đã xây dựng Kế hoạch làm việc cụ thể hằng năm, 6 tháng, quý, tháng gắn với thực hiện nhiệm vụ thường xuyên; phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí Lãnh đạo Ban, vụ, cục, đơn vị; định hướng tiến độ hoàn thành.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, Ban Tổ chức Trung ương đã chủ động tham mưu hoàn thành 57 đề án, nhiệm vụ phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trực tiếp ban hành 22 văn bản nội bộ cơ quan về công tác xây dựng Đảng. Thực hiện hiệu quả các đề án, nhiệm vụ theo Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp, tham mưu Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai các Kết luận của Trung ương và Kế hoạch của Bộ Chính trị; đôn đốc cấp uỷ các cấp triển khai. Đến nay, 67/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã cụ thể hóa, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW gắn với điều kiện, đặc điểm của từng địa phương, đơn vị mình (66 đảng bộ ban hành Kế hoạch, một đảng bộ ban hành Chương trình hành động)…

Ban Tổ chức Trung ương đã nghiêm túc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; tập trung vào yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tăng cường phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng thống nhất về nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng bộ, thực hiện hiệu quả Nghị quyết.

 Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Đoàn kiểm tra Phan Đình Trạc đánh giá Ban Tổ chức Trung ương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện rất nghiêm túc quyết định của Bộ Chính trị về kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ban đã chuẩn bị chu đáo báo cáo tự kiểm tra, quan tâm, tạo điều kiện để đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả kiểm tra cho thấy, khối lượng công việc được giao sau Đại hội XIII của Đảng là rất lớn, đòi hỏi cao về chất lượng và tiến độ. Mặc dù vậy, cán bộ, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, cụ thể, khoa học.

Ban đã chủ trì, phối hợp, tham mưu tổ chức nhiều hội nghị lớn về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các quy định mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng (tổ chức 11 hội nghị chuyên đề kịp thời quán triệt các văn bản mới). Ban Tổ chức Trung ương đã chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là về những bài học rút ra trong nhiệm kỳ Đại hội XII về công tác xây dựng Đảng, về quan điểm chỉ đạo, về nhiệm vụ trọng tâm, về giải pháp đột phá, về công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và duy trì nề nếp, hiệu quả Giải Báo chí toàn quốc về công tác xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng). Ban đã khẩn trương ban hành chương trình hành động cùng nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Đảng ủy Ban đã ban hành chương trình hành động với những nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể.

Cùng với đó, Ban Tổ chức Trung ương đã tập trung hoàn thành 57 đề án nhiệm vụ lớn về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó có những nội dung rất mới, yêu cầu rất cao; tập trung tham mưu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ; quan tâm tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc cụ thể hoá triển khai nghị quyết Đại hội XIII về công tác xây dựng Đảng; chú trọng đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, duy trì nề nếp giao ban công tác xây dựng Đảng theo khu vực, địa bàn, quan tâm trao đổi hướng dẫn, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị… Khối lượng công việc lớn nhưng đã được thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục một số tồn tại, hạn chế, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa với các Ban Đảng và các cơ quan liên quan để nắm tình hình, tổng kết kiểm tra, tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, công tác tổ chức xây dựng Đảng nói riêng đã được xác định trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhất là công tác cán bộ. Ban quan tâm vai trò tổ chức đảng và đảng viên trong từng cơ quan, tổ chức; công tác quản lý, rèn luyện, giáo dục cán bộ, đảng viên; thu hút, sử dụng, giữ chân người tài và nâng cao tính chuyên nghiệp, mẫn cán của cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị nói chung...

Tiếp thu các ý kiến kết luận, đồng chí Trương Thị Mai cho biết, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tăng cường trách nhiệm, rèn luyện, nỗ lực thực hiện tốt những nhiệm vụ từ thực tiễn đặt ra hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu của Đảng, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

TTXVN/Báo Tin tức

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều