Nâng cao chất lượng nhân lực làm công tác Mặt trận tại Tây Nam Bộ

(Mặt trận) - Chiều 12/6, Ban Công tác phía Nam, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực làm công tác chuyên trách Mặt trận tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ".
Quang cảnh hội thảo.

Dự hội thảo có ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Lê Mậu Nhiệm,  Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực IV; ông Sơn Phước Hoan, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành Tây Nam Bộ.

Ông Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực IV cho biết, MTTQ Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc củng cố, tăng cường khối Đại đoàn kết dân tộc, thắt chặt những mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, góp phần tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội. Động viên nhân dân phát huy quyền lợi, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân.

“Gần đây Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách quan trọng đối với ĐBSCL, điển hình như: Nghị quyết số 13, ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030 tầm nhìn 2045; Nghị quyết về Các nhiệm vụ đổi mới công tác dân vận, phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam, đoàn thể chính trị xã hội nhất là hoạt động giám sát và kiểm soát nguồn lực, củng khố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều này cho thấy, phát triển ĐBSCL không thể thiếu vai trò của MTTQ Việt Nam, trong đó có đội ngũ cán bộ chuyên trách”, ông Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực IV phát biểu tại hội thảo.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết, MTTQ Việt Nam các cấp thời gian qua đã tích cực chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Triển khai thực hiện thắng lợi các chương trình, hành động hằng năm do Trung ương MTTQ Việt Nam đề ra. Khối Đại đoàn kết dân tộc từng bước củng cố và phát huy, góp phần xây dựng nền tảng xã hội vững chắc cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Thực tế cho thấy, các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai trong thời gian qua đã có trọng tâm, trong điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân, có sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, tham gia phòng chống dịch Covid-19, xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh, giảm nghèo bền vững.

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước được quan tâm. Vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Hoạt động của Mặt trận ngày càng đổi mới và hướng mạnh về cơ sở.

"Việc hoàn thiện cơ chế, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực làm công tác chuyên trách Mặt trận đã tạo tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận. Kết quả đạt được thời gian qua có ý nghĩa to lớn và quan trọng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng thông tin.

Ông Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực IV phát biểu tại hội thảo.

Cũng theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, bên cạnh các mặt tích cực, công tác Mặt trận cũng còn những hạn chế, bất cập. Thực tế thời gian qua cho thấy, nguồn nhân lực thực hiện công tác Mặt trận chuyên trách, cũng như đội ngũ làm công tác giám sát, phản biện xã hội ở các tỉnh Tây Nam Bộ còn nhiều mặt hạn chế, chưa tập hợp, phát huy hết nguồn lực cho công tác này.

BàNguyễn Thị Hồng Nhung,Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre phát biểu tham luận tại hội thảo.

Trong tổ chức thực hiện của MTTQ cũng còn nhiều hạn chế, khó khăn nhất định. MTTQ Việt Nam các cấp đã bước đầu phát huy được vai trò của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, Tổ tư vấn, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, các chuyên gia, nhà khoa học trong các lĩnh vực để thực hiện giám sát, phản biện xã hội. 

Việc phân công, bố trí cán bộ, biên soạn tài liệu, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác Mặt trận chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chương trình bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị chưa có qui định cứng về công tác giám sát, phản biện xã hội. Chất lượng, hiệu lực và hiệu quả của hoạt động giám sát, phản biện xã hội nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và sự mong đợi của nhân dân.

Ông Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ phát biểu tham luận tại hội thảo.

Nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác giám sát, phản biện trong cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân còn hạn chế. Nhiều kiến nghị của MTTQ được các cơ quan chính quyền tiếp thu nhưng không có văn bản phản hồi; một số cấp ủy chưa quan tâm đến giám sát, kiểm tra việc thực hiện, đánh giá việc thực hiện hằng năm; cán bộ làm công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận, đoàn thể chính trị- xã hội còn mỏng, phân công lồng ghép, kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi. Nhìn chung, số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận nói chung và ở các tỉnh, thành Tây Nam Bộ nói riêng còn mặt nào đó chưa ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, những vướng mắc trong công tác Mặt trận. Từ đó, đề ra những giải pháp những kiến nghị mang tính khoa học nhằm giúp cho công tác Mặt trận của vùng Tây Nam Bộ được tốt hơn.

Thanh Tiến

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều