Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân

(Mặt trận) - Ngày 20/12, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đã chủ trì Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao chất lượng công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân của MTTQ Việt Nam”.
Ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt nội dung đề tài tại Hội nghị 
Trình bày tóm tắt nội dung đề tài, ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm đề tài cho biết, việc kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tập hợp, tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của MTTQ Việt Nam. Hoạt động này góp phần thực hiện đầy đủ chế độ dân chủ của nước ra trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân như xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.

Với những nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận trong việc thực hiện những chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân ủy thác, kiến nghị của cử tri và nhân dân đến các cơ quan của Đảng và Nhà nước đã góp phần quan trọng, to lớn trong việc thực hiện chế độ dân chủ ở nước ta trong thời gian qua. Nhờ những đóng góp đó, vị thế, vai trò của MTTQ đã, đang và tiếp tục được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận.

Theo Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài, liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài đã có một số công trình khoa học đề cập đến dưới các góc độ khác nhau. Tuy nhiên đến nay chưa có một công trình riêng biệt nào nghiên cứu chuyên sâu về công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân của MTTQ Việt Nam. Do vậy, việc tiếp tục nghiên cứu có hệ thống, sâu sắc nhằm đưa đến sự thay đổi từ nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cho đến việc tổ chức thực hiện công tác này trên thực tế là điều cần thiết.

 Ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt nội dung đề tài tại Hội nghị 
Qua quá trình đánh giá thực tiễn, nghiên cứu chuyên sâu, nhóm tác giả đã đưa ra 5 giải pháp, bao gồm: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp và quần chúng nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước của MTTQ Việt Nam; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kiến nghị sửa đổi một số nội dung về chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân của MTTQ Việt Nam; Đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện các phương thức tổ chức và quy trình thực hiện công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân của MTTQ Việt Nam; Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong tiếp nhận, chuyển tải và xem xét, xử lý các ý kiến, kiến nghị của nhân dân giữa MTTQ với các tổ chức thành viên và chính quyền các cấp; Đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp tham gia công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Nhóm tác giả cũng đề xuất một số kiến nghị với Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp, MTTQ các cấp, trong đó cần tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định về hoạt động tổ chức nắm bắt và tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để thực hiện thống nhất, đồng bộ trong hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên; tham mưu đổi mới, đa dạng và nâng cao chất lượng, hiệu quả các Hội nghị chuyên đề để lắng nghe ý kiến nhân dân; Nghiên cứu, thí điểm để từng bước hình thành cơ chế tiếp xúc, kênh nắm thông tin riêng, thường xuyên, từ cơ sở của MTTQ Việt Nam...

Cùng với đó cần xây dựng đội ngũ cộng tác viên nòng cốt nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân của hệ thống MTTQ Việt Nam từ cơ sở; quan tâm chỉ đạo triển khai ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, mạng xã hội trong nắm bắt, phản ánh, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân trong hệ thống MTTQ Việt Nam. Trước mắt cần sớm thí điểm triển khai và từng bước mở rộng công nghệ ứng dụng dữ liệu lớn (big data) để thường xuyên khảo sát, nắm bắt và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân trên môi trường internet, mạng xã hội và báo chí...

 
 Các chuyên gia đóng góp ý kiến phản biện tại Hội nghị
Tại Hội nghị, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao nội dung nhóm đề tài đã đề cập, khẳng định đề tài đã đánh giá thực trạng và đưa ra nhiều giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân của MTTQ Việt Nam trong thời gian tới.
 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đánh giá cao kết quả đã đạt được của Ban Chủ nhiệm đề tài, mặc dù đây là đề tài khó nhưng nhóm tác giả đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu công phu, cẩn thận, sâu sắc, toàn diện để hoàn thiện đề tài.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu, nhóm tác giả đã có sự chuyên sâu trong nghiên cứu lý luận, có nhiều dẫn chứng, số liệu minh họa, cùng với cách tiếp cận nghiên cứu đa diện, hợp lý, khoa học đã đánh giá đúng thực trạng, nhận diện rõ những yêu cầu đặt ra hiện nay để đề ra những giải pháp có tính thực tiễn cho công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân của MTTQ Việt Nam.

Nhấn mạnh đề tài khoa học mang tính ứng dụng cao, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đánh giá cao các giải pháp được nêu trong đề tài, đặc biệt là giải pháp về ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông tin để lấy ý kiến; đồng thời cho rằng, nhóm tác giả cần nghiên cứu, bổ sung thêm kinh nghiệm từ nước ngoài, hệ thống tài liệu nghiên cứu nên được cập nhật thường xuyên để phù hợp với nhu cầu thực tiễn của tình hình mới.

Trên cơ sở những đóng góp của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị, Ban Chủ nhiệm đề tài cần tiếp thu nghiêm túc để hoàn thiện và bổ sung các nội dung về các vấn đề nghiên cứu, thay đổi cách tiếp cận, tiếp tục đưa ra các giải pháp tập trung vào khắc phục hạn chế, bất cập, các kiến nghị cần ngắn gọn nhưng chất lượng, rõ ràng hơn nhằm nâng cao chất lượng công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân của MTTQ Việt Nam trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá đề tài đạt loại xuất sắc.

Hương Diệp

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều