Đồng Nai với cuộc vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội

(Mặt trận) - Cuộc vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo" và các chương trình an sinh xã hội là một trong những hoạt động nổi bật của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai năm 2016. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp cùng các tổ chức thành viên, các ban, ngành thông qua Quỹ "Vì người nghèo" và vận động ủng hộ trực tiếp tại cộng đồng đã hỗ trợ người nghèo, xây dựng nhà tình thương, trợ cấp khó khăn, cấp học bổng... giúp hàng trăm hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai khen thưởng các hộ vượt nghèo. Ảnh: Bích Thuận

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy Đồng Nai về tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo", cuộc vận động đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung nâng cao chất lượng cuộc vận động, mở rộng hình thức trợ giúp cho người nghèo.

Công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Ban Chỉ đạo giảm nghèo, các đoàn thể, tổ chức thành viên đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo" ngày càng đồng bộ, việc vận động các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức hưởng ứng ủng hộ cuộc vận động ngày càng đa dạng các hình thức. Thông qua hoạt động của tổ tự quản giảm nghèo ở cộng đồng dân cư gắn với công tác khuyến nông, cho vay vốn, vận động theo phương châm "3 tại chỗ" (gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư và trách nhiệm của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo).

Công tác chăm lo cho người nghèo đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố góp phần hoàn thành chương trình giảm nghèo của tỉnh giai đoạn 2015-2020.

Cuộc vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo" tiếp tục được tiến hành thường xuyên cả về chiều rộng và chiều sâu, đã nhân rộng trong cộng đồng dân cư, huy động sức mạnh của cộng đồng tham gia chăm lo cho người nghèo. Các hoạt động đóng góp hỗ trợ khó khăn đột xuất, giúp khám chữa bệnh, trao học bổng, xe đạp, hỗ trợ vốn, kinh nghiệm sản xuất giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững đã được Quỹ "Vì người nghèo" các cấp mở rộng hình thức trợ giúp người nghèo. Công tác vận động, quản lý, phân bổ, sử dụng nguồn quỹ vì người nghèo xây dựng nhà tình thương và mở rộng hình thức trợ giúp cho người nghèo thực hiện minh bạch, công khai, dân chủ đã tạo niềm tin, tiếp tục được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Ngay từ đầu năm, Ban Vận động các cấp trong tỉnh đã có sự nỗ lực quyết tâm phối hợp cùng các tổ chức thành viên, các ban, ngành, tổ chức, cá nhân vận động nguồn quỹ để giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo cất mới, sửa chữa nhà ở; hỗ trợ vốn, cây, con giống, giúp đỡ học sinh con em hộ nghèo có điều kiện tới trường; hỗ trợ học bổng, hỗ trợ và điều trị bệnh, trợ giúp đột xuất khi có thiên tai, hỏa hoạn..., nhằm từng bước tạo điều kiện để hộ nghèo vượt khó có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, từng bước giảm nghèo bền vững. Quỹ "Vì ngưòi nghèo" và vận động ủng hộ trực tiếp tại cộng đồng được trên 397 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo.

 Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai về công tác cứu trợ, tháng 4/2017. Ảnh: Hồng Thương

Cuộc vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo" ở tỉnh Đồng Nai đã lan tỏa trong cộng đồng dân cư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tuyên truyền vận động các cơ quan, doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ trực tiếp đến tay người nghèo, hộ nghèo dưới sự phân phối, giám sát của Mặt trận, các đoàn thể ở khu dân cư, hạn chế khâu trung gian. Năm 2016, Qũy "Vì người nghèo" các cấp tiếp tục nhận được sự đóng góp, phát triển quỹ được 39.015.157.000 đồng. Từ những kết quả vận động đạt được cùng với sự hưởng ứng của các đơn vị, tổ chức, cá nhân, trong năm 2016, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và bàn giao 512 căn nhà tình thương, sửa chữa 69 căn nhà tình thương. Ngoài ra, nguồn quỹ của tỉnh còn hỗ trợ thăm và tặng trên 3.145 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại các huyện, thị, thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán 2016, chi hỗ trợ khó khăn đột xuất, hỗ trợ hộ có con em bị đuối nước, thiệt mạng do hỏa hoạn…, chi tặng 1.374 suất học bổng, 9 xe đạp cho 175 em học sinh nghèo nhân dịp đầu năm học mới, chi hỗ trợ sản xuất 42 hộ nghèo, chi hỗ trợ khám chữa bệnh… tổng trị giá 4.656.179.000 đồng. Đặc biệt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các đoàn thể, tổ chức thành viên đã vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng cuộc vận động "Ngày vì người nghèo". Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phong trào chăm lo tết cho người nghèo, hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo đã được các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hưởng ứng tích cực, với tổng trị giá 358.949.644.000 đồng.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo", mở rộng các hình thức hỗ trợ giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, năm 2016 các huyện Nhơn Trạch, Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc đã có các hoạt động hiệu quả, phối hợp vận động thu quỹ và vận động các mạnh thường quân hỗ trợ trực tiếp tại cộng đồng dân cư.

Điển hình như huyện Nhơn Trạch duy trì 2 tổ đan lưới, đan lát, HTX Sinh vật cảnh góp phần giải quyết việc làm cho 319 lao động tại địa phương có việc làm tại chỗ, tiếp tục xét hỗ trợ vốn phát triển sản xuất phát triển kinh tế 54 hộ tàn tật trong huyện trị giá 330 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Cửu vận động đơn vị tài trợ hỗ trợ trực tiếp 15 con bò trị giá 150 triệu đồng tặng hộ nghèo xã Vĩnh Tân, xã Thạnh Phú, phối hợp với Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện nhân rộng 3 mô hình (nuôi bò) giảm nghèo tại xã Mã Đà, xã Vĩnh Tân và thị trấn Vĩnh An. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Xuân Lộc tiếp tục duy trì các mô hình: Mô hình vận động xây dựng nhà tình thương; mô hình nuôi heo đất (Xuân Định, Gia Ray); mô hình hũ gạo tình thương (Xuân Thọ 14, Xuân Thành 3, Xuân Trường 2, Suối Cao 2); mô hình trợ cấp thường xuyên 21 hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn mỗi hộ bình quân 500.000 đồng/tháng; vận động hỗ trợ 33 tổ Mặt trận địa bàn dân cư mỗi tổ 100.000 đồng/tháng...

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai Huỳnh Văn Tới khẳng định: Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" thực sự có sức lan tỏa trong toàn cộng đồng, có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần vào chiến lược giảm nghèo bền vững. Phong trào "Vì người nghèo" không chỉ dừng ở việc hỗ trợ người nghèo vươn lên mà xa hơn là phải trở thành nhịp cầu kết nối, sẻ chia những kinh nghiệm xây dựng các mô hình giảm nghèo bền vững, nhất là các vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, căn cứ kháng chiến và tác động trực tiếp để người nghèo tự giác vươn lên".

Ngày 30/3/2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu "Vì người nghèo", có 89 điển hình là các tập thể, cá nhân ở mọi lĩnh vực nhưng có chung tấm lòng thiện nguyện được biểu dương. Đây còn là dịp để các tập thể, cá nhân trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác phối hợp xây dựng các mô hình, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", tạo thêm nguồn lực hỗ trợ người nghèo vươn lên, góp phần vào việc giảm nghèo bền vững.

Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" được các nhà tu hành, các doanh nghiệp, cá nhân tích cực hưởng ứng, điển hình là hoạt động của Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico). Trong hai năm 2015-2016, Dofico đã đóng góp và ủng hộ vào chương trình này hơn 4,4 tỷ đồng. Ban Bác ái (Tòa Giám mục Xuân Lộc) tích cực tham gia vận động các giáo xứ, dòng tu làm tốt hoạt động xã hội vì người nghèo, như: hỗ trợ ngưòi già neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật, ủng hộ thiên tai, bão lụt, xây dựng nhà tình thương với hàng trăm cơ sở bảo trợ xã hội, phòng khám bệnh phát thuốc miễn phí và nhiều dự án xã hội với tổng kinh phí hơn 318 tỷ đồng. Ban Từ thiện xã hội (Giáo hội Phật giáo tỉnh) đã vận động ủng hộ trên 150 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp, như: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành, Liên hiệp HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Donacoop) nhiều năm làm tốt chương trình an sinh xã hội, hưởng ứng tích cực cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" được tuyên dương khen thưởng. Đó còn là những cá nhân tiêu biểu như Ni sư Huệ Tâm (Trụ trì chùa Hoàng Ân), Linh mục Nguyễn Văn Uy, Trưởng ban Bác ái xã hội (Tòa Giám mục Xuân Lộc), ông Lê Bửu Châu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh... và nhiều trường hợp được biểu dương khen thưởng đều là những tấm lòng thiện nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo", góp phần vào chiến lược giảm nghèo bền vững. Phong trào "Vì ngưòi nghèo" không chỉ dừng ở việc hỗ trợ người nghèo vươn lên mà xa hơn là phải trở thành nhịp cầu kết nối, sẻ chia những kinh nghiệm xây dựng các mô hình giảm nghèo bền vững, nhất là các vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, căn cứ kháng chiến và tác động trực tiếp để người nghèo có cách tự thoát nghèo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai tập trung vào một số giải pháp: Thứ nhất, phối hợp các địa phương rà soát lại hộ nghèo, vùng nghèo, thử nghiệm các mô hình giảm nghèo bền vững gắn với giảm nghèo, tạo cuộc sống ổn định đối với những hộ nghèo khu vực cận rừng. Thứ hai, rà soát lại nguồn lao động khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa để có thể chuyển đổi về các khu công nghiệp, dịch vụ, tạo việc làm ổn định, giảm nghèo bền vững. Thứ ba, tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo; hoặc các mô hình kết nối doanh nghiệp với các xã nghèo theo mô hình một doanh nghiệp, một sở ngành hỗ trợ một xã nghèo, vùng nghèo để giảm nghèo bền vững, nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo, xóa nhà tạm dột nát… hàng năm theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã đề ra.

Lê Thị May

Ban Công tác phía Nam - UBTƯ MTTQ Việt Nam

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều