Đồng hành cùng Mặt trận để hiện thực hoá mục tiêu 5.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

(Mặt trận) - Sáng ngày 8/5, tại Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Gặp mặt Doanh nghiệp, tổ chức tham gia ủng hộ làm Nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên. Ông Hoàng Công Thuỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì cuộc gặp mặt.
 Ông Hoàng Công Thuỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì cuộc gặp mặt

9h00 ngày 13/5/2023 sẽ diễn ra Lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ trân trọng cảm ơn sự tham dự của lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tại cuộc gặp mặt; đồng thời mong muốn sự tham dự này sẽ mang đến không khí phấn khởi, sự đồng lòng trong việc hiện thực hoá Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và là tiền đề để tạo nên thành công của Lễ phát động sẽ được tổ chức vào 9h00 ngày 13/5/2023 tới đây.

Theo Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ, số liệu rà soát của UBND tỉnh Điện Biên, tính đến ngày 31/3/2023, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 7.447 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát, hư hỏng có nhu cầu hỗ trợ làm mới và sửa chữa, trong đó: số hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ làm mới là 5.479 hộ; số hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu sửa chữa là 1.916 hộ; số hộ chính sách có nhu cầu làm mới là 28 hộ; số hộ chính sách có nhu cầu sửa chữa là 24 hộ.

Từ thực tế đó, hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2024 - 2029), được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Điện Biên và các cơ quan liên quan triển khai Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên.

 Ông Hoàng Công Thuỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại cuộc gặp mặt

Mục tiêu của chương trình là tập trung vận động các nguồn lực của xã hội để trong thời gian 1 năm (từ 07/5/2023 đến 07/5/2024) sẽ hỗ trợ làm mới 7.000 đến 8.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc. Trong đó, hỗ trợ tỉnh Điện Biên làm 5.000 căn; sau khi hỗ trợ đủ 5.000 căn cho tỉnh Điện Biên, số còn lại hỗ trợ các địa phương khác địa bàn Tây Bắc. Mức hỗ trợ 50 triệu đồng/1 căn nhà; tổng kinh phí vận động hỗ trợ dự kiến khoảng 350 đến 400 tỷ đồng. Ngoài mức hỗ trợ như trên, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang nhân dân đóng quân trên địa bàn cùng tham gia vận động, hỗ trợ kinh phí, nguyên vật liệu, ngày công… để nâng cao giá trị công trình nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình.

Đề cập đến đối tượng hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ cho biết, đối tượng hỗ trợ thực hiện theo quy định tại khoản 1, điều 9, Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016 (ban hành kèm theo Quyết định số 1198/QĐ-MTTW-ĐCT ngày 29/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) gồm hộ nghèo và hộ cận nghèo. Đối tượng hỗ trợ của Đề án này không bao gồm đối tượng đã được phê duyệt theo Quyết định số 1978/QĐ-UBND 28/10/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo của tỉnh Điện Biên thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và đối tượng của Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Các hộ gia đình được hỗ trợ là những hộ chưa từng được Quỹ “Vì người nghèo” các cấp hỗ trợ làm nhà; tách hộ trước 31/3/2023; được sự thống nhất đề nghị của cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam ở cơ sở; có sự cam kết tham gia hỗ trợ khi hộ gia đình tiến hành làm nhà của cộng đồng (cấp thôn, khu dân cư, dòng họ…).

Cũng theo Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ, trong trường hợp nguồn kinh phí vận động chưa đáp ứng yêu cầu hỗ trợ đến các hộ gia đình trên một khu vực, địa bàn thì thứ tự ưu tiên hỗ trợ áp dụng theo Điều 5, Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ trước cho các đối tượng theo thứ tự: Hộ nghèo dân tộc thiểu số; Hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng; Hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội; Hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật); Hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai; Các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại.

Đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo có cùng mức độ ưu tiên, việc hỗ trợ được thực hiện theo thứ tự: Hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở hư hỏng, dột nát (làm bằng các vật liệu nhanh hỏng, chất lượng thấp) có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn; Hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở (là hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở riêng, hiện đang ở cùng bố mẹ nhưng đã tách hộ, ở nhờ nhà của người khác, thuê nhà ở - trừ trường hợp được thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước); Hộ nghèo, hộ cận nghèo có đông nhân khẩu.

 Quang cảnh cuộc gặp mặt

“Với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì tổ chức Lễ phát động ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên vào lúc 9h00 ngày 13/5/2023. Lễ phát động bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến giữa điểm cầu chính tại cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và điểm cầu các địa phương tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố. Đây là sự kiện đặc biệt mở đầu cho các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024)”, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ mong muốn qua việc triển khai đề án và qua thành công của Lễ phát động với sự chung tay ủng hộ của các doanh nghiệp, tổ chức tham gia ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên nói riêng và nhân dân các tỉnh Tây Bắc nói chung.

 “Ngay sau khi hoàn thành Đề án, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm để tiếp tục xin ý kiến Bộ Chính trị triển khai những đề án kế tiếp nhằm hiện thực hoá mục tiêu xoá nhà tạm cho hộ nghèo trên khắp cả nước”, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ thông tin.

Huy động mọi nguồn lực để chăm lo cho người nghèo

 Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Hồ Xuân Trường phát biểu tại cuộc gặp mặt
Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Hồ Xuân Trường cho biết, thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đảng ủy khối cùng với các tập đoàn, Tổng công ty đã tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, hộ trợ các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ với con số lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Đánh giá Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Phó Bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương Hồ Xuân Trường cam kết, Đảng uỷ khối sẽ luôn đồng hành cùng Mặt trận và huy động sự vào cuộc của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong khối với trách nhiệm cao nhất để việc triển khai làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên nói riêng và nhân dân vùng Tây Bắc nói chung hoàn thành mục tiêu đề ra; đồng thời đề nghị, sau buổi họp ngày hôm nay, các đơn vị cần triển khai ngay và thống nhất trong lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty để đăng ký ủng hộ tại Lễ phát động; tiếp tục vận động cán bộ, đảng viên người lao động tích cực hưởng ứng tham gia ủng hộ cho đề án mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

“Chúng tôi mong muốn UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp và tạo điều kiện để các tập đoàn, tổng công ty khi tham gia thuận lợi về mặt thủ tục và đảm bảo theo đúng quy định…”, ông Hồ Xuân Trường bày tỏ.

 
 
 
 
 
 
 
 Đại biểu tham dự phát biểu tại cuộc gặp mặt

Tại cuộc gặp mặt, đại diện lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đều đồng lòng cam kết sẽ tiếp tục huy động nguồn lực trong đơn vị mình để song hành cùng UBTƯ MTTQ Việt Nam hiện thực hoá mục tiêu Đề án và phấn đấu trong 1 năm sẽ xoá nhà tạm cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc.

Hương Diệp - ảnh Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều