Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và Bộ thông tin và Truyền thông

(Mặt trận) - Ngày 19/10, phát biểu tại Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025 giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị, Mặt trận cần chủ động trao đổi, cung cấp thông tin về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về hoạt động và những sự kiện lớn của MTTQ Việt Nam để Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tuyên truyền theo hệ thống và trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên báo chí.
Quang cảnh Lễ ký kết 
Tham dự Lễ ký kết có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Phan Tâm, Phạm Anh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo của hai cơ quan.
 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ ký kết
Theo Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài, Chương trình phối hợp nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ chính sách, pháp luật, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Tuyên truyền, chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số và thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn xã hội.

Từ đó, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc tuyên truyền, vận động, đưa các chính sách pháp luật lĩnh vực thông tin và truyền thông vào cuộc sống; thúc đẩy hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng văn bản pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Chương trình phối hợp tập trung vào 4 nội dung sau: Phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền, nắm tình hình nhân dân; Phối hợp quản lý báo chí, tổ chức các giải báo chí của MTTQ Việt Nam; Phối hợp triển khai hoạt động giám sát và phản biện xã hội; Phối hợp nâng cao năng lực quản lý, chuyển đổi số.

 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Lễ ký kết
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông và UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, có nhiều hoạt động phối hợp công tác với các các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam và đây là lần đầu tiên Bộ chính thức có chương trình phối hợp công tác với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đặt dấu mốc cho bước phát triển mới của hai cơ quan.

Khẳng định vai trò của việc cung cấp thông tin kịp thời tới nhân dân trong giai đoạn hiện nay, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, cuộc sống người dân Việt Nam đang dần chuyển lên trực tuyến, đặc biệt trong giai đoạn COVID-19 vừa qua. Thời gian trực tuyến trung bình là hơn 6 tiếng 1 ngày, trong đó hơn 2 tiếng là sử dụng mạng xã hội, ngoài ra là sử dụng các dịch vụ trực tuyến khác.

“Những nhiệm vụ của cả hai cơ quan liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt dư luận, tăng cường đồng thuận xã hội,… bắt buộc phải đổi mới để đạt yêu cầu đặt ra”, ông Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, năm 2020 cũng là năm bắt đầu thực hiện Chuyển đổi số quốc gia với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm chuyển đổi số, nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số. Chính vì vậy, công cuộc chuyển đổi số cần được lan tỏa, truyền cảm hứng từng người dân và trên toàn xã hội.

"Để có được điều này cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia hành động đồng bộ ở các cấp cùng sự tham gia của toàn dân sẽ yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. Bởi vậy, một trong những mục tiêu đặt ra trong Chương trình phối hợp là hai cơ quan cùng thực hiện tuyên truyền, chuyển đổi nhận thức trong toàn thể xã hội về chuyển đổi số, cùng nhau dẫn dắt, lan tỏa và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số”, ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

 Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tại Lễ ký kết
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, thời gian qua, công tác phối hợp giữa hai cơ quan ngày càng chặt chẽ, thiết thực, có nhiều đổi mới trong trao đổi, cung cấp, chia sẻ thông tin. Hai bên đã phối hợp trong tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, về các nội dung liên quan đến lĩnh vực thông tin, truyền thông; về đại đoàn kết toàn dân tộc, về tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã góp phần quan trọng củng cố niềm tin, tạo đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân cũng như tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bên cạnh đó việc tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ, xâm nhập mặn, mới đây nhất là tuyên truyền, vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã đem lại hiệu quả thiết thực, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, Bộ đã có nhiều đổi mới toàn diện, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mới, ứng dụng, phổ biến, phát triển công nghệ viễn thông, nâng cao hiệu quả công tác quản lý của ngành và hỗ trợ cho nhiều cơ quan, đơn vị khác; kịp thời thông tin phản bác và đấu tranh hiệu quả với các hành vi, âm mưu gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị hai cơ quan thường xuyên phối hợp chặt chẽ. Mặt trận cần chủ động trao đổi, cung cấp thông tin về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về hoạt động và những sự kiện lớn của MTTQ Việt Nam để Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tuyên truyền theo hệ thống và trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên báo chí.

 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại Lễ ký kết
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh tới việc, Bộ TT&TT phối hợp, hỗ trợ MTTQ Việt Nam trong việc kịp thời nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân, nhất là nắm thông tin, dư luận xã hội trên báo chí, mạng Internet, các trang mạng xã hội; Phối hợp triển khai các chương trình giám sát do MTTQ Việt Nam chủ trì, nhất là giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông, được dư luận xã hội và báo chí quan tâm; Tham gia phối hợp tổ chức các Giải báo chí do Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì phát động; phối hợp tổ chức các đợt vận động, nhắn tin ủng hộ người nghèo, khắc phục thiên tai, dịch bệnh; Phối hợp để tuyên truyền cho Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, trong thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp, có các giải pháp nâng cao năng lực quản lý, điều hành, đảm bảo an toàn, an ninh mạng; đào tạo, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin trong hệ thống MTTQ Việt Nam.

“Ngay sau Lễ ký kết, đề nghị các ban, đơn vị chuyên môn, nhất là bộ phận được phân công làm đầu mối phối hợp giữa hai cơ quan tích cực, chủ động tham mưu cụ thể hóa nội dung, phương thức phối hợp nhằm sớm triển khai chương trình phối hợp công tác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nói.

Hương Diệp - Ảnh Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều