Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Cũng nhân dịp này, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
 
 

Video Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội vào Lăng viếng Bác. Nguồn: Đài PT và TH Hà Nội 

Nguồn dẫn: https://www.vietnamplus.vn/lanh-dao-dang-va-nha-nuoc-vao-lang-vieng-chu-tich-ho-chi-minh/863142.vnp