Mặt trận TP. Hải Phòng vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2012-2017

(Mặt trận) - Trong 5 năm qua, thực hiện việc vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở thành phố Hải Phòng, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông từng bước được nâng cao. Nhiều mô hình mới về văn hóa giao thông được xây dựng, triển khai và nhân rộng trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Chương trình phối hợp về “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”

Trong 5 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ban An toàn giao thông (ATGT) thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền sâu rộng về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các biện pháp điều hành của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trong đó chú trọng quán triệt thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 1/3/2013 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW; Chương trình số 31/MTTW-BTT, ngày 20/11/2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thông tri số 09-TT/TU, ngày 4/1/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng; Kế hoạch hành động số 215/KH-UBND, ngày 10/1/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông".

Bám sát Chương trình Năm an toàn giao thông theo chủ đề hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố ban hành hướng dẫn công tác phong trào, trong đó nội dung tham gia bảo đảm an toàn giao thông được thực hiện lồng ghép trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thông qua cuộc vận động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố tổ chức thực hiện từng bước hiệu quả, thiết thực phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm an toàn giao thông”, gắn tiêu chí xây dựng gia đình, thôn, tổ dân phố bảo đảm an toàn giao thông với việc xây dựng thôn, tổ dân phố, gia đình văn hóa, góp phần nâng cao ý thức của người dân về chấp hành pháp luật an toàn giao thông.

Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức cho các thôn, tổ dân phố và gia đình ký cam kết xây dựng thôn, tổ dân phố, gia đình bảo đảm TTATGT; tổ chức các buổi giao ban chuyên đề “Toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT”; tổ chức các hội nghị tuyên truyền cho cán bộ Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm TTATGT; vận động người dân tham gia bảo vệ các công trình giao thông và hành lang ATGT; vận động người điều khiển phương tiện giao thông tuân thủ quy tắc giao thông; chấp hành về quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ…. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam T­­hành phố cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông, như: Phối hợp với công an thành phố tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách thành phố, huyện quận và các tổ chức thành viên nhiều chuyên đề về an toàn giao thông; phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức các hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng xây dựng chuyên đề về công tác Mặt trận tham gia bảo đảm TTATGT; phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố phát tờ rơi, khẩu hiệu, băng rôn, pa nô, áp phích, video-clip tuyên truyền tại các tuyến đường chính, tại một số thôn, tổ dân phố trọng điểm.

Theo báo cáo của Ban ATGT thành phố Hải Phòng, trong 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn thành phố đã xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm chết 54 người, bị thương 24 người. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tiếp tục được tăng cường, ngoài lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT), các lực lượng như Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, công an xã… cũng tích cực tham gia, chủ động phối hợp, qua đó đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Trong 5 năm qua, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của thành phố, việc thực hiện Chương trình phối hợp số 02/CTrPH-MTTQ-BATGT, ngày 19/4/2012 giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ban An toàn Giao thông thành phố về “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” đã được triển khai rộng khắp, đồng loạt trên toàn thành phố, được các cấp, các ngành cùng chung tay thực hiện, các tầng lớp nhân dân và người tham gia giao thông đồng tình ủng hộ. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông đi đôi với việc cưỡng chế hành chính đang được phát huy tác dụng, dần loại bỏ được thói quen tuỳ tiện trong một bộ phận người dân khi tham gia giao thông. Công tác quản lý, xử lý các trường hợp vi phạm giao thông trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt; trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, ban, ngành, đoàn thể luôn được đề cao, gắn quyền năng pháp lý của cá nhân với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương về lĩnh vực TTATGT, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tai nạn giao thông đã giảm về số vụ, số người chết và bị thương, không có tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông từng bước được nâng cao trong việc chấp hành các quy định của pháp luật. Nhiều mô hình mới về văn hóa giao thông được xây dựng, triển khai và nhân rộng. Kết quả 100% quận, huyện, xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố đăng ký thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và 3 tiêu chí gia đình văn hóa. Đến nay, đã có 85,76% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 6,33% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu; 65% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa (tham gia thực hiện đầy đủ các phong trào thi đua, trong đó có cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị giữ gìn vệ sinh môi trường và nếp sống văn minh là một trong những nội dung tiêu chí xét danh hiệu gia đình văn hóa).

Với những kết quả đã đạt được, hàng năm Ban ATGT thành phố tổ chức đánh giá công tác năm, qua đó biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác vận động nhân dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn thành phố.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng và Ban An toàn Giao thông thành phố đã ký kết Chương trình phối hợp về “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2017-2022.

Nhân rộng mô hình điểm “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”

Năm 2015, thành phố Hải Phòng đã xây dựng mô hình điểm “Sông Cấm - tuyến sông văn hóa - an toàn” là một trong hai mô hình điểm đầu tiên do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với thành phố xây dựng. Qua 5 năm triển khai, đến nay thành phố Hải Phòng đã xây dựng được 10 mô hình văn hóa giao thông đường thủy trên Tuyến sông Cấm và đã nhân rộng mô hình văn hóa giao thông đường thủy trên địa bàn thành phố.

Năm 2016, phường Hùng Vương là điểm nóng về an toàn giao thông của quận Hồng Bàng; trên địa bàn phường có các tuyến đường: đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đặc biệt là đường bộ có Quốc lộ 5 cũ, Quốc lộ 5 mới với mật độ tham gia giao thông lớn, nhiều xe container qua lại mà không có hệ thống đèn tín hiệu giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trên tuyến Quốc lộ 5 mới hàng năm xảy ra trung bình ít nhất là 10 vụ tai nạn giao thông; trên tuyến đường sắt năm 2012, 2014, 2016 đều xảy ra tai nạn có người thương vong; lượng tàu thuyền chạy qua và neo đậu vào các bến cảng đường thủy nội địa tương đối đông trong khi các điểm tắm tự phát ngày càng nhiều, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nguy cơ đuối nước. Năm 2017, phường Hùng Vương đã triển khai mô hình “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; đồng thời, toàn bộ hệ thống chính trị của phường vào cuộc, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, thực hiện mô hình, nhất là khi thành phố thu hút lượng xuất nhập khẩu, vận tải, du lịch cao, áp lực giao thông lớn; phối hợp chặt chẽ với Ban An toàn giao thông thành phố khắc phục các điểm đen về an toàn giao thông, giảm thiểu hậu quả của tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: về số vụ, số người chết và số người bị thương; đưa phường Hùng Vương trở thành điểm sáng của quận, thành phố về phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XIII, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt công an Thành phố phối hợp với Quận Đoàn Lê Chân tổ chức chương trình triển khai tuyên truyền và phát động cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2017 đối với trên 1.500 học sinh và đại diện đoàn viên, thanh niên 15 phường. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ thành phố Hải Phòng nói chung và quận Lê Chân nói riêng, trong những năm qua đoàn viên, thanh niên quận Lê Chân đã tích cực phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể tham gia các hoạt động tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Hình ảnh của đoàn viên, thanh niên cùng lực lượng cảnh sát giao thông cùng tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường học trở nên gần gũi và thường xuyên.

Phân tích các vụ tai nạn giao thông đường bộ cho thấy, đa số các vụ tai nạn giao thông xảy ra là do ý thức của người tham gia giao thông. Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu địa phương chưa đảm bảo, công tác giám sát việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông chưa được đề cao. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện, vẫn còn tồn tại các điểm đen, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông...

Giai đoạn 2016 - 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng và Ban An toàn giao thông thành phố tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ban Bí thư, Chính phủ, Chiến lược Quốc gia về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn 2030; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân; tổ chức đánh giá kết quả thực hiện việc ký cam kết khu dân cư và gia đình đăng ký bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phát huy vai trò giám sát của người dân trong giám sát việc thực thi pháp luật liên quan đến lĩnh vực trật tự an toàn giao thông. Hai bên sẽ tiếp tục chương trình vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế các vụ tai nạn giao thông, hướng tới giảm từ 5-10% số vụ, số người chết, số người bị thương vì tai nạn giao thông hàng năm…

Thành phố Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; xây dựng, thực hiện văn hóa giao thông trong các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào ''Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông''; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình về vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại cộng đồng dân cư.

Trần Anh Tuấn

Tiến sĩ, Phó Trưởng ban Phong trào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều