Lấy sức dân để chăm lo cuộc sống cho dân

Sáng 15/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (Cuộc vận động) giai đoạn 2016-2021.
 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì Hội nghị.

Thay đổi bộ mặt nông thôn và đô thị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu khẳng định, với phương châm "lấy sức dân để chăm lo cuộc sống cho dân", phát huy vai trò làm chủ của nhân nhân; đề cao ý thức tự quản của cộng đồng, gắn kết trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân, qua hơn 5 năm phối hợp triển khai thực hiện, Cuộc vận động đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần làm “thay da, đổi thịt” bộ mặt nông thôn và đô thị của đất nước và của mỗi địa phương; đời sống vật chất và tinh thần, chất lượng cuộc sống của nhân dân có sự cải thiện rõ rệt.

 Quang cảnh Hội nghị.
Thông qua Cuộc vận động đã lồng ghép được nhiều nội dung thiết thực, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, thể hiện nguyện vọng chính đáng của nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp sức cùng với Đảng, Nhà nước vượt qua khó khăn thách thức, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội, khơi dậy mọi tiềm năng, nội lực trong dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội…

“Có thể nói, Cuộc vận động đã tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác Mặt trận, hướng công tác Mặt trận đi vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước và mỗi địa phương”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

 Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu khẳng định, Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động diễn ra vào thời điểm mang nhiều ý nghĩa thời sự của đất nước, ngay sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, định hướng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước trên các lĩnh vực như văn hóa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đối ngoại...

Cùng với đó, toàn Đảng, toàn dân và hệ thống chính trị các cấp đang tập trung mọi nguồn lực, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội, "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", từng bước đưa cuộc sống của nhân dân dần trở lại tình trạng bình thường mới.

Đối với công tác Mặt trận, đây là thời điểm để hệ thống Mặt trận các cấp đánh giá mục tiêu giữa nhiệm kỳ Đại hội IX, do đó, kết quả Hội nghị không chỉ xác định nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Cuộc vận động giai đoạn tiếp theo mà còn góp phần xác định nhiệm vụ mà các cấp Mặt trận sẽ tập trung để thực hiện các mục tiêu mà Chương trình hành động Đại hội IX MTTQ Việt Nam đã đề ra.

Với ý nghĩa, tầm quan trọng đó, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi, phổ biến những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo và rút ra những bài học từ thực tiễn của mỗi địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; về nội dung và tính hiệu quả Cuộc vận động trong thời gian qua, về các định hướng giải pháp pháp nâng cao chất lượng trong thời gian tới để Cuộc vận động không mang tính hình thức, thực sự được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và trở thành động lực quan trọng phát huy sức mạnh các tầng lớp nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước.

  Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh báo cáo kết quả 5 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Khơi dậy nguồn lực, sức mạnh nội lực trong mỗi cộng đồng dân cư

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, sau 5 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống nhân dân. Thông qua Cuộc vận động đã động viên nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư trong phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, giữ vững an ninh trật tự.

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, thông qua 5 nội dung toàn diện của Cuộc vận động đã góp phần thực hiện có hiệu quả 19 tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua, nhân dân đã tự nguyện hiến hơn 26,7 triệu m2 đất để làm đường, công trình dân sinh, huy động hàng trăm tỉ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn.

Những kết quả đã đạt được đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tính đến tháng 11/2020, cả nước có 5.392 xã (đạt 65,49%) đạt chuẩn NTM, trong đó, có 490 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 43 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

  Các đại biểu dự Hội nghị.
Trong xây dựng đô thị văn minh, Mặt trận các cấp đã tích cực vận động nhân dân tham gia các hoạt động như xây dựng đời sống văn hóa ở khu vực đô thị, xây dựng khu dân cư, tuyến đường, tuyến phố văn hóa; xây dựng các mô hình tự quản về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; xây dựng nếp sống văn hóa trong kinh doanh, ứng xử, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện việc quy hoạch và chỉnh trang đô thị...

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng thông tin thêm, giai đoạn 2016 - 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam 4 cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được 32.051 tỷ đồng.

Cùng với sự hỗ trợ của ngân sách Nhà nước, UBTƯ MTTQ Việt Nam và sự trợ giúp của cộng đồng, đã vận động giúp đỡ xây mới và sửa chữa 228.221 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo. Hoạt động của Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội đã tạo thêm nguồn lực giúp cho nhiều hộ nghèo thoát nghèo, có nhà ở, ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, trong 2 năm qua, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng với các tổ chức thành viên đã nỗ lực tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh; vận động, quyên góp ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nhất là lực lượng tuyến đầu và những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 góp phần cùng với Đảng, Nhà nước chia sẻ và giảm bớt khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Tính từ ngày 1/5/2021 đến nay, tổng số kinh phí và hiện vật đã vận động được qua hệ thống MTTQ Việt Nam là 12.510 tỷ đồng, trong đó tiếp nhận qua UBTƯ MTTQ Việt Nam là 1.089 tỷ đồng. Đã phân bổ, hỗ trợ mua thiết bị vật tư y tế, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch và 3.981.485 phần quà Đại đoàn kết/túi quà an sinh với trị giá là 10.854 tỷ đồng

“Những kết quả đạt được thông qua Cuộc vận động đã góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả Phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”.. góp phần đổi mới diện mạo của nhiều khu vực nông thôn và đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân ở nhiều địa phương”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nêu rõ.

Vũ Mạnh - Tùng Lâm

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều