Mặt trận cần chủ động lắng nghe và phát huy quyền làm chủ của nhân dân

(Mặt trận) - Chiều 21/9, tại TP. Hải Phòng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về công tác Mặt trận trong 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm những tháng cuối năm 2017.
Tham dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thành ủy TP. Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hải Phòng Phạm Văn Mợi cùng đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan, ban ngành của TP. Hải Phòng.

 Quang cảnh buổi làm việc.

Thông tin về về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố Hải Phòng, trong đó có sự đóng góp tích cực của MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa cho biết: 8 tháng qua, tốc độ tăng trưởng của thành phố đạt 13,26%, cao nhất trong 10 năm qua và cao gấp hai lần so với tốc độ tăng trưởng bình quân chung của cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 20,61%. Hải Phòng có cảng biển lớn, sản lượng hàng hóa luân chuyển tăng 14%/năm... Việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được thực hiện tích cực, phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân. Trong đó, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai quyết liệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Toàn thành phố có 15 huyện, quận; 223 xã, phường, thị trấn; 2.575 thôn, tổ dân phố đạt tỉ lệ 100% đăng ký thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động. Thành phố có 26 xã đăng ký hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới... Các phong trào, cuộc vận động khác được thành phố quan tâm triển khai thực hiện khá đều tay, với kết quả năm sau cao hơn năm trước...

“Sự cố gắng, nỗ lực trên đã từng bước thể hiện vị thế, vai trò của thành phố trong tốp địa phương đi đầu, với những mô hình hay, cách làm tốt, tiếp tục tạo nên điểm nhấn tích cực, tiêu biểu trên phạm vi cả nước”, bà Nguyễn Thị Nghĩa khẳng định.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hải Phòng Phạm Văn Mợi phát biểu tại buổi làm việc.

Theo ông Phạm Văn Mợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng đã chủ động phối hợp, hướng dẫn triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, ngày càng phát huy hiệu quả; khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KTXH của thành phố.

Hoạt động “Vì người nghèo”, thực hiện an sinh xã hội được Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố và các tổ chức thành viên triển khai thường xuyên, sâu sát, huy động các nguồn lực cho chương trình giảm nghèo của thành phố. Đặc biệt, trước ảnh hưởng của cơn bão số 10 vừa qua, Ban Cứu trợ thành phố Hải Phòng đã quyết định hỗ trợ 6 tỷ cho đồng bào 4 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An với mong muốn giúp đồng bào vùng lũ vơi đi nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống.

Trong việc triển khai các chương trình giám sát, ông Phạm Văn Mợi cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã chủ trì hiệp thương, phân vai, phối hợp với các đoàn thể giám sát chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; giám sát tại Thanh tra thành phố, UBND quận Hải An và huyện An Lão về việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giám sát Chỉ thị 52-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 03 của BTV TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất” tại một số khu, cụm CN…

Cùng với đó, Mặt trận các cấp đã phối hợp với Dân vận tổ chức các cuộc đối thoại với cử tri để trả lời, giải đáp những vấn đề cử tri quan tâm, việc đối thoại trực tiếp với cử tri đã góp phần củng cố vai trò của Mặt trận trước nhân dân và kịp thời giải quyết những vấn đề nhân dân bức xúc.

Theo ông Nguyễn Đình Bích, Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố, Mặt trận thành phố đã tích cực tham gia các chương trình giám sát của Hội đồng, sự tham gia trực tiếp của Mặt trận với chính quyền các cấp thể hiện rất rõ thông qua công tác giải phóng mặt bằng, mỗi người cán bộ Mặt trận đã tích cực vận động viên nhân dân đồng thuận, tuân thủ theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố để đẩy mạnh các dự án đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố phát triển. Đặc biệt thông qua việc tập hợp ý kiến cử tri, Mặt trận các cấp đã cùng với thành phố giải quyết kịp thời những vấn đề nhân dân bức xúc.

“Có được sự đồng thuận này là nhờ vào sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, sự quan tâm sát sao của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc triển khai các nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố”, ông Nguyễn Đình Bích khẳng định.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của thành phố Hải Phòng trong thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, với tư cách là thành phố lớn, thuộc 7 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, có sự ảnh hưởng lớn, quan trọng, Hải Phòng cần tiếp tục thể hiện vị trí, vai trò là một trong những tỉnh thuộc trụ cột phát triển mạnh mẽ, mọi mặt của từng khu vực, là biểu đồ phản ánh tăng trưởng kinh tế của cả nước. Đồng thời, trong thành công chung về kinh tế - xã hội của toàn thành phố, có sự đóng góp không nhỏ của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Biểu dương những nỗ lực của Ủy ban MTTQ thành phố Hải Phòng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận; thực hiện tốt các chương trình giám sát trọng điểm, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, làm tốt điều này chính là minh chứng rõ hơn cho nỗ lực của Ban Công tác Mặt trận tại khu dân cư, nâng cao vai trò và vị trí của Mặt trận, tạo sức mạnh lan tỏa trong nhân dân.

“Sự cố gắng, nỗ lực trên đã từng bước thể hiện vị thế, vai trò của thành phố trong tốp địa phương đi đầu, với những mô hình hay, cách làm tốt, tiếp tục tạo nên điểm nhấn tích cực, tiêu biểu trên phạm vi cả nước”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Để công tác Mặt trận 3 tháng cuối năm đạt hiệu quả, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, phát huy tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân; tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, Nhà nước; tạo đồng thuận xã hội, động lực tăng trưởng, phát triển bền vững trên cơ sở lấy người dân là trung tâm, tạo nên những điểm sáng có sức lan tỏa trong khu vực và phạm vi cả nước.

Đặc biệt, Mặt trận thành phố cần chú trọng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.

Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, thiết thực triển khai thực hiện phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo'' do Đoàn Chủ tịch phát động; tích cực triển khai các chương trình giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân và nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hải Phòng.

Trong công tác cán bộ, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, Ủy ban MTTQ thành phố Hải Phòng cần tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp. Bên cạnh đó cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận trong giai đoạn mới. Tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ chuyên trách của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp để có phương án chuẩn bị xây dựng đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ tiếp theo. “Với thế mạnh của Ủy ban MTTQ thành phố, trong thời gian tới, Mặt trận tiếp tục phối hợp với HĐND, UBND tạo nên sức mạnh để hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh mà Thành ủy đã đề ra”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng.

Hương Diệp - Ảnh Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều