Đồng chí Trần Sỹ Thanh được phân công làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công đồng chí Trần Sỹ Thanh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
 Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao Quyết định của Bộ Chính trị bổ nhiệm đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chiều 15/7, tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; cùng đại diện các ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. 


Theo Quyết định số 567/QĐ-TW ngày 14/7/2022, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Tổng Kiểm toán Nhà nước thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước; điều động, phân công đồng chí Trần Sỹ Thanh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; giới thiệu để Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã trao quyết định cho đồng chí Trần Sỹ Thanh. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Đồng chí Trần Sỹ Thanh là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII, kinh qua nhiều nhiệm vụ ở các địa bàn, lĩnh vực khác nhau và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với kinh nghiệm công tác phong phú, với sự am hiểu nhiều lĩnh vực và nhiều năm sống ở thành phố Hà Nội, Bộ Chính trị tin tưởng đồng chí Trần Sỹ Thanh sẽ phát huy tốt năng lực, sở trường các kinh nghiệm đã có, tuân thủ nguyên tắc, năng động, sáng tạo, không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ đồng chí Trần Sỹ Thanh hoàn thành tốt nhiệm vụ và đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội luôn đoàn kết, nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa thành phố Hà Nội phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

 Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Bày tỏ cảm ơn Trung ương, Bộ Chính trị đã quan tâm, tạo điều kiện kiện toàn cán bộ chủ chốt thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, đồng chí Trần Sỹ Thanh là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành và trải qua nhiều vị trí công tác từ Trung ương đến địa phương. Từ thực tiễn công tác, đồng chí Trần Sỹ Thanh đã thể hiện là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, gương mẫu; luôn cầu thị, chịu khó học hỏi; có uy tín, khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ; có kiến thức, chuyên môn; nắm vững công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị mỗi cá nhân trên cương vị công tác của mình, với trách nhiệm của người đảng viên, nhất là đảng viên của Đảng bộ Thủ đô, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất; phối hợp, ủng hộ, chia sẻ, cùng đồng chí Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy tiếp cận với nhiệm vụ mới, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao nhất.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng mong muốn đồng chí Trần Sỹ Thanh với kinh nghiệm công tác, tâm huyết của mình, nhanh chóng tiếp cận và bắt tay ngay vào công việc; cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân công, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN 

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Trần Sỹ Thanh cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị và nhấn mạnh, nhận thức rõ trách nhiệm của mình về nhiệm vụ được giao đồng chí xin hứa sẽ làm tròn bổn phận Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được phân công phụ trách chính quyền, giúp việc tốt cho Bí thư Thành ủy cùng Thường trực Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ, phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ thành phố Hà Nội để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô, đồng chí Trần Sỹ Thanh mong muốn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bí thư Thành ủy, sự phối hợp, giúp đỡ chí tình của các đồng chí trong Thường trực Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội; sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương trên cả nước. 

 Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chúc mừng đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Đồng chí Trần Sỹ Thanh sinh ngày 16/3/1971, quê quán tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; vào Đảng ngày 3/6/1995; học vị Tiến sĩ Kinh tế; trình độ Cao cấp lý luận chính trị. Tháng 2/2004, đồng chí Trần Sỹ Thanh được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước Việt Nam; năm 2006, đồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam; tháng 11/2008, đồng chí được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn bổ nhiệm vào chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Tháng 10/2010, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XV, đồng chí được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và làm đại biểu tham dự Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI. Tại Đại hội Đảng toàn quốc, đồng chí Trần Sỹ Thanh được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương, tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 6/2012, đồng chí giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2010 - 2015. 

Tháng 1/2015: Tại Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) đã bầu bổ sung đồng chí Trần Sỹ Thanh vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (Khóa XI); Tháng 2/2015: Đồng chí Trần Sỹ Thanh được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; Tháng 10/2015: Đồng chí Trần Sỹ Thanh được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Tháng 12/2017: Đồng chí Trần Sỹ Thanh được điều động về Ban kinh tế Trung ương, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam; Tháng 8/2020: Đồng chí Trần Sỹ Thanh được điều động về làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Tháng 4/2021: Đồng chí Trần Sỹ Thanh được Quốc hội bầu làm Tổng Kiểm toán nhà nước; Tháng 7/2022: Đồng chí Trần Sỹ Thanh được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Trước đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành Khai trừ ra khỏi Đảng ông Chu Ngọc Anh. Liên quan đến vụ việc xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Chu Ngọc Anh, để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

TTXVN

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều