Lập danh sách sơ bộ nhân sự của các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(Mặt trận) - Ngày 18/3, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người của các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chủ trì Hội nghị có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị  
Tham dự Hội nghị có bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam; các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước...
 Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia phát biểu tại Hội nghị
Việc tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử hết sức quan trọng

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, thực hiện các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; căn cứ tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của các cơ quan Trung ương.

“Theo quy định và để bảo đảm dân chủ, lựa chọn được những người tiêu biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành 3 lần. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất vào ngày 4/2/2021. Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai phải xong trước 17h00 ngày 19/3/2021 và Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba sẽ xong trước 17h00 ngày 19/4/2021”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thông tin.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1226, ngày 22/2/2021: điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trên cơ sở đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

“Ngày 17/3/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chuyển hồ sơ của 205 đại biểu ứng cử tới Mặt trận. Có thể đánh giá đến thời điểm này, các công việc đang tiến hành theo đúng quy định, lịch trình thời gian đã đề ra”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị  
Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, việc tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân là một giai đoạn hết sức quan trọng trong quá trình tổ chức bầu cử, để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cũng như việc lập danh sách sơ bộ và lựa chọn, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Chính bởi vậy, để thực hiện công tác bầu cử theo đúng quy định của pháp luật, với tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn, xây dựng, trách nhiệm cao, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, các cụ, các vị, các đồng chí cho ý kiến vào các nội dung trình Hội nghị, từ đó, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp, thống nhất với các cơ quan hữu quan để báo cáo, thông tin đầy đủ tới các cụ, các vị, các đồng chí theo quy định của pháp luật.

205 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị  
Báo cáo về tình hình giới thiệu người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết, trong tổng số đại biểu của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV là 207 đại biểu, đến 17h00 ngày 14/3/2021, các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu là 205 người.

Theo đó, các cơ quan Đảng được phân bổ 10 đại biểu đã giới thiệu 11 người; Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước được phân bổ 3 đại biểu đã giới thiệu 3 người; Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương): Được phân bổ 133 đại biểu, đã giới thiệu 130 người; Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an) được phân bổ 15 đại biểu, đã giới thiệu 15 người.

Đối với lực lượng vũ trang, Quân đội (cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng, binh chủng và lĩnh vực trọng yếu) được phân bổ 12 đại biểu, đã giới thiệu 12 người; Bộ Công an được phân bổ 2 đại biểu, đã giới thiệu 2 người.

Tòa án nhân dân tối cao được phân bổ 1 đại biểu, đã giới thiệu 1 người; Viện kiểm sát nhân dân tối cao được phân bổ 1 đại biểu, đã giới thiệu 1 người; Kiểm toán Nhà nước được phân bổ 1 đại biểu, đã giới thiệu 1 người; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên được phân bổ 29 đại biểu, đã giới thiệu 29 người.

Quang cảnh Hội nghị  
Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV diễn ra trong thời gian ngắn từ 24/2 đến 14/3, nhưng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đã tổ chức đúng, đủ các bước giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Đặc biệt, có 205/205 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV đều được 100% cử tri tín nhiệm giới thiệu, trong đó có 204 người, cử tri nơi công tác bày tỏ sự tín nhiệm bằng hình thức biểu quyết giơ tay và 01 người được bày tỏ tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.

“Qua tổng hợp Biên bản hội nghị cử tri nơi công tác và Biên bản hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đến nay chưa có trường hợp nào nêu các vấn đề hoặc vụ việc liên quan đến người được giới thiệu ứng cử cần phải xác minh”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng thông tin.

Từ danh sách 205 người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu tham dự Hội nghị đã có những ý kiến thẳng thắn, khách quan nhằm đánh giá về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội.

 Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị 
Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng một số ý kiến cho rằng, người của các cơ quan Trung ương ứng cử ĐBQH khóa XV ngoài vấn đề cơ cấu phải bảo đảm tiêu chuẩn ĐBQH, nhất là phẩm chất đại diện được tiếng nói của dân, dám đấu tranh với những tiêu cực, sai trái.  

Ông Lù Văn Que, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Đồng quan điểm với ông Nguyễn Túc, ông Lù Văn Que, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng cho rằng, việc thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người của các cơ quan Trung ương cần chọn được các đại biểu có tâm, có tầm, có uy tín với nhân dân.

Tại Hội nghị, các ý kiến cũng băn khoăn về việc tổng số đại biểu của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được phân bổ giới thiệu người ứng cử ĐBQH khoá XV là 207 đại biểu nhưng các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu 205 người.

 Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị 
Lý giải điều này, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, căn cứ tình hình thực tiễn và thực hiện các bước của hiệp thương cơ cấu, thành phần của các cơ quan, đơn vị thì khối Đảng giới thiệu 11/10, tăng thêm 1. Đây chính là tăng nhân sự khối tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư nên cần thiết tăng thêm. Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tiễn, sau khi làm việc với các địa phương, hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, các cơ sở khám chữa bệnh rất quan trọng, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh giảm khối Trung ương là khối đại biểu chuyên trách để tăng đại biểu cho 2 thành phố lớn. Cụ thể là Hà Nội giới thiệu tăng 1 đại biểu ở Bệnh viện Bạch Mai và TP.HCM giới thiệu thêm 1 người ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bà Nguyễn Thị Thanh cũng cho biết, theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương, tăng số đại biểu chuyên trách từ 35% - 40%, trong quá trình diễn ra các kỳ họp có thể điều chuyển đại biểu từ địa phương về các cơ quan của Quốc hội.

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 17/3/2021, cả nước sơ bộ có 77 người tự ứng cử ĐBQH tại 24 tỉnh, thành phố. Trước đó tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, chỉ có 5 tỉnh, thành phố dự kiến có người tự ứng cử. Một số địa phương có số người tự ứng cử cao là Hà Nội (30 người), Thành phố Hồ Chí Minh (16 người). Tính cả số người tự ứng cử thì tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 1.161 người, đạt tỷ lệ 2,3 người trên 1 đại biểu được bầu.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chân thành cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tham dự Hội nghị; đồng thời khẳng định, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự chủ động trong chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn, triển khai thực hiện của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và các ban, bộ, ngành, địa phương, các công việc của cuộc bầu cử sẽ được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật và những yêu cầu đã đề ra.

Sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ phối hợp với MTTQ địa phương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử; đồng thời xác minh, trả lời các vụ việc mà cử tri nêu.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có nghị quyết điều chỉnh lần thứ 2 về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

“Thời gian chỉ còn 1 tháng nữa sẽ diễn ra Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội. Rút kinh nghiệm từ Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai, các cơ quan liên quan cần tích cực phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn trong quá trình tổ chức thực hiện để Hội nghị hiệp thương lần thứ ba thành công tốt đẹp”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn các cụ, các vị, các đồng chí tiếp tục quan tâm, góp ý, dành thời gian dự các hội nghị để Mặt trận hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình, đồng thời góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 Đại biểu biểu quyết tại Hội nghị 
Tại Hội nghị, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ 205 người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hương Diệp - Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều