Đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(Mặt trận) - Ngày 13/1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
 Quang cảnh Hội nghị

Dự hội nghị có, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài.

Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài cho biết, năm 2021, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, hệ thống các cơ quan làm công tác dân vận, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân cùng với các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp, vận động và huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để tham gia phòng, chống dịch Covid-19, khôi phục và phát triển kinh tế, cùng tham gia giải quyết các vấn đề xã hội.

Chia sẻ về những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài nhắc tới sự tham gia tích cực của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên nhằm góp phần vào thành công trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, điểm nhấn là việc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ trì hiệp thương, phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tham dự Hội nghị 

Điểm nhấn tiếp theo phải kể đến là việc MTTQ Việt Nam đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực trong tham gia và tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tiến hành đầy đủ, chặt chẽ các bước theo quy trình hiệp thương để lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và thực hiện nhiệm vụ giám sát theo luật định.

Cũng theo Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài, MTTQ Việt Nam đã linh hoạt, sáng tạo tổ chức các hoạt động để lan tỏa tinh thần đoàn kết, thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã kịp thời ra Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân chủ động, tự giác, đoàn kết tham gia phòng, chống dịch; hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên nhanh chóng triển khai Chương trình “Triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19”, chương trình nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, gặp mặt cán bộ y tế các bệnh viện Trung ương tăng cường cho các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch và nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa khác để huy động mọi nguồn lực cho Quỹ vaccine và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Kết quả công tác vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (từ ngày 1/5 đến ngày 6/1/2022) trong cả nước với tổng số kinh phí và hiện vật đã vận động được là hơn 22.406 tỷ đồng (qua hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên hơn 13.598 tỷ đồng; qua Quỹ vaccine hơn 8.808 tỷ đồng). Đã phân bổ, hỗ trợ và chi mua vaccine phòng Covid-19 hơn 19.890 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cũng cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh song MTTQ các cấp đã lựa chọn hình thức phù hợp để đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động, tăng cường vận động, tập hợp nhân dân, góp phần xây dựng, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 đã được các địa phương tổ chức theo hướng linh hoạt và phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch. Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã tham dự ngày hội, động viên và chung vui với nhân dân trên mọi miền của đất nước. Nhiều địa phương gắn việc tổ chức Ngày hội với trao tặng Nhà Đại đoàn kết, khen thưởng các hộ gia đình tiêu biểu, tặng quà hộ nghèo, gia đình khó khăn do dịch bệnh Covid-19, phát triển quỹ khuyến học, vận động xây dựng nông thôn mới... Theo thống kê, cả nước đã trao hơn 26.400 phần quà và 11.562 Nhà đại đoàn kết trong dịp diễn ra Ngày hội.

Năm 2021, MTTQ 4 cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được trên 6.034 tỷ đồng, trong đó: Quỹ “Vì người nghèo” 4 cấp vận động được trên 1.432 tỷ đồng. Ở địa phương, cùng với sự hỗ trợ của ngân sách Nhà nước và sự trợ giúp của cộng đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố đã giúp đỡ xây mới và sửa chữa 39.073 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; hỗ trợ hàng triệu lượt người nghèo về sinh kế, khám, chữa bệnh, học tập...

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên luôn quan tâm chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa kịp thời động viên, cổ vũ và phát huy vai trò của cá nhân tiêu biểu, các nhân sĩ, trí thức, người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Theo Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài, MTTQ các cấp cũng tăng cường đổi mới, đa dạng phương thức nắm bắt, tập hợp tình hình nhân dân, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, phản ánh kịp thời với Đảng, Nhà nước. Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ Nhất và kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV. Cũng trong năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương đã xây dựng 7.138 báo cáo tình hình nhân dân, với 53.378 ý kiến, kiến nghị được phản ảnh, trong đó có 44.622 ý kiến, kiến nghị đã được cơ quan chức năng xử lý.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở các địa phương đã tổ chức trên 4.808 hội nghị đối thoại trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyên, qua đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân và giúp cấp ủy Đảng, chính quyền trực tiếp nắm bắt và chỉ đạo giải quyết, trả lời những ý kiến, kiến nghị, những khó khăn, bức xúc của nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.

Cùng với đó, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã hoàn thành 11/13 nội dung giám sát; các địa phương đã tổ chức 22.559 cuộc giám sát và 4.819 cuộc phản biện xã hội. Sau giám sát và phản biện xã hội, các ý kiến, kiến nghị của Mặt trận được kịp thời gửi đến các cơ quan có thẩm quyền đề nghị khắc phục những hạn chế, bất cập, rà soát chính sách, pháp luật phù hợp, đáp ứng với tình hình, góp phần giữ ổn định và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở. Các hội nghị phản biện xã hội đã nhận được sự tham gia nhiệt tình, tâm huyết của các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia... đóng góp những kiến nghị xác đáng được các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu.

"Trong năm 2021, vai trò chủ trì, phối hợp và thống nhất hành động giữa các các tổ chức thành viên trong Mặt trận được tăng cường; công tác phối hợp với Nhà nước ngày càng chặt chẽ, rõ nét, thực chất hơn.", Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài nhấn mạnh.

5 nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận trong năm 2022

 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại Hội nghị 

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cho biết, trong bối cảnh cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhất là tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong năm 2022, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết, quyết định, chỉ đạo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh phong trào thi đua phục hồi phát triển kinh tế.

Cùng với đó, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng 3 Đề án và 1 Chỉ thị trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định: Đề án về kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của cơ quan MTTQ Việt Nam; về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X MTTQ Việt Nam; về tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và đề xuất ban hành Kết luận của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận hằng năm; trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát và phản biện xã hội.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cũng nêu rõ, trong năm tới, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21KL/TW của Hội nghị TW 4 khóa XIII; các quy định, quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Cùng với đó, đổi mới, đa dạng hóa cách thức, phương thức để lắng nghe được nhiều ý  kiến của các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân; kịp thời tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh tới Đảng, Nhà nước và theo dõi, giám sát việc trả lời, giải quyết của các cơ quan chức năng; Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, thống nhất hành động với các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam để tạo thành sức mạnh tổng hợp của hệ thống Mặt trận từ trung ương đến cơ sở. Đổi mới về tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của công tác Mặt trận trong tình hình mới.

“Trong thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục phấn đấu hoàn thành sứ mệnh cao cả làm nòng cốt để phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần củng cố và tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài nhấn mạnh.

Hương Diệp - ảnh Tiến Đạt

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều