Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 19, Khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024

(Mặt trận) - Chiều ngày 23/1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 19, Khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Chủ trì Hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, Hoàng Công Thủy.
Chủ trì Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Tham dự Hội nghị có ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; các vị Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; các cụ, các vị trong Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 19, khóa IX. Hội nghị nhằm thảo luận cho ý kiến đối với 6 nội dung chính: Dự thảo Báo cáo kết của công tác Mặt trận năm 2023, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của UBTW MTTQ Việt Nam; Dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; Dự thảo sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam; Dự thảo lần 1 báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Cũng tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch cũng thảo luận cho ý kiến vào Đề án nhân sự UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X; Đề án đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029; thảo luận cho ý kiến về công tác nhân sự.

“Nội dung thảo luận của Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 19, khóa IX sẽ được trình ra Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9, khoá IX để xem xét và thông qua”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh và đề nghị các cụ, các vị, các đại biểu trên tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để đưa ra những ý kiến tâm huyết, xác đáng. Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiếp thu, hoàn thiện để trình Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9 khoá IX vào ngày 24/1/2023.

Phó Chủ tịch UBƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trình bày tờ trình xin ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trình bày tờ trình xin ý kiến các dự thảo: Báo cáo kết của công tác Mặt trận năm 2023, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của UBTƯ MTTQ Việt Nam; Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X; sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Trong đó, với dự thảo báo cáo kết quả công tác mặt trận năm 2023 và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tờ trình nêu rõ, năm 2023, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần quyết tâm, chủ động, hệ thống Mặt trận các cấp không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai, hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch và các nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Về nội dung của chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2024, Ban Thường trực xin ý kiến Đoàn Chủ tịch về 8 trọng tâm công tác.

Trong đó, tập trung triển khai các công việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp đảm bảo yêu cầu theo Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Kịp thời tổ chức quán triệt, tập huấn, triển khai Nghị quyết của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tiếp tục đổi mới công tác nắm tình hình nhân dân; nâng cao chất lượng việc tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Phát huy trách nhiệm, vai trò của các tổ chức thành viên, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Công tác Mặt trận trong công tác tuyên truyền, vận động trực tiếp tại địa bàn khu dân cư góp phần giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc ngay khi mới phát sinh, góp phần đảm bảo ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; tham gia xây dựng pháp luật…

Tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua; Hưởng ứng và tổ chức thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ cho người nghèo, đối tượng yếu thế; an sinh xã hội. Nghiên cứu tổ thức thí điểm xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề xuất Đoàn Chủ tịch đưa vào trọng tâm công tác Mặt trận năm 2024 nhiệm vụ Xây dựng đề án và tổ chức phát động Cuộc vận động “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên toàn quốc.

Cùng với đó sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống Mặt trận. Phát huy vai trò các Ủy viên Ủy ban Mặt trận các cấp, Hội đồng tư vấn, chuyên gia trong công tác Mặt trận. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và các tổ chức thành viên…

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Về dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2029, bà Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, dự kiến tiêu đề báo cáo là “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam, mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa; phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.  Chủ đề đại hội dự kiến là: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”.

Dự kiến có 6 Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 – 2029: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua; Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp; xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc…

Phó Chủ tịch UBƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trình bày tờ trình xin ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trình bày tờ trình xin ý kiến các dự thảo: Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; Đề án đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trình bày tờ trình xin ý kiến các dự thảo: Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; Đề án đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X.

Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Vũ Trọng Kim phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Mở đầu Hội nghị, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Vũ Trọng Kim, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định, những kết quả năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ của năm 2024 đã thể hiện nhiều điểm mạnh, tiêu biểu, nổi bật trong công tác Mặt trận.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, ông Kim đánh giá cao ý nghĩa việc Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức nghiên cứu, thí điểm xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc. Việc làm này chính là đưa hoạt động của Mặt trận hướng về địa bàn khu dân cư.

“Nếu làm được việc thí điểm xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc có kết quả và được nhân rộng thì sẽ có giá trị rất lớn trong cố kết cộng đồng dân cư ngày càng bền chặt hơn, đó chính là sức mạnh, là sự đoàn kết không gì phá vỡ nổi” ông Kim kỳ vọng.

Giáo sư Đỗ Quang Hưng, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Tôn giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Nêu ý kiến xung quanh công tác tôn giáo, Giáo sư Đỗ Quang Hưng, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Tôn giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, trong chương trình phối hợp và thống nhất hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2024 có ghi rõ: “Phát huy giá trị tốt đẹp và nguồn lực các tôn giáo trong tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội”. Đây là một vấn đề quan trọng bậc nhất trong công tác tôn giáo ở nước ta hiện nay.

GS Hưng đề nghị, Mặt trận nên tham gia để tư vấn từng bước, tạo cơ sở pháp lý để các tổ chức tôn giáo có thể trở thành một chủ thể, một thành phần kinh tế - xã hội để họ có thể phát huy được nguồn lực.

Về vào trọng tâm công tác năm 2024, GS Đỗ Quang Hưng cho rằng, trong việc MTTQ Việt Nam giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Chủ tịch UBND các cấp gắn với thực hiện Quyết định 124-QĐ/TW ngày 02/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng cần quan tâm đến vấn đề khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai liên quan đến tôn giáo vì đây là một trong những đặc trưng của quyền công dân, quyền của các tổ chức trong đó có tổ chức tôn giáo mà Hiến pháp đã ghi.

Bà Hà Thị Liên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Đồng tình với các nội dung công việc được nêu trong báo cáo, bà Hà Thị Liên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, về chương trình phối hợp thống nhất hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2024, việc phát huy sức mạnh của các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến cấp cơ sở cần được làm mạnh và rõ nét hơn, có biện pháp cụ thể hơn.

Góp ý về nội dung triển khai hiệu quả Cuộc vận động "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên toàn quốc, bà Hà Thị Liên cho rằng, đây là hoạt động thiết thực và cũng là việc được nhiều thế hệ cán bộ Mặt trận tâm huyết, ấp ủ thực hiện với ý nghĩa "Không để ai bị bỏ lại phía sau", mang lại mái ấm cho người nghèo an cư lạc nghiệp.

“Đây là cuộc vận động trong toàn quốc, do đó cần phải phát huy vai trò của các cấp Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở, ngay cả Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Đồng thời cuộc vận động này cần được triển khai, hướng dẫn thống nhất cách làm thiết thực, từ đó phát huy nguồn lực của xã hội, khơi dậy sự vươn lên của chính người nghèo”, bà Hà Thị Liên chia sẻ.

 Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh:Kỳ Anh

Đối với dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến tiêu đề báo cáo, chủ đề Đại hội, các nội dung kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024, kết quả thực hiện nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn; phân tích những hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm; đánh giá quá trình 40 năm đổi mới của MTTQ Việt Nam theo đường lối của Đảng, phân tích thảo luận bối cảnh, tình hình, phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

Đối với Dự thảo Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Hội nghị đề nghị công tác chuẩn bị nhân sự phải tiến hành chu đáo, đảm bảo đúng quy định, đủ về cơ cấu, thành phần; tiêu chuẩn, điều kiện đảm bảo của nhân sự Ủy viên đáp ứng yêu cầu công tác Mặt trận trong tình hình mới.

Đề án đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X cần nghiên cứu, xem xét tính toán hợp lý về cơ cấu, số lượng đại biểu chỉ định; đảm bảo chặt chẽ việc lựa chọn giới thiệu để đại biểu tham dự Đại hội thực sự là những đại diện tiêu biểu cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu tiến hành biểu quyết tại Hội nghị. Ảnh:Kỳ Anh

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trân trọng ghi nhận những ý kiến tâm huyết, xác đáng vừa có tính lý luận vừa có tính thực tiễn có tính kế thừa và phát triển.

Trao đổi về nội dung chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong năm 2024, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, trong thời gian tới, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kế thừa những kết quả đạt, xác định địa bàn hoạt động của công tác Mặt trận sẽ tiếp tục hướng tới khu dân cư và tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động. Trong nhiệm kỳ mới, hệ thống Mặt trận sẽ có một cuộc vận động lớn, có tính đặc thù riêng để hướng tới xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, Hội nghị đã thống nhất chủ trương tăng số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, tăng số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch với phương châm và mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, nâng cao vị thế và uy tín của MTTQ Việt Nam.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Hội nghị đã thống nhất việc sửa đổi Điều lệ là cần thiết nhưng cần diễn đạt chặt chẽ đảm bảo quán triệt đầy đủ, phù hợp với Văn kiện và các văn bản chỉ đạo của Đảng, quy định của Hiến pháp, Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 và yêu cầu, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới.

Tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổng hợp các ý kiến góp ý vào các dự thảo văn bản để trình ra Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9, khóa IX cho ý kiến.

 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu tiến hành biểu quyết tại Hội nghị. Ảnh:Kỳ Anh

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự cũng thống nhất với các Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc xem xét hiệp thương bổ sung 14 vị tham gia Ủy ban Trung ương và 4 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ và đoàn kết, đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 19, khóa IX.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều