Góp ý kiến Dự thảo Đề cương báo cáo tổng kết xây dựng Đảng giai đoạn 2021-2025

Báo cáo tổng kết 5 năm về công tác xây dựng Đảng là một trong những báo cáo rất quan trọng, đánh giá đúng những vấn đề thực tiễn và những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng.
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN) 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, thành viên Tiểu ban Điều lệ Đảng Nguyễn Hòa Bình chủ trì Hội nghị.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương đã thảo luận và thống nhất quyết định thành lập 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, gồm Văn kiện; Kinh tế-Xã hội; Nhân sự; Điều lệ Đảng và Tổ chức phục vụ Đại hội.

Tiểu ban Điều lệ Đảng đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để thông qua chương trình làm việc, kế hoạch làm việc, cụ thể hóa thời gian, lộ trình việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Tiểu ban từ khi thành lập đến Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Nhiệm vụ của Tiểu ban Điều lệ Đảng là xây dựng một số đề cương, báo cáo, trong đó có đề cương, báo cáo tổng kết về công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025), sẽ được trình Đại hội XIV của Đảng.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết thêm Báo cáo tổng kết 5 năm về công tác xây dựng Đảng là một trong những báo cáo rất quan trọng, đánh giá đúng những vấn đề thực tiễn và những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng.

Vì vậy, Báo cáo cần được xem xét một cách toàn diện, khách quan và lấy ý kiến từ Trung ương đến cơ sở; từ đó đề ra phương hướng, giải pháp về công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các địa phương trong cả nước, Tiểu ban Điều lệ Đảng sẽ hoàn thiện đề cương và xin ý kiến của Trung ương để triển khai.

Trong Dự thảo Đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2021- 2025, ngoài phần mở đầu, đề cương gồm các phần liên quan đến kết quả công tác xây dựng Đảng từ năm 2021-2025 như Xây dựng Đảng về chính trị; xây dựng Đảng về tư tưởng; xây dựng Đảng về đạo đức; đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Dự thảo Đề cương báo cáo nói trên còn có đánh giá việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng Đảng (đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa; xây dựng đội ngũ cán bộ; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức) và 3 giải pháp đột phá (hoàn thiện thể chế liên quan đến xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phân cấp, phân quyền, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực).

Cùng với đó là đánh giá các ưu điểm, hạn chế, bài học kinh nghiệm; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Hòa Bình và các thành viên trong Đoàn công tác cùng Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã đến viếng, thắp hương tại Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Dẫn nguồn: https://www.vietnamplus.vn/gop-y-kien-du-thao-de-cuong-bao-cao-tong-ket-xay-dung-dang-giai-doan-2021-2025-post930746.vnp

Theo Nhựt An(/TTXVN/Vietnam+)

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều