Dự kiến điều tra thu thập thông tin về KTXH của 53 dân tộc thiểu số vào 01/7/2024

Ủy ban Dân tộc cho biết, cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 dự kiến được tiến hành vào ngày 01/7/2024.
Ủy ban Dân tộc đã có công văn gửi Ban Dân tộc, Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc triển khai điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 02/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án "Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số", Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với Tổng cục Thống kê xây dựng Phương án Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024, dự kiến cuộc điều tra năm 2024 tiến hành vào ngày 01/7/2024.

Để có sự thống nhất trong chỉ đạo, tổ chức có hiệu quả cuộc điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2024, Ủy ban Dân tộc đề nghị các Ban Dân tộc, Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Cục Thống kê địa phương tổ chức triển khai các hoạt động của cuộc điều tra theo đúng phương án đã được phê duyệt, trong đó cần lưu ý một số nội dung sau:

Các Ban Dân tộc, Cơ quan công tác dân tộc xây dựng kế hoạch và dự toán, tổng hợp cùng kế hoạch của đơn vị để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong kỳ xây dựng kế hoạch hàng năm để thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể gồm:

Năm 2024: Xây dựng kế hoạch và dự toán các đoàn tham dự tập huấn nghiệp vụ điều tra cấp trung ương, cấp tỉnh, các đoàn giám sát tập huấn cấp tỉnh, huyện, giám sát thu thập thông tin thực địa và giám sát tuyên truyền; đoàn giám sát kiểm tra, phúc tra kết quả điều tra.

Năm 2025: Xây dựng dự toán tiếp nhận, quản lý, khai thác và sử dụng kết quả điều tra 53 dân tộc năm 2024, xây dựng các báo cáo phân tích kết quả điều tra và các báo cáo phân tích sâu theo chuyên đề, in ấn các ấn phẩm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo của tỉnh, tham dự hội nghị công bố kết quả điều tra 53 dân tộc thiểu số và tham dự tập huấn về công tác thống kê do Ủy ban Dân tộc tổ chức vào năm 2025,...

Trong năm 2024, các Ban Dân tộc, Cơ quan công tác dân tộc phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tham dự tập huấn cấp Trung ương, tổ chức tập huấn tại địa phương, tổ chức kiểm tra, giám sát và phúc tra điều tra thực địa, đồng thời chỉ đạo cơ quan công tác dân tộc cấp huyện phối hợp với cơ quan thống kê cùng cấp thực hiện công tác tập huấn, tuyên truyền và kiểm tra, giám sát điều tra thực địa.

Theo Khánh Linh/Báo Chính phủ

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều